Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.88.1995 5.000.000 50 Đặt mua
2 Viettel 0979.03.1995 15.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0399.93.1995 8.000.000 57 Đặt mua
4 Viettel 0332.33.1995 5.000.000 38 Đặt mua
5 Viettel 0971.59.1995 15.000.000 55 Đặt mua
6 Viettel 0386.68.1995 10.000.000 55 Đặt mua
7 Viettel 0966.79.1995 15.000.000 61 Đặt mua
8 Viettel 0333.17.1995 5.000.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0332.86.1995 5.000.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0333.86.1995 6.000.000 47 Đặt mua
11 Viettel 0966.05.1995 10.000.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0388.28.1995 5.000.000 53 Đặt mua
13 Viettel 0968.48.1995 8.000.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0986.73.1995 12.000.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0963.66.1995 15.000.000 54 Đặt mua
16 Viettel 0393.36.1995 8.000.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0972.22.1995 20.000.000 46 Đặt mua
18 Viettel 0975.78.1995 10.000.000 60 Đặt mua
19 Mobifone 0703.25.1995 1.680.000 41 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.82.1995 810.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0786.67.1995 1.680.000 58 Đặt mua
22 Mobifone 0764.66.1995 2.130.000 53 Đặt mua
23 Mobifone 0708.76.1995 2.130.000 52 Đặt mua
24 Vietnamobile 0583.16.1995 810.000 47 Đặt mua
25 Mobifone 0797.59.1995 1.680.000 61 Đặt mua
26 Vinaphone 0853.41.1995 1.830.000 45 Đặt mua
27 Mobifone 077.5.02.1995 1.900.000 45 Đặt mua
28 Mobifone 0704.41.1995 1.830.000 40 Đặt mua
29 Mobifone 0786.57.1995 1.830.000 57 Đặt mua
30 Mobifone 0768.75.1995 1.680.000 57 Đặt mua
31 Mobifone 0777.05.1995 1.900.000 50 Đặt mua
32 Vinaphone 0829.14.1995 1.830.000 48 Đặt mua
33 Mobifone 0786.41.1995 1.830.000 50 Đặt mua
34 Mobifone 0776.65.1995 1.830.000 55 Đặt mua
35 Mobifone 0703.65.1995 1.830.000 45 Đặt mua
36 Mobifone 0784.45.1995 1.830.000 52 Đặt mua
37 Mobifone 0769.62.1995 1.830.000 54 Đặt mua
38 Mobifone 093.24.1.1995 3.500.000 43 Đặt mua
39 Mobifone 0769.08.1995 1.830.000 54 Đặt mua
40 Mobifone 0785.19.1995 1.830.000 54 Đặt mua
41 Mobifone 0707.80.1995 1.180.000 46 Đặt mua
42 Mobifone 0786.64.1995 1.830.000 55 Đặt mua
43 Vietnamobile 0583.47.1995 810.000 51 Đặt mua
44 Mobifone 0798.22.1995 2.130.000 52 Đặt mua
45 Viettel 0385.73.1995 1.830.000 50 Đặt mua
46 Mobifone 0776.17.1995 1.830.000 52 Đặt mua
47 Mobifone 0766.15.1995 1.830.000 49 Đặt mua
48 Mobifone 0777.92.1995 3.000.000 56 Đặt mua
49 Mobifone 0764.98.1995 1.830.000 58 Đặt mua
50 Mobifone 0796.03.1995 1.830.000 49 Đặt mua
51 Mobifone 0707.32.1995 2.600.000 43 Đặt mua
52 Vinaphone 082.557.1995 1.100.000 51 Đặt mua
53 Vinaphone 0917.34.1995 3.290.000 48 Đặt mua
54 Vinaphone 0916.21.1995 3.010.000 43 Đặt mua
55 Vinaphone 0914.45.1995 3.390.000 47 Đặt mua
56 Vinaphone 0828.92.1995 1.400.000 53 Đặt mua
57 Vinaphone 0828.93.1995 1.400.000 54 Đặt mua
58 Vinaphone 083.444.1995 4.910.000 47 Đặt mua
59 Vinaphone 0834.67.1995 1.940.000 52 Đặt mua
60 Vinaphone 0823.98.1995 1.100.000 54 Đặt mua
61 Vinaphone 0828.97.1995 1.400.000 58 Đặt mua
62 Vinaphone 085.787.1995 1.100.000 59 Đặt mua
63 Vinaphone 0817.36.1995 1.000.000 49 Đặt mua
64 Vinaphone 0839.66.1995 1.840.000 56 Đặt mua
65 Vinaphone 0919.27.1995 3.010.000 52 Đặt mua
66 Vinaphone 0825.95.1995 4.370.000 53 Đặt mua
67 Vinaphone 0828.96.1995 1.400.000 57 Đặt mua
68 Vinaphone 0914.54.1995 3.210.000 47 Đặt mua
69 Vinaphone 08.5678.1995 15.900.000 58 Đặt mua
70 Vinaphone 085.779.1995 2.090.000 60 Đặt mua
DMCA.com Protection Status