Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.32.2003 810.000 26 Đặt mua
2 Vietnamobile 0589.83.2003 880.000 38 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.32.2003 980.000 25 Đặt mua
4 Vinaphone 0918.97.2003 980.000 39 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.31.2003 980.000 25 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.27.2003 980.000 30 Đặt mua
7 Vinaphone 0945.13.2003 980.000 27 Đặt mua
8 Vinaphone 0945.14.2003 980.000 28 Đặt mua
9 Vinaphone 0947.95.2003 980.000 39 Đặt mua
10 Vinaphone 0915.37.2003 980.000 30 Đặt mua
11 Mobifone 0784.70.2003 945.000 31 Đặt mua
12 Mobifone 0784.30.2003 945.000 27 Đặt mua
13 Mobifone 0796.81.2003 820.000 36 Đặt mua
14 Mobifone 0762.54.2003 830.000 29 Đặt mua
15 Mobifone 0779.40.2003 810.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0763.54.2003 810.000 30 Đặt mua
17 Mobifone 0785.63.2003 750.000 34 Đặt mua
18 Mobifone 0798.77.2003 875.000 43 Đặt mua
19 Mobifone 0785.66.2003 750.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0787.75.2003 830.000 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 0924.63.2003 910.000 29 Đặt mua
22 Vietnamobile 0924.46.2003 790.000 30 Đặt mua
23 Mobifone 078887.2003 770.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 0796.72.2003 810.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 0785.43.2003 750.000 32 Đặt mua
26 iTelecom 0877.12.2003 980.000 30 Đặt mua
27 iTelecom 0879.59.2003 980.000 43 Đặt mua
28 Mobifone 0776.85.2003 700.000 38 Đặt mua
29 Mobifone 079.855.2003 750.000 39 Đặt mua
30 Mobifone 0706.83.2003 700.000 29 Đặt mua
31 Mobifone 0797.14.2003 750.000 33 Đặt mua
32 Vinaphone 0843.58.2003 610.000 33 Đặt mua
33 Mobifone 0783.26.2003 750.000 31 Đặt mua
34 Vinaphone 0844.35.2003 610.000 29 Đặt mua
35 Mobifone 0763.58.2003 810.000 34 Đặt mua
36 Mobifone 0763.60.2003 810.000 27 Đặt mua
37 Mobifone 079.470.2003 700.000 32 Đặt mua
38 Mobifone 0794.28.2003 665.000 35 Đặt mua
39 Mobifone 079.380.2003 750.000 32 Đặt mua
40 Mobifone 0706.58.2003 700.000 31 Đặt mua
41 Mobifone 0799.43.2003 810.000 37 Đặt mua
42 Mobifone 0799.31.2003 830.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 0796.64.2003 810.000 37 Đặt mua
44 Mobifone 0768.58.2003 810.000 39 Đặt mua
45 Mobifone 0787.50.2003 810.000 32 Đặt mua
46 Vietnamobile 0589.42.2003 770.000 33 Đặt mua
47 Mobifone 0702.49.2003 810.000 27 Đặt mua
48 Mobifone 0785.96.2003 833.000 40 Đặt mua
49 Mobifone 0785.18.2003 710.000 34 Đặt mua
50 Mobifone 078.339.2003 750.000 35 Đặt mua
51 Mobifone 079.867.2003 750.000 42 Đặt mua
52 Mobifone 0779.41.2003 810.000 33 Đặt mua
53 Mobifone 0785.38.2003 750.000 36 Đặt mua
54 Mobifone 0783.46.2003 750.000 33 Đặt mua
55 Mobifone 0775.51.2003 830.000 30 Đặt mua
56 Mobifone 079.730.2003 750.000 31 Đặt mua
57 Mobifone 0795.78.2003 830.000 41 Đặt mua
58 Mobifone 078897.2003 840.000 44 Đặt mua
59 iTelecom 0879.93.2003 840.000 41 Đặt mua
60 Vietnamobile 0924.58.2003 840.000 33 Đặt mua
61 Mobifone 0774.51.2003 830.000 29 Đặt mua
62 Mobifone 0768.55.2003 810.000 36 Đặt mua
63 Mobifone 079.880.2003 750.000 37 Đặt mua
64 Vietnamobile 0928.49.2003 840.000 37 Đặt mua
65 Mobifone 0798.85.2003 833.000 42 Đặt mua
66 Mobifone 0787.74.2003 810.000 38 Đặt mua
67 Mobifone 0788.57.2003 810.000 40 Đặt mua
68 Mobifone 0785.74.2003 750.000 36 Đặt mua
69 Mobifone 0706.80.2003 700.000 26 Đặt mua
70 Mobifone 0796.94.2003 735.000 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status