Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0829.14.1995 1.830.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 0796.03.1995 1.830.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0703.25.1995 1.680.000 41 Đặt mua
4 Mobifone 0708.76.1995 2.130.000 52 Đặt mua
5 Mobifone 0786.67.1995 1.680.000 58 Đặt mua
6 Viettel 0385.73.1995 1.830.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 0777.05.1995 1.900.000 50 Đặt mua
8 Mobifone 0766.15.1995 1.830.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 0785.19.1995 1.830.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 0798.22.1995 2.130.000 52 Đặt mua
11 Mobifone 0786.64.1995 1.830.000 55 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.47.1995 810.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 0769.08.1995 1.830.000 54 Đặt mua
14 Mobifone 0776.65.1995 1.830.000 55 Đặt mua
15 Mobifone 0797.59.1995 1.680.000 61 Đặt mua
16 Mobifone 0764.66.1995 2.130.000 53 Đặt mua
17 Vietnamobile 0583.82.1995 810.000 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0583.16.1995 810.000 47 Đặt mua
19 Mobifone 0707.80.1995 1.180.000 46 Đặt mua
20 Mobifone 0768.75.1995 1.680.000 57 Đặt mua
21 Mobifone 0764.98.1995 1.830.000 58 Đặt mua
22 Mobifone 0776.17.1995 1.830.000 52 Đặt mua
23 Mobifone 077.5.02.1995 1.900.000 45 Đặt mua
24 Mobifone 0769.62.1995 1.830.000 54 Đặt mua
25 Vinaphone 0853.41.1995 1.830.000 45 Đặt mua
26 Mobifone 0777.92.1995 3.000.000 56 Đặt mua
27 Mobifone 0703.65.1995 1.830.000 45 Đặt mua
28 Mobifone 0786.41.1995 1.830.000 50 Đặt mua
29 Mobifone 0784.45.1995 1.830.000 52 Đặt mua
30 Mobifone 093.24.1.1995 3.500.000 43 Đặt mua
31 Mobifone 0704.41.1995 1.830.000 40 Đặt mua
32 Mobifone 0707.32.1995 2.600.000 43 Đặt mua
33 Mobifone 0786.57.1995 1.830.000 57 Đặt mua
34 Vinaphone 0836.77.1995 1.850.000 55 Đặt mua
35 Vinaphone 085676.1995 1.100.000 56 Đặt mua
36 Vinaphone 0825.48.1995 1.100.000 51 Đặt mua
37 Vinaphone 0915.46.1995 3.290.000 49 Đặt mua
38 Vinaphone 0828.96.1995 1.400.000 57 Đặt mua
39 Vinaphone 0828.93.1995 1.400.000 54 Đặt mua
40 Vinaphone 081782.1995 980.000 50 Đặt mua
41 Vinaphone 083.567.1995 5.760.000 53 Đặt mua
42 Vinaphone 0916.21.1995 3.010.000 43 Đặt mua
43 Vinaphone 0834.67.1995 1.940.000 52 Đặt mua
44 Vinaphone 08.1978.1995 3.410.000 57 Đặt mua
45 Vinaphone 082559.1995 3.090.000 53 Đặt mua
46 Vinaphone 083.444.1995 4.910.000 47 Đặt mua
47 Vinaphone 0825.95.1995 4.370.000 53 Đặt mua
48 Vinaphone 083.523.1995 1.100.000 45 Đặt mua
49 Vinaphone 082.553.1995 1.100.000 47 Đặt mua
50 Vinaphone 0839.66.1995 1.840.000 56 Đặt mua
51 Vinaphone 0914.54.1995 3.210.000 47 Đặt mua
52 Vinaphone 081775.1995 1.880.000 52 Đặt mua
53 Vinaphone 081771.1995 2.090.000 48 Đặt mua
54 Vinaphone 0825.92.1995 1.100.000 50 Đặt mua
55 Vinaphone 0819.44.1995 980.000 50 Đặt mua
56 Vinaphone 08.3568.1995 4.390.000 54 Đặt mua
57 Vinaphone 0839.33.1995 1.820.000 50 Đặt mua
58 Vinaphone 0823.97.1995 1.100.000 53 Đặt mua
59 Vinaphone 0828.97.1995 1.400.000 58 Đặt mua
60 Vinaphone 0919.27.1995 3.010.000 52 Đặt mua
61 Vinaphone 0825.94.1995 1.100.000 52 Đặt mua
62 Vinaphone 085.787.1995 1.100.000 59 Đặt mua
63 Vinaphone 081779.1995 1.960.000 56 Đặt mua
64 Vinaphone 082.557.1995 1.100.000 51 Đặt mua
65 Vinaphone 0823.98.1995 1.100.000 54 Đặt mua
66 Vinaphone 0835.9.7.1995 1.100.000 56 Đặt mua
67 Vinaphone 0817.36.1995 980.000 49 Đặt mua
68 Vinaphone 0858.58.1995 5.320.000 58 Đặt mua
69 Vinaphone 08.1977.1995 3.690.000 56 Đặt mua
70 Vinaphone 08.1979.1995 5.150.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status