Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.27.1100 840.000 21 Đặt mua
2 Mobifone 0703.221.000 840.000 15 Đặt mua
3 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
5 Viettel 0384.02.02.00 980.000 19 Đặt mua
6 Vinaphone 0911.21.07.00 1.180.000 21 Đặt mua
7 Mobifone 0777.100.600 7.000.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 0765.36.2000 1.680.000 29 Đặt mua
9 Mobifone 0797.552.000 1.100.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0777.06.2000 4.000.000 29 Đặt mua
11 Mobifone 0797.002.000 2.050.000 25 Đặt mua
12 Mobifone 0777.061.000 2.050.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 0792.202.000 1.680.000 22 Đặt mua
14 Mobifone 0703.66.2000 1.680.000 24 Đặt mua
15 Vinaphone 0836.25.04.00 770.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0364.87.2000 1.680.000 30 Đặt mua
17 Mobifone 0764.08.08.00 1.100.000 33 Đặt mua
18 Vinaphone 0843.24.03.00 770.000 24 Đặt mua
19 Mobifone 0708.76.2000 2.050.000 30 Đặt mua
20 Vinaphone 0853.121.000 910.000 20 Đặt mua
21 Mobifone 0798.100.300 4.000.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 0786.28.11.00 910.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 0767.100.500 4.000.000 26 Đặt mua
24 Viettel 0972.06.03.00 1.100.000 27 Đặt mua
25 Mobifone 0707.86.2000 3.300.000 30 Đặt mua
26 Vinaphone 0846.12.12.00 770.000 24 Đặt mua
27 Mobifone 0764.09.09.00 1.100.000 35 Đặt mua
28 Mobifone 0778.92.2000 2.050.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 0785.96.2000 1.680.000 37 Đặt mua
30 Mobifone 0774.1111.00 3.000.000 22 Đặt mua
31 Mobifone 0767.100.400 3.300.000 25 Đặt mua
32 Mobifone 0764.1111.00 4.500.000 21 Đặt mua
33 Mobifone 0764.61.2000 1.680.000 26 Đặt mua
34 Mobifone 0786.282.000 1.680.000 33 Đặt mua
35 Mobifone 0798.22.11.00 4.000.000 30 Đặt mua
36 Vinaphone 0846.28.05.00 770.000 33 Đặt mua
37 Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 30 Đặt mua
38 Viettel 0974.09.11.00 1.250.000 31 Đặt mua
39 Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 35 Đặt mua
40 Vinaphone 0853.100.600 4.000.000 23 Đặt mua
41 Mobifone 0777.05.05.00 1.100.000 31 Đặt mua
42 Vinaphone 0888.15.04.00 840.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 07.999.22.000 4.000.000 38 Đặt mua
44 Vinaphone 0835.200.900 4.000.000 27 Đặt mua
45 Mobifone 0798.100.600 5.000.000 31 Đặt mua
46 Mobifone 0779.13.2000 2.050.000 29 Đặt mua
47 Viettel 0377.291.000 770.000 29 Đặt mua
48 Vinaphone 0813.27.03.00 770.000 24 Đặt mua
49 Vinaphone 0828.14.01.00 910.000 24 Đặt mua
50 Vietnamobile 0589.07.07.00 600.000 36 Đặt mua
51 Mobifone 0785.94.2000 1.680.000 35 Đặt mua
52 Vinaphone 0943.09.08.00 1.250.000 33 Đặt mua
53 Mobifone 0707.81.2000 3.300.000 25 Đặt mua
54 Vinaphone 0857.14.08.00 770.000 33 Đặt mua
55 Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 39 Đặt mua
56 Vinaphone 0813.24.01.00 770.000 19 Đặt mua
57 Mobifone 0786.100.900 5.000.000 31 Đặt mua
58 Mobifone 0798.100.800 4.000.000 33 Đặt mua
59 Mobifone 0937.22.11.00 10.000.000 25 Đặt mua
60 Mobifone 0767.1111.00 5.500.000 24 Đặt mua
61 Vinaphone 0853.09.09.00 1.180.000 34 Đặt mua
62 Vinaphone 0858.100.400 3.300.000 26 Đặt mua
63 Viettel 0976.05.11.00 1.250.000 29 Đặt mua
64 Mobifone 0786.100.600 5.000.000 28 Đặt mua
65 Mobifone 0931.161.000 2.600.000 21 Đặt mua
66 Viettel 0984.05.11.00 1.330.000 28 Đặt mua
67 Mobifone 0786.100.200 4.000.000 24 Đặt mua
68 Vinaphone 0944.19.11.00 1.250.000 29 Đặt mua
69 Viettel 0364.15.1100 740.000 21 Đặt mua
70 Mobifone 0764.271.000 770.000 27 Đặt mua

đặt mua sim tại https://skyphone.vn có sim tự chọn

DMCA.com Protection Status