Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0947.71.1997 2.280.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 093.24.3.1997 3.500.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 093.24.1.1997 3.500.000 45 Đặt mua
4 Vinaphone 0913.72.1997 3.090.000 48 Đặt mua
5 Vinaphone 09.12.03.1997 9.500.000 41 Đặt mua
6 Vinaphone 09.1379.1997 4.090.000 55 Đặt mua
7 Vinaphone 0916.27.1997 3.020.000 51 Đặt mua
8 Vinaphone 0914.53.1997 3.320.000 48 Đặt mua
9 Vinaphone 0943.7.5.1997 1.400.000 54 Đặt mua
10 Vinaphone 0917.62.1997 3.290.000 51 Đặt mua
11 Vinaphone 0913.22.1997 3.290.000 43 Đặt mua
12 Vinaphone 091.29.6.1997 7.600.000 53 Đặt mua
13 Vinaphone 091.25.5.1997 3.890.000 48 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.5.1.1997 1.175.000 54 Đặt mua
15 Vinaphone 0914.54.1997 3.390.000 49 Đặt mua
16 Vinaphone 091.26.7.1997 7.190.000 51 Đặt mua
17 Vinaphone 091.363.1997 3.790.000 48 Đặt mua
18 Vinaphone 0914.45.1997 3.390.000 49 Đặt mua
19 Vinaphone 0915.9.6.1997 2.890.000 56 Đặt mua
20 Vinaphone 0914.58.1997 3.310.000 53 Đặt mua
21 Vinaphone 0917.8.3.1997 2.890.000 54 Đặt mua
22 Vinaphone 0916.35.1997 3.320.000 50 Đặt mua
23 Vinaphone 0944.6.2.1997 1.400.000 51 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.28.1997 3.110.000 55 Đặt mua
25 Vinaphone 0943.7.6.1997 1.400.000 55 Đặt mua
26 Vinaphone 09.1954.1997 2.790.000 54 Đặt mua
27 Vinaphone 094.363.1997 3.720.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 0943.821.997 3.230.000 52 Đặt mua
29 Vinaphone 0946.29.1997 2.400.000 56 Đặt mua
30 Vinaphone 0919.47.1997 3.500.000 56 Đặt mua
31 Vinaphone 0942.98.1997 3.820.000 58 Đặt mua
32 Vinaphone 0942.96.1997 3.150.000 56 Đặt mua
33 Vinaphone 0911.20.1997 3.300.000 39 Đặt mua
34 Vinaphone 09.1980.1997 15.800.000 53 Đặt mua
35 Vinaphone 0913.96.1997 8.000.000 54 Đặt mua
36 Vinaphone 0947.28.1997 2.660.000 56 Đặt mua
37 Vinaphone 0914.67.1997 2.800.000 53 Đặt mua
38 Vinaphone 09.19.08.1997 16.000.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 0948.95.1997 3.070.000 61 Đặt mua
40 Vinaphone 0946.85.1997 3.500.000 58 Đặt mua
41 Vinaphone 0944.61.1997 2.390.000 50 Đặt mua
42 Vinaphone 0943.93.1997 3.600.000 54 Đặt mua
43 Mobifone 0908.67.1997 3.850.000 56 Đặt mua
44 Mobifone 0931.22.1997 5.300.000 43 Đặt mua
45 Mobifone 0901.6.7.1997 3.500.000 49 Đặt mua
46 Mobifone 0937.82.1997 3.710.000 55 Đặt mua
47 Mobifone 0939.7.2.1997 3.200.000 56 Đặt mua
48 Mobifone 0939.6.5.1997 3.200.000 58 Đặt mua
49 Mobifone 0907.8.8.1997 7.500.000 58 Đặt mua
50 Mobifone 0939.01.1997 4.300.000 48 Đặt mua
51 Mobifone 0907.6.4.1997 2.460.000 52 Đặt mua
52 Mobifone 0939.3.2.1997 3.200.000 52 Đặt mua
53 Mobifone 0907.6.2.1997 2.700.000 50 Đặt mua
54 Mobifone 0939.8.3.1997 3.700.000 58 Đặt mua
55 Mobifone 0931.02.1997 2.940.000 41 Đặt mua
56 Mobifone 0939.8.5.1997 2.400.000 60 Đặt mua
57 Mobifone 0932.80.1997 1.980.000 48 Đặt mua
58 Mobifone 0939.4.8.1997 3.120.000 59 Đặt mua
59 Mobifone 0907.6.1.1997 3.120.000 49 Đặt mua
60 Mobifone 0907.8.2.1997 3.000.000 52 Đặt mua
61 Mobifone 0907.7.4.1997 2.200.000 53 Đặt mua
62 Mobifone 0932.9.8.1997 3.430.000 57 Đặt mua
63 Mobifone 0931.00.1997 2.700.000 39 Đặt mua
64 Mobifone 0907.4.4.1997 3.100.000 50 Đặt mua
65 Vinaphone 0943.49.1997 3.300.000 55 Đặt mua
66 Vinaphone 0947.31.1997 3.300.000 50 Đặt mua
67 Vinaphone 0946.15.1997 3.300.000 51 Đặt mua
68 Vinaphone 0917.51.1997 3.300.000 49 Đặt mua
69 Vinaphone 094.276.1997 4.000.000 54 Đặt mua
70 Vinaphone 0943.35.1997 3.300.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status