Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0967.01.1997 10.000.000 49 Đặt mua
2 Viettel 0333.31.1997 10.000.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0985.97.1997 15.000.000 64 Đặt mua
4 Viettel 0987.21.1997 10.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0978.59.1997 10.000.000 64 Đặt mua
6 Viettel 0973.79.1997 15.000.000 61 Đặt mua
7 Viettel 0972.29.1997 10.000.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0966.68.1997 25.000.000 61 Đặt mua
9 Viettel 0975.73.1997 8.000.000 57 Đặt mua
10 Viettel 0979.21.1997 15.000.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0971.51.1997 15.000.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0985.16.1997 12.000.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0986.92.1997 15.000.000 60 Đặt mua
14 Mobifone 077.5.02.1997 1.900.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0765.82.1997 1.830.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 0777.05.1997 1.900.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 0764.44.1997 1.830.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0784.73.1997 1.830.000 55 Đặt mua
19 Mobifone 093.24.1.1997 3.500.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 0786.57.1997 1.830.000 59 Đặt mua
21 Vinaphone 0829.14.1997 1.830.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0769.01.1997 1.830.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0764.71.1997 1.830.000 51 Đặt mua
24 Vietnamobile 0564.10.1997 810.000 42 Đặt mua
25 Mobifone 0762.21.1997 1.830.000 44 Đặt mua
26 Mobifone 07.03.05.1997 5.000.000 41 Đặt mua
27 Mobifone 0703.61.1997 1.830.000 43 Đặt mua
28 Vinaphone 0829.63.1997 1.830.000 54 Đặt mua
29 Mobifone 0778.92.1997 2.130.000 59 Đặt mua
30 Mobifone 0799.80.1997 1.180.000 59 Đặt mua
31 Vietnamobile 0567.72.1997 880.000 53 Đặt mua
32 Mobifone 0786.44.1997 1.830.000 55 Đặt mua
33 Vinaphone 0947.71.1997 2.280.000 54 Đặt mua
34 Mobifone 0782.37.1997 1.830.000 53 Đặt mua
35 Mobifone 0778.96.1997 1.680.000 63 Đặt mua
36 Mobifone 0786.02.1997 1.830.000 49 Đặt mua
37 Mobifone 0786.32.1997 1.830.000 52 Đặt mua
38 Mobifone 0765.61.1997 1.830.000 51 Đặt mua
39 Mobifone 0707.88.1997 3.000.000 56 Đặt mua
40 Mobifone 0786.67.1997 1.680.000 60 Đặt mua
41 Mobifone 0792.59.1997 1.830.000 58 Đặt mua
42 Mobifone 093.24.3.1997 3.500.000 47 Đặt mua
43 Mobifone 0782.46.1997 1.830.000 53 Đặt mua
44 Mobifone 0707.83.1997 2.600.000 51 Đặt mua
45 Mobifone 0774.62.1997 1.830.000 52 Đặt mua
46 Mobifone 0765.74.1997 1.830.000 55 Đặt mua
47 Mobifone 0764.26.1997 1.830.000 51 Đặt mua
48 Mobifone 0769.61.1997 1.830.000 55 Đặt mua
49 Mobifone 0798.22.1997 2.130.000 54 Đặt mua
50 Mobifone 07.9993.1997 2.500.000 63 Đặt mua
51 Mobifone 0785.96.1997 1.830.000 61 Đặt mua
52 Mobifone 0797.63.1997 1.830.000 58 Đặt mua
53 Mobifone 0785.99.1997 2.130.000 64 Đặt mua
54 Mobifone 0768.75.1997 1.680.000 59 Đặt mua
55 Vietnamobile 0564.09.1997 810.000 50 Đặt mua
56 Mobifone 0707.32.1997 2.600.000 45 Đặt mua
57 Mobifone 0797.41.1997 1.830.000 54 Đặt mua
58 Vinaphone 0825.97.1997 1.870.000 57 Đặt mua
59 Vinaphone 0914.58.1997 3.230.000 53 Đặt mua
60 Vinaphone 085.333.1997 1.990.000 48 Đặt mua
61 Vinaphone 081778.1997 2.940.000 57 Đặt mua
62 Vinaphone 0917.8.3.1997 2.890.000 54 Đặt mua
63 Vinaphone 0823.93.1997 5.010.000 51 Đặt mua
64 Vinaphone 0817.81.1997 980.000 51 Đặt mua
65 Vinaphone 082.885.1997 1.475.000 57 Đặt mua
66 Vinaphone 081.737.1997 1.100.000 52 Đặt mua
67 Vinaphone 081775.1997 1.900.000 54 Đặt mua
68 Vinaphone 0833.99.1997 4.490.000 58 Đặt mua
69 Vinaphone 082.888.1997 6.520.000 60 Đặt mua
70 Vinaphone 085676.1997 1.100.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status