Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0815.89.1995 2.050.000 55 Đặt mua
2 Vinaphone 0819.26.1995 2.050.000 50 Đặt mua
3 Vinaphone 085.6.09.1995 3.000.000 52 Đặt mua
4 Vinaphone 0818.37.1995 2.050.000 51 Đặt mua
5 Vinaphone 0833.98.1995 2.050.000 55 Đặt mua
6 Vinaphone 0948.09.1995 3.300.000 54 Đặt mua
7 Vinaphone 0918.84.1995 1.900.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 0813.63.1995 2.050.000 45 Đặt mua
9 Vinaphone 081.339.1995 2.050.000 48 Đặt mua
10 Vinaphone 0818.52.1995 2.050.000 48 Đặt mua
11 Vinaphone 085.7.12.1995 3.000.000 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0858.05.1995 2.050.000 50 Đặt mua
13 Vinaphone 0855.27.1995 1.680.000 51 Đặt mua
14 Vinaphone 0816.39.1995 2.050.000 51 Đặt mua
15 Vinaphone 085.7.06.1995 3.000.000 50 Đặt mua
16 Vinaphone 0815.98.1995 2.050.000 55 Đặt mua
17 Vinaphone 085.24.8.1995 3.000.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0813.78.1995 2.050.000 51 Đặt mua
19 Vinaphone 0816.38.1995 2.050.000 50 Đặt mua
20 Vinaphone 0858.31.1995 2.050.000 49 Đặt mua
21 Vinaphone 0812.94.1995 2.050.000 48 Đặt mua
22 Vinaphone 0833.75.1995 2.050.000 50 Đặt mua
23 Vinaphone 0917.65.1995 3.000.000 52 Đặt mua
24 Vinaphone 094.7.06.1995 3.500.000 50 Đặt mua
25 Vinaphone 0826.67.1995 2.050.000 53 Đặt mua
26 Vinaphone 094.213.1995 3.500.000 43 Đặt mua
27 Vinaphone 0913.75.1995 3.300.000 49 Đặt mua
28 Vinaphone 0837.27.1995 2.050.000 51 Đặt mua
29 Vinaphone 085.2.01.1995 3.000.000 40 Đặt mua
30 Vinaphone 0813.36.1995 2.050.000 45 Đặt mua
31 Vinaphone 085.9.05.1995 3.000.000 51 Đặt mua
32 Vinaphone 0833.76.1995 2.050.000 51 Đặt mua
33 Vinaphone 0948.56.1995 3.300.000 56 Đặt mua
34 Vinaphone 0837.67.1995 2.050.000 55 Đặt mua
35 Vinaphone 0818.73.1995 2.050.000 51 Đặt mua
36 Vinaphone 0945.43.1995 1.900.000 49 Đặt mua
37 Vinaphone 0816.22.1995 2.280.000 43 Đặt mua
38 Vinaphone 0815.22.1995 2.280.000 42 Đặt mua
39 Vinaphone 0818.57.1995 2.050.000 53 Đặt mua
40 Vinaphone 0858.13.1995 2.050.000 49 Đặt mua
41 Vinaphone 0949.88.1995 5.000.000 62 Đặt mua
42 Vinaphone 08.1976.1995 3.600.000 55 Đặt mua
43 Vinaphone 085.276.1995 3.000.000 52 Đặt mua
44 Vinaphone 083.9.01.1995 3.000.000 45 Đặt mua
45 Vinaphone 0855.61.1995 1.680.000 49 Đặt mua
46 Vinaphone 0944.01.1995 2.050.000 42 Đặt mua
47 Vinaphone 0833.62.1995 2.050.000 46 Đặt mua
48 Vinaphone 0855.97.1995 1.680.000 58 Đặt mua
49 Vinaphone 0813.96.1995 2.050.000 51 Đặt mua
50 Vinaphone 0855.72.1995 1.680.000 51 Đặt mua
51 Vinaphone 085997.1995 2.050.000 62 Đặt mua
52 Vinaphone 0947.23.1995 3.300.000 49 Đặt mua
53 Vinaphone 08.1952.1995 2.050.000 49 Đặt mua
54 Vinaphone 094.878.1995 3.500.000 60 Đặt mua
55 Vinaphone 085.7.01.1995 3.000.000 45 Đặt mua
56 Vinaphone 0818.61.1995 2.050.000 48 Đặt mua
57 Vinaphone 0855.71.1995 1.680.000 50 Đặt mua
58 Vinaphone 081.678.1995 6.000.000 54 Đặt mua
59 Vinaphone 0858.76.1995 2.050.000 58 Đặt mua
60 Vinaphone 083.5.04.1995 3.000.000 44 Đặt mua
61 Vinaphone 0889.52.1995 3.000.000 56 Đặt mua
62 Vinaphone 0857.97.1995 2.050.000 60 Đặt mua
63 Vinaphone 0857.71.1995 2.050.000 52 Đặt mua
64 Vinaphone 0812.53.1995 2.050.000 43 Đặt mua
65 Vinaphone 08.23.04.1995 7.600.000 41 Đặt mua
66 Mobifone 07.07.02.1995 11.400.000 40 Đặt mua
67 Mobifone 07.07.09.1995 11.400.000 47 Đặt mua
68 Vinaphone 0886.41.1995 1.250.000 51 Đặt mua
69 Vinaphone 0835.71.1995 1.250.000 48 Đặt mua
70 Vinaphone 0835.73.1995 1.250.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status