Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0303 1.440.000 20 Đặt mua
2 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
4 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
5 Mobifone 079.222.0303 1.900.000 28 Đặt mua
6 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
7 Mobifone 0797.63.2003 1.830.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 093.117.03.03 2.200.000 27 Đặt mua
9 Mobifone 0707.81.2003 2.600.000 28 Đặt mua
10 Viettel 0353.31.2003 1.830.000 20 Đặt mua
11 Mobifone 0786.01.02.03 5.000.000 27 Đặt mua
12 Viettel 0379.19.2003 1.830.000 34 Đặt mua
13 Vinaphone 0824.141.003 700.000 23 Đặt mua
14 Mobifone 0777.02.03.03 2.280.000 29 Đặt mua
15 Mobifone 0778.92.2003 2.130.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 093.116.03.03 2.200.000 26 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.47.2003 2.600.000 38 Đặt mua
18 Mobifone 0773.07.02.03 1.100.000 29 Đặt mua
19 Vinaphone 0948.09.09.03 1.250.000 42 Đặt mua
20 Vietnamobile 0589.83.2003 880.000 38 Đặt mua
21 Viettel 0386.72.2003 1.830.000 31 Đặt mua
22 Viettel 0377.10.0303 980.000 24 Đặt mua
23 Mobifone 0934.09.07.03 1.100.000 35 Đặt mua
24 Vinaphone 0833.15.05.03 910.000 28 Đặt mua
25 Mobifone 0764.28.2003 1.830.000 32 Đặt mua
26 Mobifone 0786.55.2003 2.130.000 36 Đặt mua
27 Mobifone 0797.47.2003 1.830.000 39 Đặt mua
28 Mobifone 0789.98.2003 1.830.000 46 Đặt mua
29 Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 34 Đặt mua
30 Mobifone 0785.95.2003 1.830.000 39 Đặt mua
31 Mobifone 0931.15.03.03 2.200.000 25 Đặt mua
32 Viettel 0365.48.2003 1.830.000 31 Đặt mua
33 Mobifone 093.24.3.2003 3.500.000 26 Đặt mua
34 Mobifone 0777.14.03.03 1.980.000 32 Đặt mua
35 Mobifone 0934.19.03.03 2.050.000 32 Đặt mua
36 Mobifone 0768.65.2003 1.830.000 37 Đặt mua
37 Mobifone 0707.85.2003 2.600.000 32 Đặt mua
38 Vinaphone 0945.18.03.03 1.250.000 33 Đặt mua
39 Mobifone 0777.06.03.03 2.280.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 0765.07.2003 1.830.000 30 Đặt mua
41 Mobifone 0769.62.2003 1.830.000 35 Đặt mua
42 Vinaphone 0948.09.07.03 1.250.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0377.04.0303 1.100.000 27 Đặt mua
44 Viettel 0973.04.01.03 1.100.000 27 Đặt mua
45 Viettel 0374.31.2003 1.830.000 23 Đặt mua
46 Viettel 0377.01.0303 1.330.000 24 Đặt mua
47 Vinaphone 0914.23.05.03 1.100.000 27 Đặt mua
48 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 23 Đặt mua
49 Mobifone 0934.09.04.03 1.100.000 32 Đặt mua
50 Mobifone 0775.02.03.03 1.330.000 27 Đặt mua
51 Viettel 0347.27.2003 1.830.000 28 Đặt mua
52 Viettel 0399.31.2003 1.830.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 0846.19.05.03 770.000 36 Đặt mua
54 Vinaphone 0911.27.05.03 1.180.000 28 Đặt mua
55 Mobifone 0708.76.2003 2.130.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0932.18.03.03 2.200.000 29 Đặt mua
57 Mobifone 0934.09.03.03 2.500.000 31 Đặt mua
58 Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0985.29.11.03 1.680.000 38 Đặt mua
60 Vinaphone 0827.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
61 Mobifone 0775.02.01.03 1.100.000 25 Đặt mua
62 Viettel 0369.87.2003 1.830.000 38 Đặt mua
63 Viettel 0399.37.2003 1.830.000 36 Đặt mua
64 Mobifone 0707.301.103 1.330.000 22 Đặt mua
65 Vietnamobile 0583.32.2003 810.000 26 Đặt mua
66 Mobifone 0938.14.03.03 2.200.000 31 Đặt mua
67 Vinaphone 0916.10.03.03 1.600.000 23 Đặt mua
68 Vinaphone 0947.83.2003 2.280.000 36 Đặt mua
69 Viettel 0987.04.05.03 1.100.000 36 Đặt mua
70 Mobifone 0777.05.05.03 1.100.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status