Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.5.2.1997 12.000.000 59 Đặt mua
2 Viettel 0359.28.1997 2.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0335.47.1997 1.700.000 48 Đặt mua
4 Viettel 039.510.1997 5.000.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0976.70.1997 6.000.000 55 Đặt mua
6 Viettel 0337.93.1997 2.200.000 51 Đặt mua
7 Viettel 0394.13.1997 1.325.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0348.71.1997 1.325.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0975.89.1997 9.000.000 64 Đặt mua
10 Viettel 0338.70.1997 1.325.000 47 Đặt mua
11 Viettel 0989.76.1997 7.500.000 65 Đặt mua
12 Viettel 0398.22.1997 2.200.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0379.23.1997 2.200.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0972.92.1997 7.500.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0978.54.1997 6.000.000 59 Đặt mua
16 Viettel 0375.82.1997 2.000.000 51 Đặt mua
17 Viettel 0973.89.1997 8.000.000 62 Đặt mua
18 Viettel 033.664.1997 1.700.000 48 Đặt mua
19 Viettel 039.291.1997 5.000.000 50 Đặt mua
20 Viettel 0328.31.1997 2.000.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0353.22.1997 1.500.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0359.6.2.1997 2.000.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0379.88.1997 5.000.000 61 Đặt mua
24 Viettel 0383.54.1997 1.700.000 49 Đặt mua
25 Viettel 0343.52.1997 1.400.000 43 Đặt mua
26 Viettel 039.554.1997 1.500.000 52 Đặt mua
27 Viettel 038.244.1997 5.000.000 47 Đặt mua
28 Viettel 0984.91.1997 6.500.000 57 Đặt mua
29 Viettel 0337.23.1997 2.200.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0337.34.1997 1.700.000 46 Đặt mua
31 Viettel 0979.85.1997 7.500.000 64 Đặt mua
32 Viettel 0962.81.1997 8.500.000 52 Đặt mua
33 Viettel 0973.51.1997 6.000.000 51 Đặt mua
34 Viettel 0335.62.1997 2.200.000 45 Đặt mua
35 Viettel 0976.20.1997 6.000.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0346.21.1997 1.600.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0364.59.1997 1.325.000 53 Đặt mua
38 Viettel 0337.06.1997 2.200.000 45 Đặt mua
39 Viettel 0375.62.1997 2.000.000 49 Đặt mua
40 Viettel 037.21.6.1997 5.000.000 45 Đặt mua
41 Viettel 0379.56.1997 2.200.000 56 Đặt mua
42 Viettel 0368.43.1997 1.700.000 50 Đặt mua
43 Viettel 0384.76.1997 1.325.000 54 Đặt mua
44 Viettel 0326.45.1997 1.500.000 46 Đặt mua
45 Viettel 0979.04.1997 7.500.000 55 Đặt mua
46 Viettel 0343.48.1997 1.400.000 48 Đặt mua
47 Viettel 0387.23.1997 2.000.000 49 Đặt mua
48 Viettel 0375.33.1997 1.500.000 47 Đặt mua
49 Viettel 0985.13.1997 6.800.000 52 Đặt mua
50 Viettel 032.848.1997 1.500.000 51 Đặt mua
51 Viettel 0375.5.0.1997 1.325.000 46 Đặt mua
52 Viettel 0962.92.1997 7.500.000 54 Đặt mua
53 Viettel 0374.82.1997 1.325.000 50 Đặt mua
54 Viettel 0962.41.1997 8.500.000 48 Đặt mua
55 Viettel 0374.5.5.1997 1.500.000 50 Đặt mua
56 Viettel 0339.27.1997 2.200.000 50 Đặt mua
57 Viettel 036.272.1997 5.000.000 46 Đặt mua
58 Viettel 0332.70.1997 1.325.000 41 Đặt mua
59 Viettel 0356.91.1997 2.000.000 50 Đặt mua
60 Viettel 0334.31.1997 1.400.000 40 Đặt mua
61 Viettel 0395.13.1997 2.000.000 47 Đặt mua
62 Viettel 0389.97.1997 5.000.000 62 Đặt mua
63 Viettel 0977.30.1997 6.000.000 52 Đặt mua
64 Viettel 0358.73.1997 2.000.000 52 Đặt mua
65 Viettel 0378.33.1997 2.200.000 50 Đặt mua
66 Viettel 0975.70.1997 6.000.000 54 Đặt mua
67 Viettel 0343.94.1997 1.400.000 49 Đặt mua
68 Viettel 039.269.1997 5.000.000 55 Đặt mua
69 Viettel 0365.13.1997 2.000.000 44 Đặt mua
70 Viettel 037.313.1997 5.000.000 43 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086

DMCA.com Protection Status