Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0915.9.6.1997 2.890.000 56 Đặt mua
2 Vinaphone 082.345.1997 6.650.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 0889.57.1997 1.790.000 63 Đặt mua
4 Vinaphone 0946.85.1997 3.500.000 58 Đặt mua
5 Vinaphone 08.17.05.1997 11.900.000 47 Đặt mua
6 Vinaphone 0812.89.1997 3.260.000 54 Đặt mua
7 Vinaphone 0948.95.1997 3.070.000 61 Đặt mua
8 Vinaphone 0886.77.1997 3.800.000 62 Đặt mua
9 Vinaphone 0942.96.1997 3.150.000 56 Đặt mua
10 Vinaphone 0946.29.1997 2.400.000 56 Đặt mua
11 Vinaphone 0919.47.1997 3.500.000 56 Đặt mua
12 Vinaphone 08.1982.1997 11.500.000 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0943.821.997 3.230.000 52 Đặt mua
14 Vinaphone 0859.66.1997 2.580.000 60 Đặt mua
15 Vinaphone 0914.67.1997 2.800.000 53 Đặt mua
16 Vinaphone 0886.96.1997 4.000.000 63 Đặt mua
17 Vinaphone 094.363.1997 3.720.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 081.588.1997 3.320.000 56 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.76.1997 1.900.000 61 Đặt mua
20 Vinaphone 0889.58.1997 3.130.000 64 Đặt mua
21 Vinaphone 0886.35.1997 3.520.000 56 Đặt mua
22 Vinaphone 0886.63.1997 1.990.000 57 Đặt mua
23 Vinaphone 08.26.08.1997 12.000.000 50 Đặt mua
24 Vinaphone 09.1980.1997 15.800.000 53 Đặt mua
25 Vinaphone 0944.61.1997 2.390.000 50 Đặt mua
26 Vinaphone 0886.99.1997 7.820.000 66 Đặt mua
27 Vinaphone 0913.96.1997 8.000.000 54 Đặt mua
28 Vinaphone 0942.98.1997 3.820.000 58 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.23.1997 3.890.000 55 Đặt mua
30 Vinaphone 0911.20.1997 3.300.000 39 Đặt mua
31 Vinaphone 0947.28.1997 2.660.000 56 Đặt mua
32 Vinaphone 082.355.1997 2.600.000 49 Đặt mua
33 Vinaphone 0886.05.1997 2.580.000 53 Đặt mua
34 Vinaphone 08.1991.1997 13.600.000 54 Đặt mua
35 Vinaphone 0856.33.1997 2.290.000 51 Đặt mua
36 Vinaphone 0858.66.1997 3.400.000 59 Đặt mua
37 Vinaphone 0943.93.1997 3.600.000 54 Đặt mua
38 Vinaphone 09.19.08.1997 16.000.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 08.18.04.1997 11.900.000 47 Đặt mua
40 Vinaphone 0859.33.1997 2.260.000 54 Đặt mua
41 Mobifone 0784.29.1997 1.350.000 56 Đặt mua
42 Mobifone 0901.6.7.1997 3.500.000 49 Đặt mua
43 Mobifone 0793.47.1997 1.287.500 56 Đặt mua
44 Mobifone 0793.48.1997 1.287.500 57 Đặt mua
45 Mobifone 0786.22.1997 2.220.000 51 Đặt mua
46 Mobifone 0793.73.1997 1.850.000 55 Đặt mua
47 Mobifone 0896.95.1997 2.030.000 63 Đặt mua
48 Mobifone 0798.87.1997 2.040.000 65 Đặt mua
49 Mobifone 0784.32.1997 1.540.000 50 Đặt mua
50 Mobifone 0784.59.1997 1.820.000 59 Đặt mua
51 Mobifone 0908.67.1997 3.850.000 56 Đặt mua
52 Mobifone 0784.80.1997 1.287.500 53 Đặt mua
53 Mobifone 0784.20.1997 1.287.500 47 Đặt mua
54 Mobifone 0798.51.1997 2.050.000 56 Đặt mua
55 Mobifone 0798.17.1997 2.230.000 58 Đặt mua
56 Mobifone 0784.92.1997 1.287.500 56 Đặt mua
57 Mobifone 0783.46.1997 1.750.000 54 Đặt mua
58 Mobifone 0792.50.1997 1.287.500 49 Đặt mua
59 Mobifone 0784.96.1997 1.620.000 60 Đặt mua
60 Mobifone 0784.52.1997 1.287.500 52 Đặt mua
61 Mobifone 0783.31.1997 1.750.000 48 Đặt mua
62 Mobifone 0786.21.1997 2.240.000 50 Đặt mua
63 Mobifone 0798.63.1997 1.750.000 59 Đặt mua
64 Mobifone 0784.72.1997 1.710.000 54 Đặt mua
65 Mobifone 0794.76.1997 1.740.000 59 Đặt mua
66 Mobifone 0783.61.1997 1.710.000 51 Đặt mua
67 Mobifone 0794.75.1997 1.287.500 58 Đặt mua
68 Mobifone 0784.85.1997 1.850.000 58 Đặt mua
69 Mobifone 0786.05.1997 1.450.000 52 Đặt mua
70 Mobifone 079.447.1997 1.287.500 57 Đặt mua
DMCA.com Protection Status