Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0966.7.9.1995 19.000.000 61 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.02.1995 12.000.000 41 Đặt mua
3 Mobifone 07.07.02.1995 12.000.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 07.07.09.1995 12.000.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 085.999.1995 10.500.000 64 Đặt mua
6 Mobifone 07.6789.1995 18.000.000 61 Đặt mua
7 Viettel 096.18.9.1995 10.000.000 57 Đặt mua
8 Vinaphone 09.19.07.1995 12.000.000 50 Đặt mua
9 Vinaphone 08.28.09.1995 12.000.000 51 Đặt mua
10 Vinaphone 085.888.1995 13.000.000 61 Đặt mua
11 Vinaphone 08.19.07.1995 12.000.000 49 Đặt mua
12 Vinaphone 091.456.1995 11.000.000 49 Đặt mua
13 Vinaphone 08.22.08.1995 12.000.000 44 Đặt mua
14 Vinaphone 0943.99.1995 10.000.000 58 Đặt mua
15 Viettel 0339.88.1995 15.000.000 55 Đặt mua
16 Viettel 0865.67.1995 10.000.000 56 Đặt mua
17 Vinaphone 08.5678.1995 20.000.000 58 Đặt mua
18 Vinaphone 08.1985.1995 12.000.000 55 Đặt mua
19 Vinaphone 08.1994.1995 15.000.000 55 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1998.1995 10.000.000 59 Đặt mua
21 Vinaphone 08.1991.1995 12.000.000 52 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.23.11.1995 10.000.000 40 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.33.1995 10.000.000 54 Đặt mua
24 Vinaphone 09.18.10.1995 20.000.000 43 Đặt mua
25 Viettel 096.17.3.1995 10.000.000 50 Đặt mua
26 Viettel 0965.46.1995 12.000.000 54 Đặt mua
27 Viettel 0964.39.1995 12.000.000 55 Đặt mua
28 Viettel 0987.90.1995 12.000.000 57 Đặt mua
29 Viettel 0963.24.1995 12.000.000 48 Đặt mua
30 Viettel 0966.84.1995 12.000.000 57 Đặt mua
31 Viettel 0978.57.1995 12.000.000 60 Đặt mua
32 Viettel 098.158.1995 12.000.000 55 Đặt mua
33 Viettel 0963.39.1995 18.000.000 54 Đặt mua
34 Viettel 0968.40.1995 12.000.000 51 Đặt mua
35 Viettel 098.903.1995 12.000.000 53 Đặt mua
36 Viettel 097.260.1995 12.000.000 48 Đặt mua
37 Viettel 0979.77.1995 15.000.000 63 Đặt mua
38 Viettel 0978.20.1995 12.000.000 50 Đặt mua
39 Viettel 0965.86.1995 18.000.000 58 Đặt mua
40 Viettel 0965.89.1995 18.000.000 61 Đặt mua
41 Viettel 096.766.1995 18.000.000 58 Đặt mua
42 Vinaphone 0941.11.1995 15.000.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0965.79.1995 10.000.000 60 Đặt mua
44 Vinaphone 08.26.05.1995 12.000.000 45 Đặt mua
45 Vinaphone 08.29.11.1995 16.000.000 45 Đặt mua
46 Vinaphone 08.18.02.1995 14.000.000 43 Đặt mua
47 Viettel 098.661.1995 12.000.000 54 Đặt mua
48 Viettel 0968.91.1995 12.000.000 57 Đặt mua
49 Viettel 0968.90.1995 12.000.000 56 Đặt mua
50 Viettel 096.183.1995 12.000.000 51 Đặt mua
51 Viettel 0966.05.1995 12.000.000 50 Đặt mua
52 Viettel 097.181.1995 12.000.000 50 Đặt mua
53 Viettel 0978.01.1995 12.000.000 49 Đặt mua
54 Viettel 0986.75.1995 10.000.000 59 Đặt mua
55 Viettel 0983.85.1995 15.000.000 57 Đặt mua
56 Viettel 0973.68.1995 11.100.000 57 Đặt mua
57 Vinaphone 0823.02.1995 11.500.000 39 Đặt mua
58 Mobifone 0704.11.1995 11.000.000 37 Đặt mua
59 Vinaphone 08.18.01.1995 10.000.000 42 Đặt mua
60 Mobifone 0903.07.1995 14.700.000 43 Đặt mua
61 Mobifone 0901.04.1995 14.700.000 38 Đặt mua
62 Vinaphone 08.16.11.1995 18.000.000 41 Đặt mua
63 Viettel 097.23.5.1995 12.000.000 50 Đặt mua
64 Mobifone 0935.68.1995 14.000.000 55 Đặt mua
65 Vietnamobile 05.28.05.1995 12.000.000 44 Đặt mua
66 Vinaphone 08.27.12.1995 18.000.000 44 Đặt mua
67 Viettel 0968.01.1995 15.000.000 48 Đặt mua
68 Viettel 0966.10.1995 15.000.000 46 Đặt mua
69 Vinaphone 08.18.06.1995 18.000.000 47 Đặt mua
70 Vinaphone 08.14.12.1995 18.000.000 40 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563

DMCA.com Protection Status