Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0776.65.2003 1.830.000 36 Đặt mua
2 Mobifone 0707.88.2003 3.000.000 35 Đặt mua
3 Mobifone 0785.99.2003 2.130.000 43 Đặt mua
4 Mobifone 0768.65.2003 1.830.000 37 Đặt mua
5 Vietnamobile 0589.83.2003 880.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0386.72.2003 1.830.000 31 Đặt mua
7 Mobifone 0797.63.2003 1.830.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0765.07.2003 1.830.000 30 Đặt mua
9 Viettel 0369.87.2003 1.830.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0353.31.2003 1.830.000 20 Đặt mua
11 Mobifone 0769.62.2003 1.830.000 35 Đặt mua
12 Vinaphone 0827.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
13 Mobifone 093.24.3.2003 3.500.000 26 Đặt mua
14 Mobifone 0707.81.2003 2.600.000 28 Đặt mua
15 Mobifone 0764.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0374.31.2003 1.830.000 23 Đặt mua
17 Mobifone 0797.47.2003 1.830.000 39 Đặt mua
18 Viettel 0365.46.2003 1.830.000 29 Đặt mua
19 Mobifone 0775.93.2003 1.830.000 36 Đặt mua
20 Viettel 0352.99.2003 2.130.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 0707.32.2003 2.600.000 24 Đặt mua
22 Viettel 0399.31.2003 1.830.000 30 Đặt mua
23 Mobifone 0704.41.2003 1.830.000 21 Đặt mua
24 Vinaphone 0947.83.2003 2.280.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 0764.13.2003 1.830.000 26 Đặt mua
26 Viettel 0379.19.2003 1.830.000 34 Đặt mua
27 Vinaphone 0949.47.2003 2.600.000 38 Đặt mua
28 Viettel 0347.27.2003 1.830.000 28 Đặt mua
29 Viettel 0365.48.2003 1.830.000 31 Đặt mua
30 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 23 Đặt mua
31 Vietnamobile 0583.32.2003 810.000 26 Đặt mua
32 Viettel 0359.76.2003 1.830.000 35 Đặt mua
33 Mobifone 0708.76.2003 2.130.000 33 Đặt mua
34 Viettel 0387.22.2003 2.130.000 27 Đặt mua
35 Mobifone 0785.19.2003 1.830.000 35 Đặt mua
36 Mobifone 0707.85.2003 2.600.000 32 Đặt mua
37 Mobifone 0792.27.2003 1.830.000 32 Đặt mua
38 Viettel 0395.63.2003 1.830.000 31 Đặt mua
39 Mobifone 0778.92.2003 2.130.000 38 Đặt mua
40 Mobifone 0774.18.2003 1.830.000 32 Đặt mua
41 Mobifone 0789.98.2003 1.830.000 46 Đặt mua
42 Mobifone 0785.94.2003 1.830.000 38 Đặt mua
43 Mobifone 0785.95.2003 1.830.000 39 Đặt mua
44 Mobifone 0764.28.2003 1.830.000 32 Đặt mua
45 Mobifone 0773.88.2003 2.130.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0786.55.2003 2.130.000 36 Đặt mua
47 Viettel 0399.37.2003 1.830.000 36 Đặt mua
48 Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 34 Đặt mua
49 Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 32 Đặt mua
50 Vinaphone 082.888.2003 6.650.000 39 Đặt mua
51 Vinaphone 0825.96.2003 1.100.000 35 Đặt mua
52 Vinaphone 0916.27.2003 980.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 0915.32.2003 980.000 25 Đặt mua
54 Vinaphone 08.1978.2003 4.370.000 38 Đặt mua
55 Vinaphone 0916.71.2003 1.970.000 29 Đặt mua
56 Vinaphone 0839.88.2003 1.950.000 41 Đặt mua
57 Vinaphone 083.568.2003 3.090.000 35 Đặt mua
58 Vinaphone 083.444.2003 2.080.000 28 Đặt mua
59 Vinaphone 0915.61.2003 1.700.000 27 Đặt mua
60 Vinaphone 0919.17.2003 1.960.000 32 Đặt mua
61 Vinaphone 0913.61.2003 1.950.000 25 Đặt mua
62 Vinaphone 0833.68.2003 3.020.000 33 Đặt mua
63 Vinaphone 0918.67.2003 2.820.000 36 Đặt mua
64 Vinaphone 0825.95.2003 5.040.000 34 Đặt mua
65 Vinaphone 09.1975.2003 6.650.000 36 Đặt mua
66 Vinaphone 0915.84.2003 1.690.000 32 Đặt mua
67 Vinaphone 0825.93.2003 1.100.000 32 Đặt mua
68 Vinaphone 0823.93.2003 1.100.000 30 Đặt mua
69 Vinaphone 0915.37.2003 980.000 30 Đặt mua
70 Vinaphone 0915.81.2003 1.660.000 29 Đặt mua
DMCA.com Protection Status