Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.5.2.1997 12.000.000 59 Đặt mua
2 Viettel 0976.20.1997 6.000.000 50 Đặt mua
3 Viettel 035.259.1997 5.000.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0973.47.1997 6.000.000 56 Đặt mua
5 Viettel 036.245.1997 5.000.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0343.94.1997 1.400.000 49 Đặt mua
7 Viettel 0989.61.1997 10.000.000 59 Đặt mua
8 Viettel 0965.42.1997 6.300.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0979.85.1997 7.500.000 64 Đặt mua
10 Viettel 0374.2.6.1997 1.325.000 48 Đặt mua
11 Viettel 034.22.9.1997 5.000.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0368.43.1997 1.700.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0337.93.1997 2.200.000 51 Đặt mua
14 Viettel 0337.25.1997 2.200.000 46 Đặt mua
15 Viettel 0987.60.1997 7.000.000 56 Đặt mua
16 Viettel 035.286.1997 5.000.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0985.78.1997 7.500.000 63 Đặt mua
18 Viettel 0373.94.1997 1.700.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0975.32.1997 6.000.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0376.62.1997 2.000.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0987.41.1997 7.000.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0384.16.1997 1.325.000 48 Đặt mua
23 Viettel 0972.60.1997 6.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 039.26.6.1997 5.000.000 52 Đặt mua
25 Viettel 0337.23.1997 2.200.000 44 Đặt mua
26 Viettel 0328.3.3.1997 3.200.000 45 Đặt mua
27 Viettel 0335.64.1997 1.700.000 47 Đặt mua
28 Viettel 0352.24.1997 5.000.000 42 Đặt mua
29 Viettel 0356.74.1997 1.500.000 51 Đặt mua
30 Viettel 0353.29.1997 1.325.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0975.70.1997 6.000.000 54 Đặt mua
32 Viettel 035.226.1997 5.000.000 44 Đặt mua
33 Viettel 03.27.04.1997 7.500.000 42 Đặt mua
34 Viettel 0346.31.1997 1.325.000 43 Đặt mua
35 Viettel 0375.91.1997 2.000.000 51 Đặt mua
36 Viettel 0977.30.1997 6.000.000 52 Đặt mua
37 Viettel 0348.71.1997 1.325.000 49 Đặt mua
38 Viettel 0385.9.2.1997 2.000.000 53 Đặt mua
39 Viettel 0968.45.1997 7.000.000 58 Đặt mua
40 Viettel 033.919.1997 3.000.000 51 Đặt mua
41 Viettel 0376.2.7.1997 2.000.000 51 Đặt mua
42 Viettel 0968.91.1997 8.600.000 59 Đặt mua
43 Viettel 0976.30.1997 6.000.000 51 Đặt mua
44 Viettel 037.289.1997 5.000.000 55 Đặt mua
45 Viettel 0367.9.4.1997 1.500.000 55 Đặt mua
46 Viettel 0393.82.1997 2.200.000 51 Đặt mua
47 Viettel 0985.53.1997 7.000.000 56 Đặt mua
48 Viettel 0396.74.1997 1.500.000 55 Đặt mua
49 Viettel 0359.87.1997 2.000.000 58 Đặt mua
50 Viettel 0359.28.1997 2.000.000 53 Đặt mua
51 Viettel 0967.56.1997 6.000.000 59 Đặt mua
52 Viettel 0976.42.1997 6.000.000 54 Đặt mua
53 Viettel 0346.21.1997 1.600.000 42 Đặt mua
54 Viettel 0326.82.1997 2.000.000 47 Đặt mua
55 Viettel 097.173.1997 8.000.000 53 Đặt mua
56 Viettel 0967.42.1997 6.000.000 54 Đặt mua
57 Viettel 0329.73.1997 2.000.000 50 Đặt mua
58 Viettel 096.247.1997 6.500.000 54 Đặt mua
59 Viettel 0969.60.1997 7.000.000 56 Đặt mua
60 Viettel 0385.62.1997 2.000.000 50 Đặt mua
61 Viettel 0968.35.1997 7.000.000 57 Đặt mua
62 Viettel 0375.62.1997 2.000.000 49 Đặt mua
63 Viettel 0359.18.1997 2.000.000 52 Đặt mua
64 Viettel 0339.00.1997 2.200.000 41 Đặt mua
65 Viettel 0385.7.1.1997 2.000.000 50 Đặt mua
66 Viettel 037.21.6.1997 5.000.000 45 Đặt mua
67 Viettel 0355.19.1997 3.000.000 49 Đặt mua
68 Viettel 0356.30.1997 1.325.000 43 Đặt mua
69 Viettel 0384.76.1997 1.325.000 54 Đặt mua
70 Viettel 0385.29.1997 2.000.000 53 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086

DMCA.com Protection Status