Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.73.1995 1.830.000 50 Đặt mua
2 Viettel 03.7779.1995 8.000.000 57 Đặt mua
3 Viettel 0374.42.1995 1.325.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0337.96.1995 2.200.000 52 Đặt mua
5 Viettel 0335.92.1995 2.200.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0393.13.1995 3.500.000 43 Đặt mua
7 Viettel 0367.85.1995 4.880.000 53 Đặt mua
8 Viettel 086.202.1995 5.550.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0866.38.1995 5.000.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0384.1.6.1995 1.325.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0353.64.1995 1.100.000 45 Đặt mua
12 Viettel 034.30.1.1995 5.000.000 35 Đặt mua
13 Viettel 096.129.1995 12.000.000 51 Đặt mua
14 Viettel 086.9.06.1995 6.000.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0354.22.1995 1.500.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0395.62.1995 3.500.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0369.23.1995 3.600.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0365.33.1995 4.500.000 44 Đặt mua
19 Viettel 0368.09.1995 2.200.000 50 Đặt mua
20 Viettel 0866.43.1995 2.800.000 51 Đặt mua
21 Viettel 0867.27.1995 3.900.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0979.51.1995 8.000.000 55 Đặt mua
23 Viettel 0965.13.1995 6.000.000 48 Đặt mua
24 Viettel 0961.70.1995 5.260.000 47 Đặt mua
25 Viettel 086.281.1995 5.550.000 49 Đặt mua
26 Viettel 0329.65.1995 3.600.000 49 Đặt mua
27 Viettel 0373.14.1995 1.700.000 42 Đặt mua
28 Viettel 034.20.7.1995 5.000.000 40 Đặt mua
29 Viettel 0971.70.1995 5.500.000 48 Đặt mua
30 Viettel 035.28.1.1995 3.800.000 43 Đặt mua
31 Viettel 0328.311.995 3.510.000 41 Đặt mua
32 Viettel 098.903.1995 9.860.000 53 Đặt mua
33 Viettel 0377.7.6.1995 2.820.000 54 Đặt mua
34 Viettel 0329.70.1995 1.325.000 45 Đặt mua
35 Viettel 0965.89.1995 15.900.000 61 Đặt mua
36 Viettel 0399.42.1995 1.700.000 51 Đặt mua
37 Viettel 0975.871995 7.430.000 60 Đặt mua
38 Viettel 035.21.8.1995 2.900.000 43 Đặt mua
39 Viettel 0862.79.1995 6.000.000 56 Đặt mua
40 Viettel 097.13.4.1995 9.000.000 48 Đặt mua
41 Viettel 0376.50.1995 2.500.000 45 Đặt mua
42 Viettel 0357.84.1995 1.700.000 51 Đặt mua
43 Viettel 086.20.1.1995 6.000.000 41 Đặt mua
44 Viettel 0973.97.1995 5.980.000 59 Đặt mua
45 Viettel 0965.27.1995 6.000.000 53 Đặt mua
46 Viettel 0867.40.1995 3.000.000 49 Đặt mua
47 Viettel 0364.35.1995 1.325.000 45 Đặt mua
48 Viettel 0396.53.1995 1.325.000 50 Đặt mua
49 Viettel 0326.31.1995 3.500.000 39 Đặt mua
50 Viettel 097.866.1995 12.400.000 60 Đặt mua
51 Viettel 0359.38.1995 3.500.000 52 Đặt mua
52 Viettel 0354.70.1995 1.100.000 43 Đặt mua
53 Viettel 0349.52.1995 1.190.000 47 Đặt mua
54 Viettel 038.776.1995 2.000.000 55 Đặt mua
55 Viettel 0969.84.1995 6.000.000 60 Đặt mua
56 Viettel 0327.53.1995 2.280.000 44 Đặt mua
57 Viettel 0393.53.1995 3.600.000 47 Đặt mua
58 Viettel 086.22.7.1995 5.870.000 49 Đặt mua
59 Viettel 0357.88.1995 4.500.000 55 Đặt mua
60 Viettel 086.25.3.1995 5.550.000 48 Đặt mua
61 Viettel 0862.66.1995 8.000.000 52 Đặt mua
62 Viettel 0869.8.4.1995 3.000.000 59 Đặt mua
63 Viettel 034.988.1995 2.160.000 56 Đặt mua
64 Viettel 0359.61.1995 2.000.000 48 Đặt mua
65 Viettel 0963.46.1995 6.900.000 52 Đặt mua
66 Viettel 0375.61.1995 2.000.000 46 Đặt mua
67 Viettel 0357.42.1995 1.700.000 45 Đặt mua
68 Viettel 0978.57.1995 9.870.000 60 Đặt mua
69 Viettel 035.909.1995 4.500.000 50 Đặt mua
70 Viettel 0398.3.5.1995 2.000.000 52 Đặt mua
DMCA.com Protection Status