Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0939.8.4.1995 2.700.000 57 Đặt mua
2 Mobifone 0932.9.3.1995 3.190.000 50 Đặt mua
3 Mobifone 0702.9.5.1995 1.475.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0899.6.6.1995 4.770.000 62 Đặt mua
5 Mobifone 0799.89.1995 4.820.000 66 Đặt mua
6 Mobifone 0705.69.1995 1.480.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 0797.06.1995 1.900.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0705.63.1995 1.475.000 45 Đặt mua
9 Mobifone 0705.89.1995 1.490.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 0797.08.1995 1.900.000 55 Đặt mua
11 Mobifone 0705.51.1995 1.475.000 42 Đặt mua
12 Vinaphone 0818.77.1995 2.280.000 55 Đặt mua
13 Vinaphone 0855.73.1995 1.680.000 52 Đặt mua
14 Vinaphone 0818.61.1995 2.050.000 48 Đặt mua
15 Vinaphone 085.7.04.1995 3.000.000 48 Đặt mua
16 Vinaphone 085.9.05.1995 3.000.000 51 Đặt mua
17 Vinaphone 0816.22.1995 2.280.000 43 Đặt mua
18 Vinaphone 085.7.07.1995 3.000.000 51 Đặt mua
19 Vinaphone 0858.76.1995 2.050.000 58 Đặt mua
20 Vinaphone 0815.65.1995 2.050.000 49 Đặt mua
21 Vinaphone 0858.67.1995 1.680.000 58 Đặt mua
22 Vinaphone 0815.89.1995 2.050.000 55 Đặt mua
23 Vinaphone 0816.39.1995 2.050.000 51 Đặt mua
24 Vinaphone 0816.38.1995 2.050.000 50 Đặt mua
25 Vinaphone 0915.02.1995 12.000.000 41 Đặt mua
26 Vinaphone 0947.23.1995 3.300.000 49 Đặt mua
27 Vinaphone 085.24.4.1995 3.000.000 47 Đặt mua
28 Vinaphone 0858.09.1995 2.050.000 54 Đặt mua
29 Vinaphone 0855.71.1995 1.680.000 50 Đặt mua
30 Vinaphone 085.24.8.1995 3.000.000 51 Đặt mua
31 Vinaphone 085997.1995 2.050.000 62 Đặt mua
32 Vinaphone 0856.67.1995 2.050.000 56 Đặt mua
33 Vinaphone 0856.61.1995 2.050.000 50 Đặt mua
34 Vinaphone 0944.36.1995 3.500.000 50 Đặt mua
35 Vinaphone 0815.38.1995 2.050.000 49 Đặt mua
36 Vinaphone 08.1970.1995 3.600.000 49 Đặt mua
37 Vinaphone 0813.78.1995 2.050.000 51 Đặt mua
38 Vinaphone 085.276.1995 3.000.000 52 Đặt mua
39 Vinaphone 0858.13.1995 2.050.000 49 Đặt mua
40 Vinaphone 0946.51.1995 3.300.000 49 Đặt mua
41 Vinaphone 0858.73.1995 2.050.000 55 Đặt mua
42 Vinaphone 0815.52.1995 2.050.000 45 Đặt mua
43 Vinaphone 0816.89.1995 2.500.000 56 Đặt mua
44 Vinaphone 0855.27.1995 1.680.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 0948.14.1995 3.300.000 50 Đặt mua
46 Vinaphone 081.678.1995 6.000.000 54 Đặt mua
47 Vinaphone 0833.76.1995 2.050.000 51 Đặt mua
48 Vinaphone 08.1952.1995 2.050.000 49 Đặt mua
49 Vinaphone 08.1972.1995 3.600.000 51 Đặt mua
50 Vinaphone 0913.84.1995 2.500.000 49 Đặt mua
51 Vinaphone 0813.96.1995 2.050.000 51 Đặt mua
52 Vinaphone 0858.01.1995 2.050.000 46 Đặt mua
53 Vinaphone 0944.01.1995 2.050.000 42 Đặt mua
54 Vinaphone 0815.58.1995 2.050.000 51 Đặt mua
55 Vinaphone 0826.67.1995 2.050.000 53 Đặt mua
56 Vinaphone 09.4747.1995 4.500.000 55 Đặt mua
57 Vinaphone 0818.73.1995 2.050.000 51 Đặt mua
58 Vinaphone 094.878.1995 3.500.000 60 Đặt mua
59 Vinaphone 083.9.01.1995 3.000.000 45 Đặt mua
60 Vinaphone 0858.07.1995 2.050.000 52 Đặt mua
61 Vinaphone 0889.52.1995 3.000.000 56 Đặt mua
62 Vinaphone 0838.76.1995 2.050.000 56 Đặt mua
63 Vinaphone 085.4.07.1995 3.000.000 48 Đặt mua
64 Vinaphone 0812.71.1995 2.050.000 43 Đặt mua
65 Vinaphone 08.1237.1995 2.280.000 45 Đặt mua
66 Vinaphone 0813.15.1995 2.050.000 42 Đặt mua
67 Vinaphone 0833.75.1995 2.050.000 50 Đặt mua
68 Vinaphone 0812.53.1995 2.050.000 43 Đặt mua
69 Vinaphone 0948.09.1995 3.300.000 54 Đặt mua
70 Vinaphone 0855.97.1995 1.680.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status