Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 23 Đặt mua
2 Vinaphone 082.345.2003 6.270.000 27 Đặt mua
3 Vinaphone 083.678.2003 5.190.000 37 Đặt mua
4 Vinaphone 09.1975.2003 6.650.000 36 Đặt mua
5 Vinaphone 08.5678.2003 5.760.000 39 Đặt mua
6 Vinaphone 083.555.2003 5.740.000 31 Đặt mua
7 Vinaphone 0828.98.2003 5.590.000 40 Đặt mua
8 Vinaphone 08.5555.2003 6.080.000 33 Đặt mua
9 Vinaphone 082.999.2003 6.990.000 42 Đặt mua
10 Vinaphone 081777.2003 6.110.000 35 Đặt mua
11 Vinaphone 083.888.2003 5.420.000 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0833.55.2003 5.320.000 29 Đặt mua
13 Vinaphone 09.1981.2003 7.600.000 33 Đặt mua
14 Vinaphone 082.888.2003 6.650.000 39 Đặt mua
15 Mobifone 09.31.08.2003 5.070.000 26 Đặt mua
16 Mobifone 0898.002.003 6.190.000 30 Đặt mua
17 Mobifone 089.888.2003 9.410.000 46 Đặt mua
18 Mobifone 0776.66.2003 5.070.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0703.11.2003 5.070.000 17 Đặt mua
20 Mobifone 0797.77.2003 6.920.000 42 Đặt mua
21 Mobifone 0703.09.2003 5.470.000 24 Đặt mua
22 Mobifone 0707.04.2003 5.610.000 23 Đặt mua
23 Mobifone 0769.69.2003 5.070.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 0707.10.2003 5.480.000 20 Đặt mua
25 Mobifone 0703.07.2003 5.180.000 22 Đặt mua
26 Mobifone 077.999.2003 8.440.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0707.01.2003 5.190.000 20 Đặt mua
28 Mobifone 0797.89.2003 5.070.000 45 Đặt mua
29 Mobifone 0703.10.2003 5.480.000 16 Đặt mua
30 Mobifone 07.04.12.2003 5.070.000 19 Đặt mua
31 Mobifone 0707.03.2003 5.070.000 22 Đặt mua
32 Mobifone 0707.02.2003 5.610.000 21 Đặt mua
33 Mobifone 0768.00.2003 5.170.000 26 Đặt mua
34 Mobifone 078.999.2003 8.670.000 47 Đặt mua
35 Mobifone 0703.33.2003 5.070.000 21 Đặt mua
36 Mobifone 0789.89.2003 9.410.000 46 Đặt mua
37 Mobifone 0708.07.2003 5.250.000 27 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.66.2003 7.900.000 41 Đặt mua
39 Vinaphone 0812.11.2003 9.000.000 18 Đặt mua
40 Vinaphone 08.1980.2003 5.000.000 31 Đặt mua
41 Vinaphone 0829.12.2003 9.000.000 27 Đặt mua
42 Vinaphone 08.1975.2003 5.000.000 35 Đặt mua
43 Vinaphone 08.8686.2003 7.900.000 41 Đặt mua
44 Vinaphone 08.1981.2003 5.000.000 32 Đặt mua
45 Vinaphone 08.1982.2003 5.000.000 33 Đặt mua
46 Vinaphone 08.1983.2003 5.000.000 34 Đặt mua
47 Vinaphone 08.1970.2003 5.000.000 30 Đặt mua
48 Vinaphone 091.226.2003 6.900.000 25 Đặt mua
49 Vinaphone 091.136.2003 5.000.000 25 Đặt mua
50 Vinaphone 091.196.2003 5.000.000 31 Đặt mua
51 Vinaphone 08.1974.2003 5.000.000 34 Đặt mua
52 Vinaphone 0826.07.2003 9.000.000 28 Đặt mua
53 Vinaphone 08.1972.2003 5.000.000 32 Đặt mua
54 Vinaphone 08.1971.2003 5.000.000 31 Đặt mua
55 Mobifone 07.03.02.2003 9.500.000 17 Đặt mua
56 Mobifone 07.07.11.2003 9.500.000 21 Đặt mua
57 Mobifone 07.03.01.2003 9.500.000 16 Đặt mua
58 Mobifone 07.03.05.2003 9.500.000 20 Đặt mua
59 Mobifone 07.02.08.2003 6.340.000 22 Đặt mua
60 Mobifone 07.02.02.2003 8.080.000 16 Đặt mua
61 Viettel 098.128.2003 5.000.000 33 Đặt mua
62 Vinaphone 09.13.05.2003 10.000.000 23 Đặt mua
63 Viettel 0979.76.2003 6.000.000 43 Đặt mua
64 Viettel 0981.87.2003 5.000.000 38 Đặt mua
65 Viettel 0987.26.2003 5.000.000 37 Đặt mua
66 Viettel 097.23.1.2003 5.000.000 27 Đặt mua
67 Viettel 0971.23.2003 6.300.000 27 Đặt mua
68 Viettel 0972.65.20.03 5.000.000 34 Đặt mua
69 Viettel 0969.89.2003 6.000.000 46 Đặt mua
70 Vinaphone 09.16.06.2003 10.000.000 27 Đặt mua
DMCA.com Protection Status