Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0346.68.1997 2.890.000 53 Đặt mua
2 Viettel 0963.60.1997 5.190.000 50 Đặt mua
3 Viettel 0868.67.1997 3.900.000 61 Đặt mua
4 Viettel 0335.64.1997 1.700.000 47 Đặt mua
5 Viettel 086.207.1997 5.550.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0965.28.1997 8.000.000 56 Đặt mua
7 Viettel 0968.35.1997 7.000.000 57 Đặt mua
8 Viettel 0338.70.1997 1.325.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0985.12.1997 9.000.000 51 Đặt mua
10 Viettel 0869.29.1997 5.870.000 60 Đặt mua
11 Viettel 0983.24.1997 6.660.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0379.57.1997 2.200.000 57 Đặt mua
13 Viettel 0865.77.1997 5.000.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0326.19.1997 3.000.000 47 Đặt mua
15 Viettel 0385.64.1997 1.500.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0869.73.1997 3.000.000 59 Đặt mua
17 Viettel 035.28.8.1997 5.500.000 52 Đặt mua
18 Viettel 098.116.1997 14.000.000 51 Đặt mua
19 Viettel 0964.26.1997 4.390.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0961.09.1997 5.690.000 51 Đặt mua
21 Viettel 086.27.8.1997 5.550.000 57 Đặt mua
22 Viettel 0976.30.1997 6.000.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0867.15.1997 3.900.000 53 Đặt mua
24 Viettel 0334.26.1997 1.800.000 44 Đặt mua
25 Viettel 0353.26.1997 4.000.000 45 Đặt mua
26 Viettel 0974.88.1997 10.000.000 62 Đặt mua
27 Viettel 0989.52.1997 10.000.000 59 Đặt mua
28 Viettel 0961.76.1997 5.720.000 55 Đặt mua
29 Viettel 0967.30.1997 6.000.000 51 Đặt mua
30 Viettel 0869.22.1997 6.940.000 53 Đặt mua
31 Viettel 0974.09.1997 6.000.000 55 Đặt mua
32 Viettel 0973.40.1997 4.300.000 49 Đặt mua
33 Viettel 0375.03.1997 1.600.000 44 Đặt mua
34 Viettel 0981.05.1997 5.820.000 49 Đặt mua
35 Viettel 0974.18.1997 6.000.000 55 Đặt mua
36 Viettel 086.269.1997 5.500.000 57 Đặt mua
37 Viettel 0865.68.1997 5.000.000 59 Đặt mua
38 Viettel 0395.86.1997 5.000.000 57 Đặt mua
39 Viettel 0971.76.1997 4.810.000 56 Đặt mua
40 Viettel 0965.03.1997 8.000.000 49 Đặt mua
41 Viettel 0963.02.1997 8.900.000 46 Đặt mua
42 Viettel 0342.22.1997 6.000.000 39 Đặt mua
43 Viettel 096.586.1997 9.000.000 60 Đặt mua
44 Viettel 0396.72.1997 2.000.000 53 Đặt mua
45 Viettel 0355.78.1997 3.490.000 54 Đặt mua
46 Viettel 0961.24.1997 4.380.000 48 Đặt mua
47 Viettel 0332.51.1997 5.000.000 40 Đặt mua
48 Viettel 0329.82.1997 2.000.000 50 Đặt mua
49 Viettel 0395.13.1997 2.000.000 47 Đặt mua
50 Viettel 08.6996.1997 8.000.000 64 Đặt mua
51 Viettel 0866.25.1997 3.500.000 53 Đặt mua
52 Viettel 0353.58.1997 1.325.000 50 Đặt mua
53 Viettel 0862.90.1997 3.000.000 51 Đặt mua
54 Viettel 0339.58.1997 2.200.000 54 Đặt mua
55 Viettel 0969.31.1997 6.000.000 54 Đặt mua
56 Viettel 0397.53.1997 1.800.000 53 Đặt mua
57 Viettel 0392.84.1997 4.500.000 52 Đặt mua
58 Viettel 0328.94.1997 1.500.000 52 Đặt mua
59 Viettel 098.7.12.1997 9.000.000 53 Đặt mua
60 Viettel 0348.76.1997 2.690.000 54 Đặt mua
61 Viettel 0966.30.1997 5.190.000 50 Đặt mua
62 Viettel 0337.25.1997 2.200.000 46 Đặt mua
63 Viettel 0977.64.1997 6.000.000 59 Đặt mua
64 Viettel 097.662.1997 9.000.000 56 Đặt mua
65 Viettel 036.272.1997 5.000.000 46 Đặt mua
66 Viettel 0339.6.2.1997 2.150.000 49 Đặt mua
67 Viettel 0328.79.1997 2.500.000 55 Đặt mua
68 Viettel 0385.43.1997 1.500.000 49 Đặt mua
69 Viettel 097.248.1997 8.000.000 56 Đặt mua
70 Viettel 0974.95.1997 6.000.000 60 Đặt mua
DMCA.com Protection Status