Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 09.31.08.2003 5.300.000 26 Đặt mua
2 Vinaphone 091.196.2003 5.000.000 31 Đặt mua
3 Vinaphone 091.136.2003 5.000.000 25 Đặt mua
4 Vinaphone 091.226.2003 6.900.000 25 Đặt mua
5 Vinaphone 0911.86.2003 5.200.000 30 Đặt mua
6 Viettel 098.13.5.2003 5.000.000 31 Đặt mua
7 Vinaphone 09.13.05.2003 10.000.000 23 Đặt mua
8 Viettel 0987.26.2003 5.000.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0971.23.2003 6.300.000 27 Đặt mua
10 Viettel 0969.89.2003 6.000.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0961.05.2003 5.000.000 26 Đặt mua
12 Viettel 097.15.1.2003 5.000.000 28 Đặt mua
13 Viettel 097.23.1.2003 5.000.000 27 Đặt mua
14 Viettel 0981.87.2003 5.000.000 38 Đặt mua
15 Viettel 0972.65.20.03 5.000.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0979.76.2003 6.000.000 43 Đặt mua
17 Vinaphone 09.16.06.2003 10.000.000 27 Đặt mua
18 Viettel 098.128.2003 5.000.000 33 Đặt mua
19 Vinaphone 09.1981.2003 8.000.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 09.1981.2003 8.000.000 33 Đặt mua
21 Vinaphone 09.1975.2003 7.000.000 36 Đặt mua
22 Vinaphone 09.1975.2003 7.000.000 36 Đặt mua
23 Viettel 096.137.2003 5.550.000 31 Đặt mua
24 Viettel 097.264.2003 5.550.000 33 Đặt mua
25 Viettel 097.19.6.2003 5.550.000 37 Đặt mua
26 Viettel 098.115.2003 6.100.000 29 Đặt mua
27 Viettel 096.18.4.2003 5.220.000 33 Đặt mua
28 Viettel 097.161.2003 5.550.000 29 Đặt mua
29 Viettel 096.157.2003 5.550.000 33 Đặt mua
30 Viettel 0965.77.2003 6.500.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0977.09.2003 6.500.000 37 Đặt mua
32 Viettel 098.10.7.2003 6.800.000 30 Đặt mua
33 Viettel 0967.06.2003 6.500.000 33 Đặt mua
34 Viettel 0987.17.2003 5.500.000 37 Đặt mua
35 Viettel 097.29.1.2003 10.000.000 33 Đặt mua
36 Viettel 0985.3.1.2003 6.900.000 31 Đặt mua
37 Viettel 0977.93.2003 6.500.000 40 Đặt mua
38 Viettel 0968.4.7.2003 6.500.000 39 Đặt mua
39 Viettel 096.228.2003 8.500.000 32 Đặt mua
40 Viettel 0967.86.2003 8.500.000 41 Đặt mua
41 Viettel 097.178.2003 5.500.000 37 Đặt mua
42 Viettel 0969.26.2003 6.500.000 37 Đặt mua
43 Viettel 0981.69.2003 8.600.000 38 Đặt mua
44 Viettel 0988.28.2003 9.500.000 40 Đặt mua
45 Viettel 0967.66.2003 9.900.000 39 Đặt mua
46 Viettel 097.193.2003 8.500.000 34 Đặt mua
47 Viettel 0988.53.2003 5.000.000 38 Đặt mua
48 Viettel 0983.43.2003 5.800.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0969.95.2003 6.500.000 43 Đặt mua
50 Viettel 0988.28.2003 9.500.000 40 Đặt mua
51 Viettel 0986.76.2003 6.500.000 41 Đặt mua
52 Viettel 096.18.7.2003 6.500.000 36 Đặt mua
53 Viettel 096.10.7.2003 6.500.000 28 Đặt mua
54 Viettel 0976.59.2003 5.800.000 41 Đặt mua
55 Viettel 0969.23.2003 7.800.000 34 Đặt mua
56 Vinaphone 0949.94.2003 5.000.000 40 Đặt mua
57 Vinaphone 0919.84.2003 5.000.000 36 Đặt mua
58 Vinaphone 0914.43.2003 5.000.000 26 Đặt mua
59 Vinaphone 0919.24.2003 5.000.000 30 Đặt mua
60 Vinaphone 0917.23.2003 5.000.000 27 Đặt mua
61 Viettel 0966.04.2003 5.500.000 30 Đặt mua
62 Vinaphone 0914.85.2003 5.000.000 32 Đặt mua
63 Vinaphone 0917.92.2003 5.000.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0981.56.2003 10.000.000 34 Đặt mua
65 Viettel 0974.64.2003 5.300.000 35 Đặt mua
66 Viettel 0965.01.2003 6.900.000 26 Đặt mua
67 Viettel 0963.45.2003 8.900.000 32 Đặt mua
68 Viettel 0983.06.2003 10.000.000 31 Đặt mua
69 Mobifone 0907.37.2003 5.500.000 31 Đặt mua
70 Mobifone 0906.69.2003 5.500.000 35 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 8c24aaef3475748fa11ff9bb281b2c24

DMCA.com Protection Status