Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0966.7.9.1995 19.000.000 61 Đặt mua
2 Viettel 086.6.04.1995 5.100.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0394.81.1995 1.630.000 49 Đặt mua
4 Viettel 034.988.1995 2.280.000 56 Đặt mua
5 Viettel 086.5.07.1995 3.900.000 50 Đặt mua
6 Viettel 086.207.1995 5.600.000 47 Đặt mua
7 Viettel 037.8.03.1995 2.280.000 45 Đặt mua
8 Viettel 086.5.04.1995 3.900.000 47 Đặt mua
9 Viettel 086.5.08.1995 5.100.000 51 Đặt mua
10 Viettel 035.31.8.1995 3.800.000 44 Đặt mua
11 Viettel 0346.34.1995 1.950.000 44 Đặt mua
12 Viettel 086.24.7.1995 5.600.000 51 Đặt mua
13 Viettel 086.27.6.1995 5.600.000 53 Đặt mua
14 Viettel 086.202.1995 5.600.000 42 Đặt mua
15 Viettel 086.25.7.1995 5.600.000 52 Đặt mua
16 Viettel 037.5.03.1995 2.010.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0345.4.8.1995 2.500.000 48 Đặt mua
18 Viettel 037379.1995 2.550.000 53 Đặt mua
19 Viettel 035.909.1995 4.500.000 50 Đặt mua
20 Viettel 0866.12.1995 5.100.000 47 Đặt mua
21 Viettel 038.24.1.1995 3.800.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0383.5.3.1995 1.950.000 46 Đặt mua
23 Viettel 086.281.1995 5.600.000 49 Đặt mua
24 Viettel 086.7.06.1995 3.300.000 51 Đặt mua
25 Viettel 086.5.09.1995 5.100.000 52 Đặt mua
26 Viettel 086.205.1995 5.600.000 45 Đặt mua
27 Viettel 086.21.7.1995 5.600.000 48 Đặt mua
28 Viettel 086.7.02.1995 3.100.000 47 Đặt mua
29 Viettel 0335.2.7.1995 1.560.000 44 Đặt mua
30 Viettel 086.27.1.1995 5.600.000 48 Đặt mua
31 Viettel 035.301.1995 3.000.000 36 Đặt mua
32 Viettel 086.25.3.1995 5.600.000 48 Đặt mua
33 Viettel 0343.99.1995 3.300.000 52 Đặt mua
34 Viettel 086.261.1995 5.600.000 47 Đặt mua
35 Viettel 086.24.4.1995 5.600.000 48 Đặt mua
36 Viettel 086.231.1995 5.600.000 44 Đặt mua
37 Viettel 086.505.1995 5.100.000 48 Đặt mua
38 Viettel 035.28.1.1995 3.800.000 43 Đặt mua
39 Viettel 086.24.1.1995 5.600.000 45 Đặt mua
40 Viettel 086.21.4.1995 5.600.000 45 Đặt mua
41 Viettel 086.203.1995 5.600.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0337.51.1995 1.900.000 43 Đặt mua
43 Viettel 086.5.02.1995 5.100.000 45 Đặt mua
44 Mobifone 0896.70.1995 1.175.000 54 Đặt mua
45 Mobifone 0896.7.1.1995 1.700.000 55 Đặt mua
46 Mobifone 0896.7.3.1995 1.700.000 57 Đặt mua
47 Mobifone 0939.4.8.1995 2.600.000 57 Đặt mua
48 Mobifone 0896.7.2.1995 1.700.000 56 Đặt mua
49 Mobifone 0896.7.4.1995 1.625.000 58 Đặt mua
50 Mobifone 0896.04.1995 1.325.000 51 Đặt mua
51 Mobifone 0899.6.7.1995 2.400.000 63 Đặt mua
52 Mobifone 0702.9.5.1995 1.475.000 47 Đặt mua
53 Mobifone 0939.8.4.1995 2.600.000 57 Đặt mua
54 Mobifone 0907.4.5.1995 3.100.000 49 Đặt mua
55 Mobifone 0907.9.4.1995 2.600.000 53 Đặt mua
56 Mobifone 0907.50.1995 1.900.000 45 Đặt mua
57 Mobifone 0907.1.6.1995 3.700.000 47 Đặt mua
58 Mobifone 0899.6.6.1995 4.800.000 62 Đặt mua
59 Mobifone 0907.2.1.1995 2.600.000 43 Đặt mua
60 Mobifone 0899.6.8.1995 3.900.000 64 Đặt mua
61 Mobifone 0789.6.1.1995 1.700.000 55 Đặt mua
62 Mobifone 0764.66.1995 2.130.000 53 Đặt mua
63 Mobifone 0708.76.1995 2.130.000 52 Đặt mua
64 Vietnamobile 0583.47.1995 810.000 51 Đặt mua
65 Mobifone 0797.59.1995 1.680.000 61 Đặt mua
66 Mobifone 0707.80.1995 1.180.000 46 Đặt mua
67 Mobifone 0703.65.1995 1.830.000 45 Đặt mua
68 Mobifone 0764.98.1995 1.830.000 58 Đặt mua
69 Mobifone 0777.92.1995 3.000.000 56 Đặt mua
70 Vinaphone 0853.41.1995 1.830.000 45 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563

DMCA.com Protection Status