Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.1995.1995 68.700.000 56 Đặt mua
2 Viettel 098.155.1995 35.000.000 52 Đặt mua
3 Mobifone 0898.88.1995 29.000.000 65 Đặt mua
4 Vinaphone 0889.98.1995 27.600.000 66 Đặt mua
5 Viettel 0988.79.1995 25.000.000 65 Đặt mua
6 Vietnamobile 09.23.12.1995 25.000.000 41 Đặt mua
7 Mobifone 089.666.1995 25.000.000 59 Đặt mua
8 Vinaphone 0912.79.1995 24.000.000 52 Đặt mua
9 Viettel 033.666.1995 23.500.000 48 Đặt mua
10 Vinaphone 08.3333.1995 23.000.000 44 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.25.11.1995 22.500.000 42 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.11.1995 21.200.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0981.22.1995 20.000.000 46 Đặt mua
14 Viettel 09.7722.1995 20.000.000 51 Đặt mua
15 Vinaphone 0913.99.1995 20.000.000 55 Đặt mua
16 Viettel 096.779.1995 19.800.000 62 Đặt mua
17 Vietnamobile 09.28.11.1995 19.500.000 45 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.25.07.1995 19.500.000 47 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.24.08.1995 19.500.000 47 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1994.1995 19.000.000 55 Đặt mua
21 Mobifone 07.7979.1995 19.000.000 63 Đặt mua
22 Viettel 0988.161995 18.800.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0989.18.1995 18.800.000 59 Đặt mua
24 Mobifone 0936.99.1995 18.800.000 60 Đặt mua
25 Vinaphone 09.15.01.1995 18.000.000 40 Đặt mua
26 Vietnamobile 09.27.08.1995 18.000.000 50 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.27.07.1995 18.000.000 49 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.21.04.1995 18.000.000 40 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.21.05.1995 18.000.000 41 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.21.07.1995 18.000.000 43 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.21.09.1995 18.000.000 45 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.21.12.1995 18.000.000 39 Đặt mua
33 Vinaphone 08.18.07.1995 18.000.000 48 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.23.08.1995 18.000.000 46 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.25.06.1995 18.000.000 46 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.26.07.1995 18.000.000 48 Đặt mua
37 Vinaphone 08.18.05.1995 18.000.000 46 Đặt mua
38 Vinaphone 08.18.08.1995 18.000.000 49 Đặt mua
39 Vinaphone 08.19.02.1995 18.000.000 44 Đặt mua
40 Vinaphone 08.19.03.1995 18.000.000 45 Đặt mua
41 Vinaphone 08.19.05.1995 18.000.000 47 Đặt mua
42 Vinaphone 08.22.01.1995 18.000.000 37 Đặt mua
43 Vinaphone 08.23.08.1995 18.000.000 45 Đặt mua
44 Vinaphone 08.24.02.1995 18.000.000 40 Đặt mua
45 Vinaphone 08.24.08.1995 18.000.000 46 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.28.05.1995 18.000.000 48 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.29.03.1995 18.000.000 47 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.29.09.1995 18.000.000 53 Đặt mua
49 Mobifone 07.05.09.1995 18.000.000 45 Đặt mua
50 Vinaphone 08.12.03.1995 18.000.000 38 Đặt mua
51 Vinaphone 08.12.05.1995 18.000.000 40 Đặt mua
52 Vinaphone 08.13.05.1995 18.000.000 41 Đặt mua
53 Vinaphone 08.13.08.1995 18.000.000 44 Đặt mua
54 Vinaphone 08.13.12.1995 18.000.000 39 Đặt mua
55 Vinaphone 08.14.03.1995 18.000.000 40 Đặt mua
56 Vinaphone 08.14.06.1995 18.000.000 43 Đặt mua
57 Vinaphone 08.14.07.1995 18.000.000 44 Đặt mua
58 Vinaphone 08.14.09.1995 18.000.000 46 Đặt mua
59 Vinaphone 08.14.11.1995 18.000.000 39 Đặt mua
60 Vinaphone 08.14.12.1995 18.000.000 40 Đặt mua
61 Vinaphone 08.15.01.1995 18.000.000 39 Đặt mua
62 Vinaphone 08.15.02.1995 18.000.000 40 Đặt mua
63 Vinaphone 08.15.06.1995 18.000.000 44 Đặt mua
64 Vinaphone 08.15.07.1995 18.000.000 45 Đặt mua
65 Vinaphone 08.15.08.1995 18.000.000 46 Đặt mua
66 Vinaphone 08.16.01.1995 18.000.000 40 Đặt mua
67 Vinaphone 08.16.08.1995 18.000.000 47 Đặt mua
68 Vinaphone 08.16.09.1995 18.000.000 48 Đặt mua
69 Vinaphone 08.16.11.1995 18.000.000 41 Đặt mua
70 Vinaphone 08.17.03.1995 18.000.000 43 Đặt mua
DMCA.com Protection Status