Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 039.291.1997 5.000.000 50 Đặt mua
2 Viettel 0376.79.1997 3.500.000 58 Đặt mua
3 Viettel 03.27.01.1997 7.700.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0375.58.1997 2.000.000 54 Đặt mua
5 Viettel 037.29.6.1997 5.000.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0384.76.1997 1.325.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0387.95.1997 2.000.000 58 Đặt mua
8 Viettel 038.245.1997 5.000.000 48 Đặt mua
9 Viettel 039.20.4.1997 5.000.000 44 Đặt mua
10 Viettel 038.271.1997 5.000.000 47 Đặt mua
11 Viettel 0356.30.1997 1.325.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0375.82.1997 2.000.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0369.27.1997 2.200.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0358.8.2.1997 2.000.000 52 Đặt mua
15 Viettel 0378.32.1997 2.000.000 49 Đặt mua
16 Viettel 038.331.1997 2.200.000 44 Đặt mua
17 Viettel 0327.02.1997 8.500.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0385.7.1.1997 2.000.000 50 Đặt mua
19 Viettel 035.257.1997 5.000.000 48 Đặt mua
20 Viettel 034.24.5.1997 5.000.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0369.86.1997 4.000.000 58 Đặt mua
22 Viettel 036.21.6.1997 5.000.000 44 Đặt mua
23 Viettel 035.711.1997 5.000.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0367.2.5.1997 2.000.000 49 Đặt mua
25 Viettel 0326.44.1997 1.700.000 45 Đặt mua
26 Viettel 0387.24.1997 1.500.000 50 Đặt mua
27 Viettel 0358.73.1997 2.000.000 52 Đặt mua
28 Viettel 0326.82.1997 2.000.000 47 Đặt mua
29 Viettel 0359.6.2.1997 2.000.000 51 Đặt mua
30 Viettel 037.323.1997 2.200.000 44 Đặt mua
31 Viettel 0387.23.1997 2.000.000 49 Đặt mua
32 Viettel 039.22.6.1997 5.000.000 48 Đặt mua
33 Viettel 0395.93.1997 2.000.000 55 Đặt mua
34 Viettel 033.21.8.1997 5.000.000 43 Đặt mua
35 Viettel 0335.47.1997 1.700.000 48 Đặt mua
36 Viettel 039.484.1997 1.325.000 54 Đặt mua
37 Viettel 0385.9.2.1997 2.000.000 53 Đặt mua
38 Viettel 032.994.1997 1.500.000 53 Đặt mua
39 Viettel 0385.64.1997 1.500.000 52 Đặt mua
40 Viettel 0352.00.1997 2.200.000 36 Đặt mua
41 Viettel 0335.78.1997 2.200.000 52 Đặt mua
42 Viettel 0335.64.1997 1.700.000 47 Đặt mua
43 Viettel 0376.23.1997 2.000.000 47 Đặt mua
44 Viettel 0368.73.1997 2.200.000 53 Đặt mua
45 Viettel 035.251.1997 5.000.000 42 Đặt mua
46 Viettel 0377.28.1997 2.200.000 53 Đặt mua
47 Viettel 0374.61.1997 1.325.000 47 Đặt mua
48 Viettel 0376.69.1997 2.000.000 57 Đặt mua
49 Viettel 0337.39.1997 2.200.000 51 Đặt mua
50 Viettel 0377.23.1997 2.200.000 48 Đặt mua
51 Viettel 0359.02.1997 2.000.000 45 Đặt mua
52 Viettel 0378.62.1997 2.000.000 52 Đặt mua
53 Viettel 0374.3.9.1997 1.500.000 52 Đặt mua
54 Viettel 0332.51.1997 5.000.000 40 Đặt mua
55 Viettel 036.228.1997 5.000.000 47 Đặt mua
56 Viettel 038.26.3.1997 5.000.000 48 Đặt mua
57 Viettel 0366.72.1997 2.200.000 50 Đặt mua
58 Viettel 033.664.1997 1.700.000 48 Đặt mua
59 Viettel 0358.41.1997 1.500.000 47 Đặt mua
60 Viettel 0355.19.1997 3.000.000 49 Đặt mua
61 Viettel 0335.82.1997 2.200.000 47 Đặt mua
62 Viettel 0364.31.1997 1.325.000 43 Đặt mua
63 Viettel 039.27.2.1997 5.000.000 49 Đặt mua
64 Viettel 0387.50.1997 1.325.000 49 Đặt mua
65 Viettel 0326.45.1997 1.500.000 46 Đặt mua
66 Viettel 0385.62.1997 2.000.000 50 Đặt mua
67 Viettel 0339.58.1997 2.200.000 54 Đặt mua
68 Viettel 0337.93.1997 2.200.000 51 Đặt mua
69 Viettel 0329.65.1997 2.000.000 51 Đặt mua
70 Viettel 033.510.1997 5.000.000 38 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086

DMCA.com Protection Status