Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0567.72.1997 880.000 53 Đặt mua
2 Vietnamobile 0564.09.1997 810.000 50 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.10.1997 810.000 42 Đặt mua
4 Vinaphone 0817.36.1997 980.000 51 Đặt mua
5 Vinaphone 0822.45.1997 980.000 47 Đặt mua
6 Vinaphone 0817.81.1997 980.000 51 Đặt mua
7 Vinaphone 081782.1997 980.000 52 Đặt mua
8 Vinaphone 085.494.1997 980.000 56 Đặt mua
9 Vinaphone 082.246.1997 980.000 48 Đặt mua
10 Vinaphone 0819.44.1997 980.000 52 Đặt mua
11 Máy bàn 02112.46.1997 950.000 42 Đặt mua
12 Mobifone 0784.37.1997 980.000 55 Đặt mua
13 Vietnamobile 0582.1.4.1997 840.000 46 Đặt mua
14 Vinaphone 0847.46.1997 980.000 55 Đặt mua
15 Vinaphone 0848.75.1997 980.000 58 Đặt mua
16 Mobifone 0784.34.1997 980.000 52 Đặt mua
17 Vietnamobile 0528.60.1997 890.000 47 Đặt mua
18 Vinaphone 0846.67.1997 980.000 57 Đặt mua
19 Vinaphone 0847.85.1997 980.000 58 Đặt mua
20 Vietnamobile 0584.48.1997 960.000 55 Đặt mua
21 Vinaphone 0848.34.1997 980.000 53 Đặt mua
22 Vinaphone 0847.54.1997 980.000 54 Đặt mua
23 Vinaphone 0847.35.1997 980.000 53 Đặt mua
24 Vinaphone 0847.38.1997 980.000 56 Đặt mua
25 Vietnamobile 0587.5.4.1997 960.000 55 Đặt mua
26 Vinaphone 0849.44.1997 875.000 55 Đặt mua
27 Vinaphone 0845.34.1997 875.000 50 Đặt mua
28 Vinaphone 0834.70.1997 980.000 48 Đặt mua
29 Mobifone 0706.62.1997 980.000 47 Đặt mua
30 Vinaphone 0844.83.1997 980.000 53 Đặt mua
31 Vinaphone 0854.78.1997 980.000 58 Đặt mua
32 Vietnamobile 0587.5.7.1997 910.000 58 Đặt mua
33 Mobifone 0786.94.1997 840.000 60 Đặt mua
34 Vinaphone 0854.69.1997 980.000 58 Đặt mua
35 Vinaphone 0843.54.1997 980.000 50 Đặt mua
36 Mobifone 0784.16.1997 980.000 52 Đặt mua
37 Mobifone 0706.94.1997 770.000 52 Đặt mua
38 Vietnamobile 0528.69.1997 799.000 56 Đặt mua
39 Vinaphone 0848.43.1997 980.000 53 Đặt mua
40 Vinaphone 0843.26.1997 980.000 49 Đặt mua
41 Mobifone 0775.80.1997 700.000 53 Đặt mua
42 Vinaphone 0845.42.1997 980.000 49 Đặt mua
43 Vinaphone 0849.76.1997 875.000 60 Đặt mua
44 Vietnamobile 0924.40.1997 930.000 45 Đặt mua
45 Vietnamobile 0523.5.1.1997 960.000 42 Đặt mua
46 Mobifone 0794.7.8.1997 980.000 61 Đặt mua
47 Vietnamobile 0589.42.1997 770.000 54 Đặt mua
48 Mobifone 076641.1997 980.000 50 Đặt mua
49 Mobifone 0784.3.6.1997 980.000 54 Đặt mua
50 Mobifone 0794.72.1997 980.000 55 Đặt mua
51 Vinaphone 0847.81.1997 980.000 54 Đặt mua
52 Vinaphone 0843.56.1997 980.000 52 Đặt mua
53 Vinaphone 0846.53.1997 875.000 52 Đặt mua
54 Vinaphone 0845.31.1997 875.000 47 Đặt mua
55 Vinaphone 0847.82.1997 980.000 55 Đặt mua
56 Mobifone 0784.57.1997 980.000 57 Đặt mua
57 Vinaphone 0849.83.1997 875.000 58 Đặt mua
58 Vinaphone 0849.54.1997 875.000 56 Đặt mua
59 Vietnamobile 0528.6.1.1997 960.000 48 Đặt mua
60 Vietnamobile 0586.42.1997 770.000 51 Đặt mua
61 Vinaphone 0847.56.1997 980.000 56 Đặt mua
62 Mobifone 0784.0.8.1997 980.000 53 Đặt mua
63 Vinaphone 0818.42.1997 980.000 49 Đặt mua
64 Vinaphone 0847.31.1997 980.000 49 Đặt mua
65 Mobifone 0783.91.1997 910.000 54 Đặt mua
66 Vietnamobile 0589.4.7.1997 960.000 59 Đặt mua
67 Vinaphone 0849.51.1997 875.000 53 Đặt mua
68 Mobifone 0786.84.1997 910.000 59 Đặt mua
69 Mobifone 0796.48.1997 840.000 60 Đặt mua
70 Vinaphone 0847.49.1997 875.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status