Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.5678.1997 18.700.000 60 Đặt mua
2 Vinaphone 08.1991.1997 13.600.000 54 Đặt mua
3 Vinaphone 09.19.08.1997 16.000.000 53 Đặt mua
4 Vinaphone 08.17.05.1997 11.900.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 09.1980.1997 15.800.000 53 Đặt mua
6 Vinaphone 08.1982.1997 11.500.000 54 Đặt mua
7 Vinaphone 08.26.08.1997 12.000.000 50 Đặt mua
8 Vinaphone 08.18.04.1997 11.900.000 47 Đặt mua
9 Vinaphone 0818.10.1997 12.000.000 44 Đặt mua
10 Mobifone 07.07.10.1997 11.400.000 41 Đặt mua
11 Mobifone 07.07.12.1997 11.400.000 43 Đặt mua
12 Vinaphone 08.1996.1997 19.000.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 09.05.07.1997 12.000.000 47 Đặt mua
14 Vinaphone 08.23.01.1997 17.100.000 40 Đặt mua
15 Vinaphone 08.24.07.1997 16.000.000 47 Đặt mua
16 Vinaphone 08.26.05.1997 17.100.000 47 Đặt mua
17 Viettel 0968.02.1997 13.000.000 51 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.25.04.1997 11.800.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 09.1102.1997 20.000.000 39 Đặt mua
20 Viettel 097.14.7.1997 12.000.000 54 Đặt mua
21 Viettel 0961.31.1997 10.900.000 46 Đặt mua
22 Viettel 096.19.8.1997 12.000.000 59 Đặt mua
23 Viettel 096.29.8.1997 12.000.000 60 Đặt mua
24 Vietnamobile 05.22.03.1997 10.700.000 38 Đặt mua
25 Vinaphone 08.18.08.1997 17.100.000 51 Đặt mua
26 Vinaphone 0916.79.1997 10.500.000 58 Đặt mua
27 Vietnamobile 05.23.05.1997 10.700.000 41 Đặt mua
28 Vinaphone 08.13.11.1997 17.700.000 40 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.22.04.1997 16.000.000 43 Đặt mua
30 Viettel 086.234.1997 10.700.000 49 Đặt mua
31 Viettel 0344.44.1997 10.000.000 45 Đặt mua
32 Viettel 096.8.04.1997 10.000.000 53 Đặt mua
33 Vinaphone 08.28.03.1997 17.100.000 47 Đặt mua
34 Viettel 0963.79.1997 12.000.000 60 Đặt mua
35 Vinaphone 08.19.01.1997 11.400.000 45 Đặt mua
36 Viettel 0961.21.1997 10.900.000 45 Đặt mua
37 Viettel 098.21.8.1997 15.000.000 54 Đặt mua
38 Vietnamobile 0928.05.1997 16.800.000 50 Đặt mua
39 Viettel 098.192.1997 11.000.000 55 Đặt mua
40 Vinaphone 08.14.08.1997 16.000.000 47 Đặt mua
41 Vinaphone 08.23.02.1997 16.000.000 41 Đặt mua
42 Viettel 0867.77.1997 10.000.000 61 Đặt mua
43 Mobifone 089.666.1997 19.000.000 61 Đặt mua
44 Viettel 0983.22.1997 14.000.000 50 Đặt mua
45 Viettel 038.999.1997 13.600.000 64 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.23.06.1997 12.800.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0967.44.1997 10.000.000 56 Đặt mua
48 Vinaphone 08.27.04.1997 17.100.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 08.24.10.1997 17.100.000 41 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.25.07.1997 19.500.000 49 Đặt mua
51 Viettel 098.169.1997 14.000.000 59 Đặt mua
52 Mobifone 07.07.05.1997 10.000.000 45 Đặt mua
53 Vinaphone 08.19.03.1997 16.000.000 47 Đặt mua
54 Viettel 03.26.01.1997 13.400.000 38 Đặt mua
55 Viettel 0989.25.1997 14.900.000 59 Đặt mua
56 Mobifone 07.02.06.1997 10.000.000 41 Đặt mua
57 Vinaphone 08.2607.1997 12.000.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 08.1983.1997 13.300.000 55 Đặt mua
59 Viettel 0971.86.1997 13.900.000 57 Đặt mua
60 Vinaphone 08.26.03.1997 16.000.000 45 Đặt mua
61 Viettel 0967.22.1997 11.900.000 52 Đặt mua
62 Mobifone 0908.68.1997 12.000.000 57 Đặt mua
63 Vinaphone 08.17.10.1997 16.000.000 43 Đặt mua
64 Vinaphone 081.999.1997 12.000.000 62 Đặt mua
65 Viettel 0965.89.1997 10.000.000 63 Đặt mua
66 Viettel 096.31.7.1997 11.000.000 52 Đặt mua
67 Viettel 0982.78.1997 14.100.000 60 Đặt mua
68 Vinaphone 09.11.04.1997 10.000.000 41 Đặt mua
69 Mobifone 090.696.1997 16.000.000 56 Đặt mua
70 Viettel 0979.55.1997 13.500.000 61 Đặt mua
DMCA.com Protection Status