Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0567.72.1997 880.000 53 Đặt mua
2 Vietnamobile 0564.09.1997 810.000 50 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.10.1997 810.000 42 Đặt mua
4 Vietnamobile 0528.50.1997 1.230.000 46 Đặt mua
5 Vietnamobile 0563.06.1997 1.680.000 46 Đặt mua
6 Vietnamobile 05.22.05.1997 5.000.000 40 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.62.1997 880.000 49 Đặt mua
8 Vietnamobile 0528.69.1997 799.000 56 Đặt mua
9 Vietnamobile 0584.27.1997 1.150.000 52 Đặt mua
10 Vietnamobile 05.23.05.1997 12.000.000 41 Đặt mua
11 Vietnamobile 0585.54.1997 1.790.000 53 Đặt mua
12 Vietnamobile 0587.5.2.1997 960.000 53 Đặt mua
13 Vietnamobile 0523.7.5.1997 940.000 48 Đặt mua
14 Vietnamobile 0584.24.1997 1.150.000 49 Đặt mua
15 Vietnamobile 0563.53.1997 780.000 48 Đặt mua
16 Vietnamobile 056.28.1.1997 1.250.000 48 Đặt mua
17 Vietnamobile 0585.91.1997 990.000 54 Đặt mua
18 Vietnamobile 05.28.05.1997 12.000.000 46 Đặt mua
19 Vietnamobile 0584.94.1997 1.150.000 56 Đặt mua
20 Vietnamobile 0584.8.4.1997 1.150.000 55 Đặt mua
21 Viettel 05.23.10.1997 4.790.000 37 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.84.1997 820.000 53 Đặt mua
23 Vietnamobile 058.579.1997 2.050.000 60 Đặt mua
24 Vietnamobile 0584.34.1997 820.000 50 Đặt mua
25 Vietnamobile 0565.9.8.1997 980.000 59 Đặt mua
26 Vietnamobile 052.26.7.1997 2.400.000 48 Đặt mua
27 Vietnamobile 0528.3.6.1997 910.000 50 Đặt mua
28 Vietnamobile 0584.06.1997 960.000 49 Đặt mua
29 Vietnamobile 0587.6.2.1997 960.000 54 Đặt mua
30 Vietnamobile 05.22.10.1997 12.000.000 36 Đặt mua
31 Vietnamobile 0563.94.1997 799.000 53 Đặt mua
32 Vietnamobile 0523.79.1997 1.690.000 52 Đặt mua
33 Vietnamobile 0565.68.1997 1.680.000 56 Đặt mua
34 Vietnamobile 05.23.03.1997 9.000.000 39 Đặt mua
35 Vietnamobile 0582.1.4.1997 840.000 46 Đặt mua
36 Vietnamobile 056.25.7.1997 1.900.000 51 Đặt mua
37 Vietnamobile 0584.07.1997 1.290.000 50 Đặt mua
38 Vietnamobile 0563.25.1997 1.450.000 47 Đặt mua
39 Vietnamobile 0528.6.3.1997 1.160.000 50 Đặt mua
40 Vietnamobile 05.23.02.1997 9.000.000 38 Đặt mua
41 Vietnamobile 0584.8.1.1997 960.000 52 Đặt mua
42 Vietnamobile 0585.95.1997 990.000 58 Đặt mua
43 Vietnamobile 05.28.10.1997 9.000.000 42 Đặt mua
44 Vietnamobile 05.22.06.1997 7.030.000 41 Đặt mua
45 Vietnamobile 0585.92.1997 990.000 55 Đặt mua
46 Vietnamobile 05.28.08.1997 12.000.000 49 Đặt mua
47 Vietnamobile 05.28.07.1997 12.000.000 48 Đặt mua
48 Vietnamobile 05.8899.1997 4.500.000 65 Đặt mua
49 Vietnamobile 0589.89.1997 2.780.000 65 Đặt mua
50 Vietnamobile 0563.55.1997 1.230.000 50 Đặt mua
51 Vietnamobile 0585.81.1997 1.790.000 53 Đặt mua
52 Vietnamobile 058.999.1997 7.000.000 66 Đặt mua
53 Vietnamobile 05.22.01.1997 12.000.000 36 Đặt mua
54 Vietnamobile 0582.75.1997 2.050.000 53 Đặt mua
55 Vietnamobile 0587.60.1997 960.000 52 Đặt mua
56 Vietnamobile 0523.73.1997 1.160.000 46 Đặt mua
57 Vietnamobile 0584.43.1997 1.750.000 50 Đặt mua
58 Vietnamobile 05.28.02.1997 12.000.000 43 Đặt mua
59 Vietnamobile 0587.6.1.1997 960.000 53 Đặt mua
60 Vietnamobile 056.337.1997 1.500.000 50 Đặt mua
61 Vietnamobile 0528.00.1997 820.000 41 Đặt mua
62 Vietnamobile 0587.37.1997 1.250.000 56 Đặt mua
63 Vietnamobile 058.828.1997 2.050.000 57 Đặt mua
64 Vietnamobile 05.22.11.1997 3.990.000 37 Đặt mua
65 Vietnamobile 0585.64.1997 1.790.000 54 Đặt mua
66 Vietnamobile 056.989.1997 1.290.000 63 Đặt mua
67 Vietnamobile 05.22.09.1997 12.000.000 44 Đặt mua
68 Vietnamobile 056.999.1997 7.000.000 64 Đặt mua
69 Vietnamobile 0589.39.1997 2.050.000 60 Đặt mua
70 Vietnamobile 0587.5.4.1997 960.000 55 Đặt mua
DMCA.com Protection Status