Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.5678.1995 15.900.000 58 Đặt mua
2 Vinaphone 08.22.08.1995 11.800.000 44 Đặt mua
3 Vinaphone 08.19.07.1995 11.900.000 49 Đặt mua
4 Vinaphone 085.888.1995 12.900.000 61 Đặt mua
5 Vinaphone 091.456.1995 10.900.000 49 Đặt mua
6 Vinaphone 08.28.09.1995 11.900.000 51 Đặt mua
7 Vinaphone 0915.02.1995 12.000.000 41 Đặt mua
8 Mobifone 07.07.02.1995 11.400.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 07.07.09.1995 11.400.000 47 Đặt mua
10 Vinaphone 085.999.1995 10.500.000 64 Đặt mua
11 Viettel 096.18.9.1995 10.000.000 57 Đặt mua
12 Vinaphone 09.19.07.1995 12.000.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 07.6789.1995 18.000.000 61 Đặt mua
14 Viettel 0339.88.1995 14.300.000 55 Đặt mua
15 Vietnamobile 09.23.11.1995 11.900.000 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0941.11.1995 13.300.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0988.161995 18.800.000 56 Đặt mua
18 Viettel 0962.11.1995 13.700.000 43 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.33.1995 10.000.000 54 Đặt mua
20 Viettel 0965.79.1995 10.000.000 60 Đặt mua
21 Vinaphone 09.15.01.1995 18.000.000 40 Đặt mua
22 Viettel 098.128.1995 16.000.000 52 Đặt mua
23 Viettel 096.179.1995 15.600.000 56 Đặt mua
24 Viettel 097.122.1995 10.900.000 45 Đặt mua
25 Viettel 098.163.1995 16.000.000 51 Đặt mua
26 Viettel 098.136.1995 14.000.000 51 Đặt mua
27 Viettel 0981.22.1995 19.800.000 46 Đặt mua
28 Viettel 097.191.1995 16.000.000 51 Đặt mua
29 Viettel 096.129.1995 11.700.000 51 Đặt mua
30 Vinaphone 08.1982.1995 12.500.000 52 Đặt mua
31 Vinaphone 08.1980.1995 12.500.000 50 Đặt mua
32 Vinaphone 08.1994.1995 19.000.000 55 Đặt mua
33 Vinaphone 08.1991.1995 15.100.000 52 Đặt mua
34 Vinaphone 08.1983.1995 12.500.000 53 Đặt mua
35 Vinaphone 08.1998.1995 13.400.000 59 Đặt mua
36 Vinaphone 08.1988.1995 12.400.000 58 Đặt mua
37 Vinaphone 08.1985.1995 15.100.000 55 Đặt mua
38 Mobifone 0906.02.1995 14.800.000 41 Đặt mua
39 Mobifone 09.03.07.1995 14.900.000 43 Đặt mua
40 Mobifone 09.05.03.1995 12.000.000 41 Đặt mua
41 Mobifone 09.05.02.1995 12.000.000 40 Đặt mua
42 Mobifone 09.05.08.1995 12.000.000 46 Đặt mua
43 Vinaphone 0913.99.1995 20.000.000 55 Đặt mua
44 Mobifone 079.777.1995 10.000.000 61 Đặt mua
45 Mobifone 0936.99.1995 19.000.000 60 Đặt mua
46 Vinaphone 0916.08.1995 12.000.000 48 Đặt mua
47 Vinaphone 08.15.02.1995 17.100.000 40 Đặt mua
48 Mobifone 0939.88.1995 15.000.000 61 Đặt mua
49 Vinaphone 08.18.08.1995 17.100.000 49 Đặt mua
50 Vinaphone 08.28.05.1995 15.800.000 47 Đặt mua
51 Vinaphone 0913.04.1995 12.000.000 41 Đặt mua
52 Vinaphone 08.18.06.1995 16.000.000 47 Đặt mua
53 Vinaphone 08.14.07.1995 17.100.000 44 Đặt mua
54 Viettel 0985.94.1995 13.150.000 59 Đặt mua
55 Vinaphone 08.22.03.1995 16.900.000 39 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.21.11.1995 10.600.000 38 Đặt mua
57 Vinaphone 08.25.01.1995 17.100.000 40 Đặt mua
58 Viettel 0963.24.1995 10.000.000 48 Đặt mua
59 Vietnamobile 05.28.08.1995 10.500.000 47 Đặt mua
60 Viettel 098.106.1995 14.100.000 48 Đặt mua
61 Vinaphone 08.16.08.1995 15.800.000 47 Đặt mua
62 Vinaphone 08.18.05.1995 16.000.000 46 Đặt mua
63 Viettel 096.766.1995 16.000.000 58 Đặt mua
64 Vinaphone 08.15.07.1995 16.000.000 45 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.23.05.1995 15.800.000 43 Đặt mua
66 Vinaphone 0888.83.1995 13.000.000 59 Đặt mua
67 Vinaphone 08.26.05.1995 11.400.000 45 Đặt mua
68 Viettel 096.15.8.1995 12.000.000 53 Đặt mua
69 Viettel 096.214.1995 12.000.000 46 Đặt mua
70 Viettel 0963.39.1995 15.900.000 54 Đặt mua
DMCA.com Protection Status