Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 081771.1995 2.090.000 48 Đặt mua
2 Vinaphone 082559.1995 3.090.000 53 Đặt mua
3 Vinaphone 081777.1995 6.140.000 54 Đặt mua
4 Vinaphone 083339.1995 1.950.000 50 Đặt mua
5 Vinaphone 082.885.1995 1.500.000 55 Đặt mua
6 Vinaphone 08.1977.1995 3.690.000 56 Đặt mua
7 Vinaphone 082.555.1995 4.390.000 49 Đặt mua
8 Vinaphone 0858.58.1995 5.320.000 58 Đặt mua
9 Vinaphone 0915.46.1995 3.390.000 49 Đặt mua
10 Vinaphone 082.887.1995 1.500.000 57 Đặt mua
11 Vinaphone 0819.44.1995 980.000 50 Đặt mua
12 Vinaphone 0824.22.1995 1.100.000 42 Đặt mua
13 Vinaphone 081776.1995 1.890.000 53 Đặt mua
14 Vinaphone 0919.21.1995 3.190.000 46 Đặt mua
15 Vinaphone 0825.95.1995 4.490.000 53 Đặt mua
16 Vinaphone 0823.97.1995 1.100.000 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0825.48.1995 1.100.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0823.93.1995 5.030.000 49 Đặt mua
19 Vinaphone 08.3568.1995 4.490.000 54 Đặt mua
20 Vinaphone 083.616.1995 3.020.000 48 Đặt mua
21 Vinaphone 0819.49.1995 1.100.000 55 Đặt mua
22 Vinaphone 0823.98.1995 1.100.000 54 Đặt mua
23 Vinaphone 082889.1995 3.120.000 59 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.27.1995 3.090.000 52 Đặt mua
25 Vinaphone 081778.1995 3.090.000 55 Đặt mua
26 Vinaphone 0825.98.1995 3.090.000 56 Đặt mua
27 Vinaphone 0823.92.1995 1.100.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 0825.93.1995 1.100.000 51 Đặt mua
29 Vinaphone 0828.92.1995 1.400.000 53 Đặt mua
30 Vinaphone 0838.77.1995 1.900.000 57 Đặt mua
31 Vinaphone 082.553.1995 1.100.000 47 Đặt mua
32 Vinaphone 0837.99.1995 3.910.000 60 Đặt mua
33 Vinaphone 0889.58.1995 2.500.000 62 Đặt mua
34 Vinaphone 0919.64.1995 2.940.000 53 Đặt mua
35 Vinaphone 0915.83.1995 5.000.000 50 Đặt mua
36 Vinaphone 0915.63.1995 4.580.000 48 Đặt mua
37 Vinaphone 0944.39.1995 3.900.000 53 Đặt mua
38 Vinaphone 0943.84.1995 3.200.000 52 Đặt mua
39 Vinaphone 091.456.1995 10.900.000 49 Đặt mua
40 Vinaphone 0822.99.1995 5.000.000 54 Đặt mua
41 Vinaphone 0886.94.1995 1.860.000 59 Đặt mua
42 Vinaphone 0889.29.1995 3.700.000 60 Đặt mua
43 Vinaphone 0943.82.1995 2.500.000 50 Đặt mua
44 Vinaphone 082.522.1995 2.290.000 43 Đặt mua
45 Vinaphone 08.22.08.1995 11.900.000 44 Đặt mua
46 Vinaphone 0942.90.1995 3.500.000 48 Đặt mua
47 Vinaphone 0836.55.1995 2.570.000 51 Đặt mua
48 Vinaphone 085.888.1995 12.900.000 61 Đặt mua
49 Vinaphone 081.966.1995 3.440.000 54 Đặt mua
50 Vinaphone 0889.66.1995 4.600.000 61 Đặt mua
51 Vinaphone 0942.50.1995 2.340.000 44 Đặt mua
52 Vinaphone 0889.16.1995 2.800.000 56 Đặt mua
53 Vinaphone 08.28.09.1995 11.900.000 51 Đặt mua
54 Vinaphone 0889.19.1995 3.710.000 59 Đặt mua
55 Vinaphone 0946.34.1995 2.200.000 50 Đặt mua
56 Vinaphone 0918.72.1995 4.200.000 51 Đặt mua
57 Vinaphone 0858.22.1995 2.260.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 0886.03.1995 2.860.000 49 Đặt mua
59 Vinaphone 0889.22.1995 5.570.000 53 Đặt mua
60 Vinaphone 0913.35.1995 5.900.000 45 Đặt mua
61 Vinaphone 0946.44.1995 3.130.000 51 Đặt mua
62 Vinaphone 0943.99.1995 9.750.000 58 Đặt mua
63 Vinaphone 08.19.07.1995 11.900.000 49 Đặt mua
64 Vinaphone 0886.32.1995 1.990.000 51 Đặt mua
65 Vinaphone 09.1974.1995 6.000.000 54 Đặt mua
66 Vinaphone 0886.87.1995 2.190.000 61 Đặt mua
67 Vinaphone 094.606.1995 3.800.000 49 Đặt mua
68 Mobifone 0798.46.1995 1.437.500 58 Đặt mua
69 Mobifone 0899.75.1995 2.330.000 62 Đặt mua
70 Mobifone 0799.72.1995 1.450.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status