Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0947.71.1997 2.280.000 54 Đặt mua
2 Vinaphone 0829.63.1997 1.830.000 54 Đặt mua
3 Vinaphone 0829.14.1997 1.830.000 50 Đặt mua
4 Vinaphone 0943.7.6.1997 1.400.000 55 Đặt mua
5 Vinaphone 0819.86.1997 4.490.000 58 Đặt mua
6 Vinaphone 0828.96.1997 1.400.000 59 Đặt mua
7 Vinaphone 0819.44.1997 980.000 52 Đặt mua
8 Vinaphone 081782.1997 980.000 52 Đặt mua
9 Vinaphone 0823.92.1997 1.100.000 50 Đặt mua
10 Vinaphone 082.556.1997 1.100.000 52 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.9.6.1997 2.890.000 56 Đặt mua
12 Vinaphone 082.555.1997 3.190.000 51 Đặt mua
13 Vinaphone 0823.96.1997 1.100.000 54 Đặt mua
14 Vinaphone 085.333.1997 1.990.000 48 Đặt mua
15 Vinaphone 0817.81.1997 980.000 51 Đặt mua
16 Vinaphone 091.363.1997 3.790.000 48 Đặt mua
17 Vinaphone 083.678.1997 5.420.000 58 Đặt mua
18 Vinaphone 0828.95.1997 1.400.000 58 Đặt mua
19 Vinaphone 0822.45.1997 980.000 47 Đặt mua
20 Vinaphone 0825.94.1997 1.100.000 54 Đặt mua
21 Vinaphone 081778.1997 3.010.000 57 Đặt mua
22 Vinaphone 0822.66.1997 1.990.000 50 Đặt mua
23 Vinaphone 083.567.1997 5.590.000 55 Đặt mua
24 Vinaphone 091.26.7.1997 7.190.000 51 Đặt mua
25 Vinaphone 0833.55.1997 4.370.000 50 Đặt mua
26 Vinaphone 082.345.1997 6.650.000 48 Đặt mua
27 Vinaphone 0914.54.1997 3.390.000 49 Đặt mua
28 Vinaphone 0825.98.1997 3.090.000 58 Đặt mua
29 Vinaphone 085.494.1997 980.000 56 Đặt mua
30 Vinaphone 09.1954.1997 2.790.000 54 Đặt mua
31 Vinaphone 082.888.1997 6.690.000 60 Đặt mua
32 Vinaphone 0913.22.1997 3.290.000 43 Đặt mua
33 Vinaphone 083339.1997 1.990.000 52 Đặt mua
34 Vinaphone 082.557.1997 1.100.000 53 Đặt mua
35 Vinaphone 0825.96.1997 1.100.000 56 Đặt mua
36 Vinaphone 0828.93.1997 1.400.000 56 Đặt mua
37 Vinaphone 08.5678.1997 18.700.000 60 Đặt mua
38 Vinaphone 0858.58.1997 4.920.000 60 Đặt mua
39 Vinaphone 083.688.1997 5.320.000 59 Đặt mua
40 Vinaphone 0916.27.1997 3.020.000 51 Đặt mua
41 Vinaphone 08.28.11.1997 4.590.000 46 Đặt mua
42 Vinaphone 0837.38.1997 1.990.000 55 Đặt mua
43 Vinaphone 0949.5.1.1997 1.175.000 54 Đặt mua
44 Vinaphone 082.818.1997 1.800.000 53 Đặt mua
45 Vinaphone 082559.1997 3.090.000 55 Đặt mua
46 Vinaphone 0819.49.1997 1.100.000 57 Đặt mua
47 Vinaphone 0823.93.1997 4.890.000 51 Đặt mua
48 Vinaphone 08.1979.1997 5.610.000 60 Đặt mua
49 Vinaphone 083.555.1997 5.740.000 52 Đặt mua
50 Vinaphone 085.779.1997 2.060.000 62 Đặt mua
51 Vinaphone 0822.62.1997 2.090.000 46 Đặt mua
52 Vinaphone 082.246.1997 980.000 48 Đặt mua
53 Vinaphone 0944.6.2.1997 1.400.000 51 Đặt mua
54 Vinaphone 081777.1997 6.290.000 56 Đặt mua
55 Vinaphone 0919.28.1997 3.110.000 55 Đặt mua
56 Vinaphone 0833.99.1997 4.490.000 58 Đặt mua
57 Vinaphone 0914.53.1997 3.320.000 48 Đặt mua
58 Vinaphone 085.787.1997 1.100.000 61 Đặt mua
59 Vinaphone 081779.1997 1.970.000 58 Đặt mua
60 Vinaphone 0825.95.1997 4.910.000 55 Đặt mua
61 Vinaphone 0824.22.1997 1.100.000 44 Đặt mua
62 Vinaphone 081771.1997 2.090.000 50 Đặt mua
63 Vinaphone 082.553.1997 1.100.000 49 Đặt mua
64 Vinaphone 085.345.1997 1.650.000 51 Đặt mua
65 Vinaphone 09.1379.1997 4.090.000 55 Đặt mua
66 Vinaphone 082889.1997 3.190.000 61 Đặt mua
67 Vinaphone 0825.92.1997 1.100.000 52 Đặt mua
68 Vinaphone 08.1978.1997 3.590.000 59 Đặt mua
69 Vinaphone 081.737.1997 1.100.000 52 Đặt mua
70 Vinaphone 0839.66.1997 1.820.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status