Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0794.30.1995 700.000 47 Đặt mua
2 Vietnamobile 0564.62.1995 730.000 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.71.1995 770.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0794.92.1995 770.000 55 Đặt mua
5 Mobifone 0702.90.1995 770.000 42 Đặt mua
6 Vietnamobile 0586.42.1995 770.000 49 Đặt mua
7 Vietnamobile 0589.42.1995 770.000 52 Đặt mua
8 Vietnamobile 0584.32.1995 780.000 46 Đặt mua
9 Vietnamobile 0563.34.1995 780.000 45 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.84.1995 780.000 51 Đặt mua
11 Vietnamobile 0584.26.1995 810.000 49 Đặt mua
12 Vietnamobile 0564.85.1995 810.000 52 Đặt mua
13 Vietnamobile 0564.23.1995 810.000 44 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.16.1995 810.000 47 Đặt mua
15 Vietnamobile 0583.47.1995 810.000 51 Đặt mua
16 Vietnamobile 0583.82.1995 810.000 50 Đặt mua
17 Vietnamobile 0563.94.1995 810.000 51 Đặt mua
18 Vietnamobile 0563.95.1995 820.000 52 Đặt mua
19 Vietnamobile 0528.69.1995 820.000 54 Đặt mua
20 Vietnamobile 0563.46.1995 820.000 48 Đặt mua
21 Vietnamobile 0563.61.1995 820.000 45 Đặt mua
22 Vietnamobile 0563.52.1995 820.000 45 Đặt mua
23 Vietnamobile 0563.44.1995 820.000 46 Đặt mua
24 Vietnamobile 0528.00.1995 820.000 39 Đặt mua
25 Vietnamobile 0564.98.1995 820.000 56 Đặt mua
26 Mobifone 0792.44.1995 840.000 50 Đặt mua
27 Vietnamobile 0588.07.1995 840.000 52 Đặt mua
28 Mobifone 0784.5.0.1995 840.000 48 Đặt mua
29 Mobifone 0776.52.1995 840.000 51 Đặt mua
30 Mobifone 0787.90.1995 840.000 55 Đặt mua
31 Mobifone 077654.1995 840.000 53 Đặt mua
32 Mobifone 0706.57.1995 840.000 49 Đặt mua
33 Vinaphone 0844.53.1995 875.000 48 Đặt mua
34 Vinaphone 0854.49.1995 875.000 54 Đặt mua
35 Vinaphone 0857.49.1995 875.000 57 Đặt mua
36 Vinaphone 0849.54.1995 875.000 54 Đặt mua
37 Vinaphone 0849.34.1995 875.000 52 Đặt mua
38 Vinaphone 0849.71.1995 875.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 0849.27.1995 875.000 54 Đặt mua
40 Vinaphone 0849.14.1995 875.000 50 Đặt mua
41 Vinaphone 0849.24.1995 875.000 51 Đặt mua
42 Vinaphone 0849.17.1995 875.000 53 Đặt mua
43 Vinaphone 0849.37.1995 875.000 55 Đặt mua
44 Vinaphone 0849.23.1995 875.000 50 Đặt mua
45 Vinaphone 0849.47.1995 875.000 56 Đặt mua
46 Vinaphone 0849.67.1995 875.000 58 Đặt mua
47 Vinaphone 0849.43.1995 875.000 52 Đặt mua
48 Vinaphone 0848.53.1995 875.000 52 Đặt mua
49 Vinaphone 0847.53.1995 875.000 51 Đặt mua
50 Vinaphone 0847.49.1995 875.000 56 Đặt mua
51 Vinaphone 0846.49.1995 875.000 55 Đặt mua
52 Mobifone 0704.80.1995 903.000 43 Đặt mua
53 Vietnamobile 0523.5.1.1995 910.000 40 Đặt mua
54 Vietnamobile 0589.4.8.1995 910.000 58 Đặt mua
55 Vietnamobile 0589.5.1.1995 910.000 52 Đặt mua
56 Mobifone 0796.51.1995 910.000 52 Đặt mua
57 Vietnamobile 0586.6.4.1995 910.000 53 Đặt mua
58 Vietnamobile 0587.5.4.1995 910.000 53 Đặt mua
59 Vietnamobile 0587.6.1.1995 910.000 51 Đặt mua
60 Vietnamobile 0584.8.1.1995 910.000 50 Đặt mua
61 Mobifone 0764.03.1995 910.000 44 Đặt mua
62 Mobifone 0764.04.1995 910.000 45 Đặt mua
63 Mobifone 0764.84.1995 910.000 53 Đặt mua
64 Mobifone 0784.17.1995 910.000 51 Đặt mua
65 Mobifone 0784.2.2.1995 910.000 47 Đặt mua
66 Mobifone 0784.3.6.1995 910.000 52 Đặt mua
67 Mobifone 0784.5.8.1995 910.000 56 Đặt mua
68 Mobifone 0784.6.3.1995 910.000 52 Đặt mua
69 Mobifone 0784.6.7.1995 910.000 56 Đặt mua
70 Mobifone 0784.73.1995 910.000 53 Đặt mua
DMCA.com Protection Status