Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.82.1995 810.000 50 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.16.1995 810.000 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.47.1995 810.000 51 Đặt mua
4 Vietnamobile 0927.44.1995 3.600.000 50 Đặt mua
5 Vietnamobile 0923.75.1995 3.200.000 50 Đặt mua
6 Vietnamobile 092.26.7.1995 5.000.000 50 Đặt mua
7 Vietnamobile 092.12.4.1995 4.500.000 42 Đặt mua
8 Vietnamobile 0923.51.1995 3.200.000 44 Đặt mua
9 Vietnamobile 0925.62.1995 3.200.000 48 Đặt mua
10 Vietnamobile 0923.67.1995 3.200.000 51 Đặt mua
11 Vietnamobile 0923.92.1995 3.200.000 49 Đặt mua
12 Vietnamobile 0924.98.1995 3.000.000 56 Đặt mua
13 Vietnamobile 0923.38.1995 3.200.000 49 Đặt mua
14 Vietnamobile 0923.58.1995 3.200.000 51 Đặt mua
15 Vietnamobile 092.18.1.1995 5.000.000 45 Đặt mua
16 Vietnamobile 0923.64.1995 3.000.000 48 Đặt mua
17 Vietnamobile 0927.17.1995 3.200.000 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0923.27.1995 3.200.000 47 Đặt mua
19 Vietnamobile 0925.23.1995 3.200.000 45 Đặt mua
20 Vietnamobile 0924.42.1995 3.000.000 45 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.45.1995 3.000.000 50 Đặt mua
22 Vietnamobile 0923.59.1995 3.200.000 52 Đặt mua
23 Vietnamobile 0923.61.1995 3.200.000 45 Đặt mua
24 Vietnamobile 0928.48.1995 3.000.000 55 Đặt mua
25 Vietnamobile 0924.29.1995 3.000.000 50 Đặt mua
26 Vietnamobile 0923.42.1995 3.000.000 44 Đặt mua
27 Vietnamobile 0927.14.1995 3.000.000 47 Đặt mua
28 Vietnamobile 0924.13.1995 2.500.000 43 Đặt mua
29 Vietnamobile 0923.53.1995 3.200.000 46 Đặt mua
30 Vietnamobile 0929.43.1995 3.000.000 51 Đặt mua
31 Vietnamobile 0923.25.1995 3.200.000 45 Đặt mua
32 Vietnamobile 0923.62.1995 3.200.000 46 Đặt mua
33 Vietnamobile 0925.66.1995 5.000.000 52 Đặt mua
34 Vietnamobile 0925.22.1995 5.000.000 44 Đặt mua
35 Vietnamobile 0927.64.1995 3.000.000 52 Đặt mua
36 Vietnamobile 092.14.7.1995 4.500.000 47 Đặt mua
37 Vietnamobile 092.18.4.1995 4.500.000 48 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.23.11.1995 11.900.000 40 Đặt mua
39 Vietnamobile 0921.48.1995 1.400.000 48 Đặt mua
40 Vietnamobile 0562.01.1995 1.175.000 38 Đặt mua
41 Vietnamobile 0585.94.1995 1.175.000 55 Đặt mua
42 Vietnamobile 0585.92.1995 1.175.000 53 Đặt mua
43 Vietnamobile 0927.77.1995 5.270.000 56 Đặt mua
44 Vietnamobile 0925.48.1995 1.400.000 52 Đặt mua
45 Vietnamobile 0928.5.2.1995 1.475.000 50 Đặt mua
46 Vietnamobile 0584.32.1995 780.000 46 Đặt mua
47 Vietnamobile 0584.26.1995 810.000 49 Đặt mua
48 Vietnamobile 0528.69.1995 820.000 54 Đặt mua
49 Vietnamobile 0563.34.1995 780.000 45 Đặt mua
50 Vietnamobile 0563.44.1995 820.000 46 Đặt mua
51 Vietnamobile 0563.95.1995 820.000 52 Đặt mua
52 Vietnamobile 0563.94.1995 810.000 51 Đặt mua
53 Vietnamobile 0563.52.1995 820.000 45 Đặt mua
54 Vietnamobile 0925.14.1995 1.120.000 45 Đặt mua
55 Vietnamobile 0928.53.1995 980.000 51 Đặt mua
56 Vietnamobile 0928.54.1995 1.010.000 52 Đặt mua
57 Vietnamobile 0563.46.1995 820.000 48 Đặt mua
58 Vietnamobile 0563.61.1995 820.000 45 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.23.12.1995 25.000.000 41 Đặt mua
60 Vietnamobile 0927.72.1995 7.500.000 51 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.25.07.1995 19.500.000 47 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.28.11.1995 19.500.000 45 Đặt mua
63 Vietnamobile 0925.24.1995 5.500.000 46 Đặt mua
64 Vietnamobile 0927.65.1995 5.000.000 53 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.24.08.1995 19.500.000 47 Đặt mua
66 Vietnamobile 0928.36.1995 3.590.000 52 Đặt mua
67 Vietnamobile 0926.43.1995 1.325.000 48 Đặt mua
68 Vietnamobile 0926.42.1995 1.325.000 47 Đặt mua
69 Vietnamobile 0564.62.1995 728.000 47 Đặt mua
70 Vietnamobile 0569.64.1995 910.000 54 Đặt mua
DMCA.com Protection Status