Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 34 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.47.2003 2.600.000 38 Đặt mua
3 Vinaphone 0947.83.2003 2.280.000 36 Đặt mua
4 Mobifone 093.24.3.2003 3.500.000 26 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.53.2003 1.990.000 29 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.13.2003 1.950.000 25 Đặt mua
7 Vinaphone 0918.51.2003 1.950.000 29 Đặt mua
8 Vinaphone 0919.13.2003 3.090.000 28 Đặt mua
9 Vinaphone 0913.61.2003 1.950.000 25 Đặt mua
10 Vinaphone 0945.14.2003 980.000 28 Đặt mua
11 Vinaphone 0916.94.2003 1.990.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 0919.31.2003 1.940.000 28 Đặt mua
13 Vinaphone 0916.71.2003 1.970.000 29 Đặt mua
14 Vinaphone 0915.37.2003 980.000 30 Đặt mua
15 Vinaphone 0919.61.2003 1.990.000 31 Đặt mua
16 Vinaphone 091.242.2003 1.925.000 23 Đặt mua
17 Vinaphone 0915.61.2003 1.700.000 27 Đặt mua
18 Vinaphone 0915.84.2003 1.690.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0919.17.2003 1.960.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0945.13.2003 980.000 27 Đặt mua
21 Vinaphone 0947.95.2003 980.000 39 Đặt mua
22 Vinaphone 0918.65.2003 2.830.000 34 Đặt mua
23 Vinaphone 0916.31.2003 980.000 25 Đặt mua
24 Vinaphone 09.1975.2003 6.650.000 36 Đặt mua
25 Vinaphone 0912.71.2003 1.990.000 25 Đặt mua
26 Vinaphone 0918.97.2003 980.000 39 Đặt mua
27 Vinaphone 0915.32.2003 980.000 25 Đặt mua
28 Vinaphone 0915.81.2003 1.660.000 29 Đặt mua
29 Vinaphone 0916.27.2003 980.000 30 Đặt mua
30 Vinaphone 09.1981.2003 7.600.000 33 Đặt mua
31 Vinaphone 0916.87.2003 1.980.000 36 Đặt mua
32 Vinaphone 0915.64.2003 1.670.000 30 Đặt mua
33 Vinaphone 0918.67.2003 2.820.000 36 Đặt mua
34 Vinaphone 0911.86.2003 5.090.000 30 Đặt mua
35 Vinaphone 0911.12.2003 11.900.000 19 Đặt mua
36 Vinaphone 0915.93.2003 3.800.000 32 Đặt mua
37 Vinaphone 0917.02.2003 11.900.000 24 Đặt mua
38 Mobifone 0937.74.2003 1.287.500 35 Đặt mua
39 Mobifone 0908.42.2003 1.325.000 28 Đặt mua
40 Mobifone 0937.36.2003 1.550.000 33 Đặt mua
41 Mobifone 0933.76.2003 1.287.500 33 Đặt mua
42 Mobifone 0908.48.2003 1.350.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 0937.87.2003 1.362.500 39 Đặt mua
44 Mobifone 0937.42.2003 1.287.500 30 Đặt mua
45 Mobifone 0907.8.5.2003 1.750.000 34 Đặt mua
46 Mobifone 0907.7.5.2003 1.250.000 33 Đặt mua
47 Mobifone 0939.9.2.2003 1.980.000 37 Đặt mua
48 Mobifone 0907.5.6.2003 1.750.000 32 Đặt mua
49 Mobifone 0939.07.2003 1.750.000 33 Đặt mua
50 Mobifone 0907.2.6.2003 1.680.000 29 Đặt mua
51 Mobifone 0932.8.9.2003 2.200.000 36 Đặt mua
52 Mobifone 0939.01.2003 2.700.000 27 Đặt mua
53 Mobifone 0939.5.7.2003 1.250.000 38 Đặt mua
54 Mobifone 09.31.08.2003 5.300.000 26 Đặt mua
55 Mobifone 0939.7.5.2003 1.750.000 38 Đặt mua
56 Mobifone 0939.4.7.2003 1.980.000 37 Đặt mua
57 Mobifone 0939.4.1.2003 1.980.000 31 Đặt mua
58 Mobifone 0939.7.4.2003 1.980.000 37 Đặt mua
59 Mobifone 0939.9.4.2003 2.200.000 39 Đặt mua
60 Mobifone 0907.5.7.2003 2.200.000 33 Đặt mua
61 Mobifone 0907.2.1.2003 2.500.000 24 Đặt mua
62 Mobifone 0901.2.8.2003 2.800.000 25 Đặt mua
63 Mobifone 0931.04.2003 1.750.000 22 Đặt mua
64 Mobifone 0907.7.8.2003 2.700.000 36 Đặt mua
65 Mobifone 0939.4.6.2003 2.200.000 36 Đặt mua
66 Vinaphone 09.15.01.2003 12.000.000 21 Đặt mua
67 Vinaphone 091.226.2003 6.900.000 25 Đặt mua
68 Vinaphone 091.196.2003 5.000.000 31 Đặt mua
69 Vinaphone 09.19.06.2003 15.000.000 30 Đặt mua
70 Vinaphone 0919.56.2003 2.200.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status