Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.991.995 8.400.000 65 Đặt mua
2 Mobifone 0899.77.1995 5.200.000 64 Đặt mua
3 Mobifone 0899.6.6.1995 5.000.000 62 Đặt mua
4 Vinaphone 081.333.1995 6.000.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 081.678.1995 6.000.000 54 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.88.1995 5.000.000 62 Đặt mua
7 Vinaphone 082.456.1995 5.500.000 49 Đặt mua
8 Vinaphone 082.777.1995 5.500.000 55 Đặt mua
9 Vinaphone 08.23.04.1995 8.000.000 41 Đặt mua
10 Vinaphone 0915.83.1995 5.000.000 50 Đặt mua
11 Vinaphone 09.1974.1995 6.000.000 54 Đặt mua
12 Vinaphone 0913.35.1995 5.900.000 45 Đặt mua
13 Vinaphone 0822.99.1995 5.000.000 54 Đặt mua
14 Vinaphone 0943.99.1995 10.000.000 58 Đặt mua
15 Vinaphone 0889.22.1995 5.700.000 53 Đặt mua
16 Viettel 036.30.9.1995 5.000.000 45 Đặt mua
17 Vinaphone 091.149.1995 6.500.000 48 Đặt mua
18 Vinaphone 0911.37.1995 6.500.000 45 Đặt mua
19 Vietnamobile 092.18.1.1995 5.000.000 45 Đặt mua
20 Viettel 034.4.12.1995 5.000.000 38 Đặt mua
21 Viettel 036.313.1995 5.000.000 40 Đặt mua
22 Viettel 033.224.1995 5.000.000 38 Đặt mua
23 Viettel 034.27.9.1995 5.000.000 49 Đặt mua
24 Viettel 039.259.1995 5.000.000 52 Đặt mua
25 Viettel 038.248.1995 5.000.000 49 Đặt mua
26 Viettel 038.24.7.1995 5.000.000 48 Đặt mua
27 Viettel 035.317.1995 5.000.000 43 Đặt mua
28 Viettel 039.3.10.1995 5.000.000 40 Đặt mua
29 Viettel 034.25.7.1995 5.000.000 45 Đặt mua
30 Viettel 034.27.7.1995 5.000.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0985.17.1995 8.500.000 54 Đặt mua
32 Vinaphone 091.138.1995 6.500.000 46 Đặt mua
33 Viettel 039.30.4.1995 5.000.000 43 Đặt mua
34 Viettel 033.265.1995 5.000.000 43 Đặt mua
35 Viettel 034.27.1.1995 5.000.000 41 Đặt mua
36 Viettel 039.315.1995 5.000.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 091.177.1995 6.500.000 49 Đặt mua
38 Viettel 036.27.7.1995 5.000.000 49 Đặt mua
39 Viettel 038.23.5.1995 5.000.000 45 Đặt mua
40 Vinaphone 0911.41.1995 6.500.000 40 Đặt mua
41 Viettel 036.24.6.1995 5.000.000 45 Đặt mua
42 Vinaphone 0911.32.1995 6.500.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0976.91.1995 6.000.000 56 Đặt mua
44 Viettel 034.30.1.1995 5.000.000 35 Đặt mua
45 Viettel 037.25.5.1995 5.000.000 46 Đặt mua
46 Viettel 0972.24.1995 8.500.000 48 Đặt mua
47 Viettel 037.26.9.1995 5.000.000 51 Đặt mua
48 Viettel 034.29.6.1995 5.000.000 48 Đặt mua
49 Viettel 0973.07.1995 8.500.000 50 Đặt mua
50 Viettel 035.249.1995 5.000.000 47 Đặt mua
51 Viettel 0965.27.1995 6.000.000 53 Đặt mua
52 Viettel 0865.12.1995 8.500.000 46 Đặt mua
53 Viettel 039.22.7.1995 5.000.000 47 Đặt mua
54 Vinaphone 091.163.1995 6.500.000 44 Đặt mua
55 Viettel 0985.49.1995 5.800.000 59 Đặt mua
56 Vinaphone 091.147.1995 6.500.000 46 Đặt mua
57 Viettel 036.26.5.1995 5.000.000 46 Đặt mua
58 Vinaphone 0812.88.1995 5.000.000 51 Đặt mua
59 Viettel 097.124.1995 8.000.000 47 Đặt mua
60 Viettel 0966.71.1995 7.500.000 53 Đặt mua
61 Viettel 034.31.8.1995 5.000.000 43 Đặt mua
62 Vinaphone 0911.31.1995 6.500.000 39 Đặt mua
63 Viettel 034.26.2.1995 5.000.000 41 Đặt mua
64 Vinaphone 091.136.1995 6.500.000 44 Đặt mua
65 Viettel 037.244.1995 5.000.000 44 Đặt mua
66 Viettel 0962.18.1995 9.000.000 50 Đặt mua
67 Viettel 0972.81.1995 8.500.000 51 Đặt mua
68 Vinaphone 091.169.1995 6.500.000 50 Đặt mua
69 Viettel 038.24.4.1995 5.000.000 45 Đặt mua
70 Viettel 098.19.4.1995 9.000.000 55 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563

DMCA.com Protection Status