Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.5.2.1997 12.000.000 59 Đặt mua
2 Viettel 0979.40.1997 5.500.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0984.39.1997 8.200.000 59 Đặt mua
4 Viettel 0977.04.1997 7.500.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0965.44.1997 7.000.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0979.85.1997 7.500.000 64 Đặt mua
7 Viettel 0979.04.1997 7.500.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0978.54.1997 6.000.000 59 Đặt mua
9 Viettel 0983.44.1997 7.000.000 54 Đặt mua
10 Viettel 097.636.1997 7.000.000 57 Đặt mua
11 Viettel 0964.34.1997 6.000.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0973.98.1997 6.000.000 62 Đặt mua
13 Viettel 0973.64.1997 6.000.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0987.60.1997 7.000.000 56 Đặt mua
15 Viettel 0976.27.1997 6.000.000 57 Đặt mua
16 Viettel 0978.42.1997 6.000.000 56 Đặt mua
17 Viettel 0987.76.1997 7.000.000 63 Đặt mua
18 Viettel 0973.47.1997 6.000.000 56 Đặt mua
19 Viettel 0965.41.1997 5.500.000 51 Đặt mua
20 Viettel 0968.35.1997 7.000.000 57 Đặt mua
21 Viettel 0967.42.1997 6.000.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0968.91.1997 8.600.000 59 Đặt mua
23 Viettel 0964.01.1997 5.000.000 46 Đặt mua
24 Viettel 0973.40.1997 4.300.000 49 Đặt mua
25 Viettel 0968.45.1997 7.000.000 58 Đặt mua
26 Viettel 097.28.4.1997 8.000.000 56 Đặt mua
27 Viettel 0974.95.1997 6.000.000 60 Đặt mua
28 Viettel 0981.45.1997 9.000.000 53 Đặt mua
29 Viettel 0971.50.1997 4.600.000 48 Đặt mua
30 Viettel 097.173.1997 8.000.000 53 Đặt mua
31 Viettel 0969.60.1997 7.000.000 56 Đặt mua
32 Viettel 0967.30.1997 6.000.000 51 Đặt mua
33 Viettel 097.157.1997 8.000.000 55 Đặt mua
34 Viettel 0977.16.1997 6.000.000 56 Đặt mua
35 Viettel 0987.41.1997 7.000.000 55 Đặt mua
36 Viettel 0984.91.1997 6.500.000 57 Đặt mua
37 Viettel 0975.32.1997 6.000.000 52 Đặt mua
38 Viettel 0977.64.1997 6.000.000 59 Đặt mua
39 Viettel 0979.31.1997 7.000.000 55 Đặt mua
40 Viettel 0976.20.1997 6.000.000 50 Đặt mua
41 Viettel 0968.53.1997 6.000.000 57 Đặt mua
42 Viettel 0989.34.1997 7.000.000 59 Đặt mua
43 Viettel 0985.53.1997 7.000.000 56 Đặt mua
44 Viettel 0969.41.1997 6.000.000 55 Đặt mua
45 Viettel 0985.13.1997 6.800.000 52 Đặt mua
46 Viettel 0976.30.1997 6.000.000 51 Đặt mua
47 Viettel 0977.30.1997 6.000.000 52 Đặt mua
48 Viettel 0975.70.1997 6.000.000 54 Đặt mua
49 Viettel 0976.42.1997 6.000.000 54 Đặt mua
50 Viettel 0962.92.1997 7.500.000 54 Đặt mua
51 Viettel 0972.60.1997 6.000.000 50 Đặt mua
52 Viettel 0976.70.1997 6.000.000 55 Đặt mua
53 Viettel 096.189.1997 12.000.000 59 Đặt mua
54 Viettel 096.173.1997 8.000.000 52 Đặt mua
55 Viettel 0972.92.1997 7.500.000 55 Đặt mua
56 Viettel 0982.07.1997 8.500.000 52 Đặt mua
57 Viettel 0965.63.1997 6.000.000 55 Đặt mua
58 Viettel 097.248.1997 8.000.000 56 Đặt mua
59 Viettel 0974.82.1997 5.500.000 56 Đặt mua
60 Viettel 0979.30.1997 7.500.000 54 Đặt mua
61 Viettel 0962.81.1997 8.500.000 52 Đặt mua
62 Viettel 0983.72.1997 7.500.000 55 Đặt mua
63 Viettel 0973.49.1997 4.600.000 58 Đặt mua
64 Viettel 0979.23.1997 7.500.000 56 Đặt mua
65 Viettel 0989.43.1997 7.000.000 59 Đặt mua
66 Viettel 098.142.1997 8.000.000 50 Đặt mua
67 Viettel 0989.61.1997 10.000.000 59 Đặt mua
68 Viettel 0967.50.1997 6.000.000 53 Đặt mua
69 Viettel 0962.41.1997 8.500.000 48 Đặt mua
70 Viettel 0974.09.1997 6.000.000 55 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086

DMCA.com Protection Status