Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0818.10.1997 12.000.000 44 Đặt mua
2 Mobifone 07.07.10.1997 10.900.000 41 Đặt mua
3 Mobifone 07.07.12.1997 10.900.000 43 Đặt mua
4 Vinaphone 08.26.08.1997 12.000.000 50 Đặt mua
5 Vinaphone 09.19.08.1997 16.000.000 53 Đặt mua
6 Vinaphone 08.1991.1997 13.600.000 54 Đặt mua
7 Vinaphone 08.18.04.1997 12.000.000 47 Đặt mua
8 Vinaphone 08.1982.1997 11.600.000 54 Đặt mua
9 Vinaphone 08.17.05.1997 12.000.000 47 Đặt mua
10 Vinaphone 09.1980.1997 16.000.000 53 Đặt mua
11 Mobifone 07.6789.1997 17.700.000 63 Đặt mua
12 Viettel 096.189.1997 11.700.000 59 Đặt mua
13 Vinaphone 08.5678.1997 20.000.000 60 Đặt mua
14 Vinaphone 09.12.03.1997 10.000.000 41 Đặt mua
15 Vinaphone 08.5678.1997 17.800.000 60 Đặt mua
16 Viettel 0966.15.1997 11.000.000 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0914.09.1997 15.000.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0977.86.1997 14.400.000 63 Đặt mua
19 Viettel 0975.88.1997 13.500.000 63 Đặt mua
20 Viettel 09.8181.1997 14.400.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0978.11.1997 14.400.000 52 Đặt mua
22 Viettel 0986.85.1997 13.500.000 62 Đặt mua
23 Viettel 0967.22.1997 10.700.000 52 Đặt mua
24 Viettel 0965.39.1997 10.700.000 58 Đặt mua
25 Viettel 0989.25.1997 13.500.000 59 Đặt mua
26 Viettel 0988.25.1997 13.500.000 58 Đặt mua
27 Vinaphone 08.1995.1997 10.700.000 58 Đặt mua
28 Vinaphone 08.1994.1997 10.700.000 57 Đặt mua
29 Vinaphone 08.1990.1997 10.600.000 53 Đặt mua
30 Vinaphone 08.1996.1997 13.500.000 59 Đặt mua
31 Vinaphone 0918.07.1997 10.600.000 51 Đặt mua
32 Viettel 097.14.7.1997 11.100.000 54 Đặt mua
33 Viettel 0979.02.1997 12.100.000 53 Đặt mua
34 Viettel 0975.07.1997 11.100.000 54 Đặt mua
35 Vinaphone 0916.05.1997 10.000.000 47 Đặt mua
36 Viettel 0979.22.1997 13.500.000 55 Đặt mua
37 Viettel 096.155.1997 13.600.000 52 Đặt mua
38 Vinaphone 08.13.01.1997 16.100.000 39 Đặt mua
39 Vinaphone 08.15.01.1997 11.500.000 41 Đặt mua
40 Vinaphone 08.12.02.1997 16.000.000 39 Đặt mua
41 Vinaphone 08.24.05.1997 16.100.000 45 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.25.07.1997 19.200.000 49 Đặt mua
43 Viettel 096.29.8.1997 10.900.000 60 Đặt mua
44 Mobifone 09.08.01.1997 19.700.000 44 Đặt mua
45 Mobifone 093.7.07.1997 13.100.000 52 Đặt mua
46 Vinaphone 08.17.08.1997 18.000.000 50 Đặt mua
47 Viettel 033.888.1997 16.400.000 56 Đặt mua
48 Vinaphone 08.2706.1997 12.000.000 49 Đặt mua
49 Viettel 09.7667.1997 10.500.000 61 Đặt mua
50 Vinaphone 08.22.02.1997 13.300.000 40 Đặt mua
51 Viettel 0989.39.1997 13.700.000 64 Đặt mua
52 Viettel 098.195.1997 10.600.000 58 Đặt mua
53 Vinaphone 08.14.10.1997 16.100.000 40 Đặt mua
54 Viettel 0968.02.1997 12.500.000 51 Đặt mua
55 Vinaphone 08.28.04.1997 16.800.000 48 Đặt mua
56 Vinaphone 0917.02.1997 12.350.000 45 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.25.04.1997 10.700.000 46 Đặt mua
58 Viettel 097.236.1997 14.700.000 53 Đặt mua
59 Viettel 096.191.1997 13.600.000 52 Đặt mua
60 Vinaphone 08.28.09.1997 18.000.000 53 Đặt mua
61 Vinaphone 08.13.11.1997 13.200.000 40 Đặt mua
62 Vietnamobile 05.2222.1997 11.700.000 39 Đặt mua
63 Vinaphone 08.24.07.1997 18.000.000 47 Đặt mua
64 Vietnamobile 05.23.08.1997 10.600.000 44 Đặt mua
65 Viettel 098.198.1997 10.600.000 61 Đặt mua
66 Mobifone 09.01.07.1997 17.400.000 43 Đặt mua
67 Viettel 098.21.8.1997 13.700.000 54 Đặt mua
68 Vinaphone 08.26.03.1997 16.800.000 45 Đặt mua
69 Vinaphone 08.19.03.1997 16.100.000 47 Đặt mua
70 Vinaphone 08.24.09.1997 16.100.000 49 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086

DMCA.com Protection Status