Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.83.2003 880.000 38 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.32.2003 810.000 26 Đặt mua
3 Vietnamobile 0582.35.2003 920.000 28 Đặt mua
4 Vietnamobile 0528.99.2003 1.430.000 38 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.80.2003 1.150.000 33 Đặt mua
6 Vietnamobile 05.28.09.2003 9.000.000 29 Đặt mua
7 Vietnamobile 05.28.12.2003 7.200.000 23 Đặt mua
8 Vietnamobile 05.22.01.2003 7.710.000 15 Đặt mua
9 Vietnamobile 0584.96.2003 1.150.000 37 Đặt mua
10 Vietnamobile 0563.52.2003 980.000 26 Đặt mua
11 Vietnamobile 0585.55.2003 1.890.000 33 Đặt mua
12 Vietnamobile 0569.96.2003 770.000 40 Đặt mua
13 Vietnamobile 0522.15.2003 910.000 20 Đặt mua
14 Vietnamobile 0528.00.2003 2.150.000 20 Đặt mua
15 Vietnamobile 0563.87.2003 1.450.000 34 Đặt mua
16 Vietnamobile 05.23.06.2003 6.000.000 21 Đặt mua
17 Vietnamobile 0523.14.2003 950.000 20 Đặt mua
18 Vietnamobile 05.666.2.2003 2.960.000 30 Đặt mua
19 Vietnamobile 0528.1.4.2003 840.000 25 Đặt mua
20 Vietnamobile 0582.05.2003 1.020.000 25 Đặt mua
21 Vietnamobile 05.8668.2003 7.200.000 38 Đặt mua
22 Vietnamobile 0585.67.2003 1.590.000 36 Đặt mua
23 Vietnamobile 0586.42.2003 770.000 30 Đặt mua
24 Vietnamobile 0563.65.2003 960.000 30 Đặt mua
25 Vietnamobile 0589.18.2003 1.790.000 36 Đặt mua
26 Vietnamobile 05.28.08.2003 7.670.000 28 Đặt mua
27 Vietnamobile 0582.83.2003 1.040.000 31 Đặt mua
28 Vietnamobile 0587.85.2003 2.550.000 38 Đặt mua
29 Vietnamobile 05.8686.2003 6.130.000 38 Đặt mua
30 Vietnamobile 05.22.04.2003 7.890.000 18 Đặt mua
31 Vietnamobile 0586.56.2003 1.750.000 35 Đặt mua
32 Vietnamobile 0584.16.2003 1.040.000 29 Đặt mua
33 Vietnamobile 0568.02.2003 1.900.000 26 Đặt mua
34 Vietnamobile 0589.42.2003 770.000 33 Đặt mua
35 Vietnamobile 0569.17.2003 1.180.000 33 Đặt mua
36 Vietnamobile 052.24.1.2003 1.170.000 19 Đặt mua
37 Vietnamobile 0563.95.2003 770.000 33 Đặt mua
38 Vietnamobile 05.23.08.2003 7.670.000 23 Đặt mua
39 Vietnamobile 0522.43.2003 1.230.000 21 Đặt mua
40 Vietnamobile 0562.15.2003 1.790.000 24 Đặt mua
41 Vietnamobile 058.357.2003 980.000 33 Đặt mua
42 Vietnamobile 05.28.03.2003 3.710.000 23 Đặt mua
43 Vietnamobile 0586.99.2003 910.000 42 Đặt mua
44 Vietnamobile 0582.77.2003 1.250.000 34 Đặt mua
45 Vietnamobile 0564.78.2003 1.450.000 35 Đặt mua
46 Vietnamobile 05.23.01.2003 7.200.000 16 Đặt mua
47 Vietnamobile 0564.13.2003 1.230.000 24 Đặt mua
48 Vietnamobile 0564.85.2003 820.000 33 Đặt mua
49 Vietnamobile 052.234.2003 2.400.000 21 Đặt mua
50 Vietnamobile 0564.52.2003 1.450.000 27 Đặt mua
51 Vietnamobile 0584.97.2003 1.150.000 38 Đặt mua
52 Vietnamobile 0565.99.2003 910.000 39 Đặt mua
53 Vietnamobile 0589.17.2003 880.000 35 Đặt mua
54 Vietnamobile 0565.63.2003 1.180.000 30 Đặt mua
55 Vietnamobile 0582.34.2003 1.590.000 27 Đặt mua
56 Vietnamobile 0528.6.4.2003 920.000 30 Đặt mua
57 Vietnamobile 0586.77.2003 1.250.000 38 Đặt mua
58 Gmobile 0592.97.2003 3.910.000 37 Đặt mua
59 Vietnamobile 0582.25.2003 770.000 27 Đặt mua
60 Vietnamobile 05.28.02.2003 7.880.000 22 Đặt mua
61 Vietnamobile 0587.07.2003 1.280.000 32 Đặt mua
62 Vietnamobile 0528.57.2003 2.110.000 32 Đặt mua
63 Vietnamobile 0585.65.2003 1.100.000 34 Đặt mua
64 Vietnamobile 05.23.12.2003 7.690.000 18 Đặt mua
65 Vietnamobile 052.286.2003 2.400.000 28 Đặt mua
66 Vietnamobile 058.999.2003 6.160.000 45 Đặt mua
67 Vietnamobile 05.8688.2003 4.490.000 40 Đặt mua
68 Vietnamobile 0565.23.2003 1.250.000 26 Đặt mua
69 Viettel 05.23.10.2003 4.680.000 16 Đặt mua
70 Vietnamobile 0589.36.2003 1.290.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status