Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0785.94.2003 1.830.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0769.62.2003 1.830.000 35 Đặt mua
4 Mobifone 0775.93.2003 1.830.000 36 Đặt mua
5 Mobifone 0704.41.2003 1.830.000 21 Đặt mua
6 Viettel 0369.87.2003 1.830.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0785.95.2003 1.830.000 39 Đặt mua
8 Mobifone 0768.65.2003 1.830.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0386.72.2003 1.830.000 31 Đặt mua
10 Mobifone 0764.28.2003 1.830.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 0797.63.2003 1.830.000 37 Đặt mua
12 Viettel 0395.63.2003 1.830.000 31 Đặt mua
13 Mobifone 0774.18.2003 1.830.000 32 Đặt mua
14 Mobifone 0792.27.2003 1.830.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 0765.07.2003 1.830.000 30 Đặt mua
16 Mobifone 0789.98.2003 1.830.000 46 Đặt mua
17 Vinaphone 0827.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0359.76.2003 1.830.000 35 Đặt mua
19 Mobifone 0764.13.2003 1.830.000 26 Đặt mua
20 Viettel 0399.37.2003 1.830.000 36 Đặt mua
21 Mobifone 0797.47.2003 1.830.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0374.31.2003 1.830.000 23 Đặt mua
23 Viettel 0365.48.2003 1.830.000 31 Đặt mua
24 Viettel 0379.19.2003 1.830.000 34 Đặt mua
25 Mobifone 0776.65.2003 1.830.000 36 Đặt mua
26 Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 32 Đặt mua
27 Viettel 0353.31.2003 1.830.000 20 Đặt mua
28 Viettel 0399.31.2003 1.830.000 30 Đặt mua
29 Viettel 0365.46.2003 1.830.000 29 Đặt mua
30 Viettel 0347.27.2003 1.830.000 28 Đặt mua
31 Mobifone 0785.19.2003 1.830.000 35 Đặt mua
32 Vinaphone 0916.87.2003 1.980.000 36 Đặt mua
33 Vinaphone 0915.61.2003 1.700.000 27 Đặt mua
34 Vinaphone 0913.61.2003 1.950.000 25 Đặt mua
35 Vinaphone 0915.81.2003 1.660.000 29 Đặt mua
36 Vinaphone 0912.71.2003 1.990.000 25 Đặt mua
37 Vinaphone 081775.2003 1.890.000 33 Đặt mua
38 Vinaphone 0915.84.2003 1.690.000 32 Đặt mua
39 Vinaphone 085.789.2003 1.850.000 42 Đặt mua
40 Vinaphone 0919.61.2003 1.990.000 31 Đặt mua
41 Vinaphone 0916.53.2003 1.990.000 29 Đặt mua
42 Vinaphone 085.345.2003 1.660.000 30 Đặt mua
43 Vinaphone 0823.93.2003 1.100.000 30 Đặt mua
44 Vinaphone 0915.64.2003 1.670.000 30 Đặt mua
45 Vinaphone 0919.17.2003 1.960.000 32 Đặt mua
46 Vinaphone 0916.94.2003 1.990.000 34 Đặt mua
47 Vinaphone 0825.98.2003 1.100.000 37 Đặt mua
48 Vinaphone 0825.96.2003 1.100.000 35 Đặt mua
49 Vinaphone 0837.38.2003 1.100.000 34 Đặt mua
50 Vinaphone 0918.51.2003 1.950.000 29 Đặt mua
51 Vinaphone 083.323.2003 1.950.000 24 Đặt mua
52 Vinaphone 0839.88.2003 1.950.000 41 Đặt mua
53 Vinaphone 0825.93.2003 1.100.000 32 Đặt mua
54 Vinaphone 0916.71.2003 1.970.000 29 Đặt mua
55 Vinaphone 0833.67.2003 1.970.000 32 Đặt mua
56 Vinaphone 091.242.2003 1.925.000 23 Đặt mua
57 Vinaphone 0916.13.2003 1.950.000 25 Đặt mua
58 Vinaphone 0834.67.2003 1.990.000 33 Đặt mua
59 Vinaphone 0919.31.2003 1.940.000 28 Đặt mua
60 Vinaphone 0886.06.2003 1.900.000 33 Đặt mua
61 Vinaphone 0886.15.2003 1.780.000 33 Đặt mua
62 Mobifone 0908.42.2003 1.325.000 28 Đặt mua
63 Mobifone 0798.38.2003 1.437.500 40 Đặt mua
64 Mobifone 0785.32.2003 1.287.500 30 Đặt mua
65 Mobifone 0794.72.2003 1.287.500 34 Đặt mua
66 Mobifone 0785.98.2003 1.350.000 42 Đặt mua
67 Mobifone 0786.72.2003 1.287.500 35 Đặt mua
68 Mobifone 0792.42.2003 1.287.500 29 Đặt mua
69 Mobifone 0899.76.2003 1.287.500 44 Đặt mua
70 Mobifone 0793.44.2003 1.450.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status