Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0917.02.2003 11.900.000 24 Đặt mua
2 Vinaphone 0911.12.2003 11.900.000 19 Đặt mua
3 Vinaphone 09.19.06.2003 15.000.000 30 Đặt mua
4 Vinaphone 0822.11.2003 12.000.000 19 Đặt mua
5 Vinaphone 09.15.01.2003 12.000.000 21 Đặt mua
6 Mobifone 07.07.06.2003 11.400.000 25 Đặt mua
7 Mobifone 07.07.05.2003 11.400.000 24 Đặt mua
8 Mobifone 07.07.09.2003 11.400.000 28 Đặt mua
9 Vietnamobile 09.28.11.2003 15.000.000 26 Đặt mua
10 Viettel 096.21.2.2003 10.000.000 25 Đặt mua
11 Viettel 0984.68.2003 10.900.000 40 Đặt mua
12 Viettel 0965.66.2003 14.300.000 37 Đặt mua
13 Vietnamobile 092.888.2003 10.500.000 40 Đặt mua
14 Vietnamobile 09.26.02.2003 15.000.000 24 Đặt mua
15 Mobifone 09.01.01.2003 11.900.000 16 Đặt mua
16 Viettel 0989.33.2003 11.900.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 0902.05.2003 15.300.000 21 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.28.05.2003 11.900.000 29 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.24.05.2003 15.000.000 25 Đặt mua
20 Viettel 086.888.2003 18.000.000 43 Đặt mua
21 Viettel 098.11.6.2003 12.000.000 30 Đặt mua
22 Vietnamobile 05.22.03.2003 12.000.000 17 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.29.09.2003 15.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0983.06.2003 10.000.000 31 Đặt mua
25 Vinaphone 0917.08.2003 10.000.000 30 Đặt mua
26 Vinaphone 09.16.06.2003 10.000.000 27 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.29.01.2003 15.000.000 26 Đặt mua
28 Viettel 0986.78.2003 18.700.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 0914.06.2003 10.000.000 25 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.24.06.2003 12.000.000 26 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.2345.2003 15.000.000 28 Đặt mua
32 Mobifone 09.08.12.2003 16.000.000 25 Đặt mua
33 Viettel 086.999.2003 13.000.000 46 Đặt mua
34 Viettel 0355.68.2003 10.000.000 32 Đặt mua
35 Vinaphone 09.13.05.2003 10.000.000 23 Đặt mua
36 Mobifone 0904.04.2003 15.300.000 22 Đặt mua
37 Viettel 09.79.68.2003 15.000.000 44 Đặt mua
38 Viettel 098.8.06.2003 15.000.000 36 Đặt mua
39 Vietnamobile 09.23.06.2003 18.000.000 25 Đặt mua
40 Viettel 096.6.03.2003 10.000.000 29 Đặt mua
41 Vietnamobile 09.29.12.2003 15.000.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 08.28.08.2003 15.000.000 31 Đặt mua
43 Mobifone 09.07.06.2003 15.000.000 27 Đặt mua
44 Vietnamobile 09.25.12.2003 15.000.000 24 Đặt mua
45 Viettel 096.998.2003 12.000.000 46 Đặt mua
46 Viettel 0978.99.2003 16.000.000 47 Đặt mua
47 Mobifone 0931.03.2003 14.900.000 21 Đặt mua
48 Viettel 0867.89.2003 15.000.000 43 Đặt mua
49 Mobifone 07.02.12.2003 15.000.000 17 Đặt mua
50 Viettel 0987.33.2003 11.900.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0869.79.2003 11.600.000 44 Đặt mua
52 Vinaphone 0915.02.2003 10.000.000 22 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.21.05.2003 15.000.000 22 Đặt mua
54 Vinaphone 09.1994.2003 13.300.000 37 Đặt mua
55 Vinaphone 08.18.10.2003 11.600.000 23 Đặt mua
56 Mobifone 07.05.09.2003 15.000.000 26 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.28.06.2003 17.500.000 30 Đặt mua
58 Vinaphone 0919.07.2003 10.000.000 31 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.25.04.2003 12.000.000 25 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.29.11.2003 15.000.000 27 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.28.02.2003 11.400.000 26 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.22.06.2003 15.000.000 24 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.28.03.2003 15.000.000 27 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.22.08.2003 15.000.000 26 Đặt mua
65 Viettel 0988.62.2003 13.300.000 38 Đặt mua
66 Vinaphone 08.1997.2003 13.500.000 39 Đặt mua
67 Viettel 0368.68.2003 10.000.000 36 Đặt mua
68 Viettel 0971.88.2003 15.000.000 38 Đặt mua
69 Viettel 036.333.2003 15.000.000 23 Đặt mua
70 Mobifone 0908.01.2003 15.000.000 23 Đặt mua
DMCA.com Protection Status