Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.03.05.1997 5.000.000 41 Đặt mua
2 Vinaphone 091.26.7.1997 7.190.000 51 Đặt mua
3 Vinaphone 08.1979.1997 5.610.000 60 Đặt mua
4 Vinaphone 081777.1997 6.290.000 56 Đặt mua
5 Vinaphone 09.12.03.1997 9.500.000 41 Đặt mua
6 Vinaphone 083.567.1997 5.590.000 55 Đặt mua
7 Vinaphone 083.688.1997 5.320.000 59 Đặt mua
8 Vinaphone 083.555.1997 5.740.000 52 Đặt mua
9 Vinaphone 085.666.1997 5.040.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 083.678.1997 5.420.000 58 Đặt mua
11 Vinaphone 091.29.6.1997 7.600.000 53 Đặt mua
12 Vinaphone 082.345.1997 6.650.000 48 Đặt mua
13 Vinaphone 082.888.1997 6.690.000 60 Đặt mua
14 Vinaphone 0828.98.1997 5.630.000 61 Đặt mua
15 Vinaphone 0886.99.1997 7.820.000 66 Đặt mua
16 Vinaphone 0913.96.1997 8.000.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0931.22.1997 5.300.000 43 Đặt mua
18 Mobifone 0907.8.8.1997 7.500.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 079.222.1997 5.230.000 48 Đặt mua
20 Vinaphone 08.2626.1997 5.000.000 50 Đặt mua
21 Vinaphone 0817.11.1997 9.000.000 44 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.08.1997 5.000.000 58 Đặt mua
23 Vinaphone 0827.05.1997 9.000.000 48 Đặt mua
24 Vinaphone 081.688.1997 5.000.000 57 Đặt mua
25 Vinaphone 082.456.1997 5.500.000 51 Đặt mua
26 Vinaphone 081.789.1997 6.000.000 59 Đặt mua
27 Vinaphone 0826.06.1997 9.000.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 081.345.1997 5.600.000 47 Đặt mua
29 Vinaphone 08.16.09.1997 7.600.000 50 Đặt mua
30 Mobifone 07.07.01.1997 7.440.000 41 Đặt mua
31 Vinaphone 08.29.06.1997 5.700.000 51 Đặt mua
32 Vinaphone 08.13.03.1997 5.570.000 41 Đặt mua
33 Viettel 098.17.2.1997 9.000.000 53 Đặt mua
34 Vinaphone 094.185.1997 5.500.000 53 Đặt mua
35 Vinaphone 094.159.1997 5.500.000 54 Đặt mua
36 Viettel 0975.27.1997 6.000.000 56 Đặt mua
37 Viettel 039.247.1997 5.000.000 51 Đặt mua
38 Mobifone 07.08.12.1997 6.500.000 44 Đặt mua
39 Viettel 086.28.5.1997 5.850.000 55 Đặt mua
40 Vinaphone 0818.02.1997 7.600.000 45 Đặt mua
41 Viettel 035.226.1997 5.000.000 44 Đặt mua
42 Viettel 035.251.1997 5.000.000 42 Đặt mua
43 Viettel 03.27.01.1997 7.700.000 39 Đặt mua
44 Viettel 086.21.6.1997 5.870.000 49 Đặt mua
45 Vinaphone 091.146.1997 7.500.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0866.36.1997 5.000.000 55 Đặt mua
47 Viettel 0989.61.1997 10.000.000 59 Đặt mua
48 Viettel 0979.23.1997 7.500.000 56 Đặt mua
49 Viettel 035.243.1997 5.000.000 43 Đặt mua
50 Viettel 0961.20.1997 6.000.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0979.40.1997 5.500.000 55 Đặt mua
52 Viettel 097.269.1997 8.800.000 59 Đặt mua
53 Viettel 0964.34.1997 6.000.000 52 Đặt mua
54 Viettel 0963.32.1997 6.500.000 49 Đặt mua
55 Vinaphone 094.173.1997 5.500.000 50 Đặt mua
56 Viettel 03.26.06.1997 6.000.000 43 Đặt mua
57 Viettel 086.20.4.1997 5.000.000 46 Đặt mua
58 Viettel 096.5.02.1997 10.000.000 48 Đặt mua
59 Viettel 0969.81.1997 9.850.000 59 Đặt mua
60 Vinaphone 0829.09.1997 9.200.000 54 Đặt mua
61 Viettel 0986.57.1997 8.000.000 61 Đặt mua
62 Viettel 034.22.3.1997 5.000.000 40 Đặt mua
63 Viettel 096.352.1997 6.000.000 51 Đặt mua
64 Vinaphone 09.1963.1997 8.460.000 54 Đặt mua
65 Viettel 0978.67.1997 5.280.000 63 Đặt mua
66 Viettel 097.606.1997 10.000.000 54 Đặt mua
67 Viettel 09.8878.1997 9.000.000 66 Đặt mua
68 Viettel 0964.36.1997 5.880.000 54 Đặt mua
69 Viettel 086.25.2.1997 5.000.000 49 Đặt mua
70 Viettel 096.293.1997 9.890.000 55 Đặt mua
DMCA.com Protection Status