Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 083.567.1995 6.080.000 53 Đặt mua
2 Vinaphone 0858.58.1995 5.320.000 58 Đặt mua
3 Vinaphone 0828.98.1995 5.740.000 59 Đặt mua
4 Vinaphone 08.1979.1995 5.290.000 58 Đặt mua
5 Vinaphone 083.444.1995 5.020.000 47 Đặt mua
6 Vinaphone 0823.93.1995 5.030.000 49 Đặt mua
7 Vinaphone 081777.1995 6.140.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 083.688.1995 5.010.000 57 Đặt mua
9 Vinaphone 0889.22.1995 5.570.000 53 Đặt mua
10 Vinaphone 0943.99.1995 9.750.000 58 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.83.1995 5.000.000 50 Đặt mua
12 Vinaphone 09.1974.1995 6.000.000 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0822.99.1995 5.000.000 54 Đặt mua
14 Vinaphone 0913.35.1995 5.900.000 45 Đặt mua
15 Mobifone 0797.991.995 8.190.000 65 Đặt mua
16 Mobifone 0899.77.1995 5.200.000 64 Đặt mua
17 Vinaphone 082.456.1995 5.500.000 49 Đặt mua
18 Vinaphone 081.333.1995 6.000.000 42 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.88.1995 5.000.000 62 Đặt mua
20 Vinaphone 081.678.1995 6.000.000 54 Đặt mua
21 Vinaphone 082.777.1995 5.500.000 55 Đặt mua
22 Vinaphone 08.23.04.1995 7.600.000 41 Đặt mua
23 Vinaphone 08.26.08.1995 5.560.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 07.07.11.1995 7.430.000 40 Đặt mua
25 Vinaphone 08.29.05.1995 5.580.000 48 Đặt mua
26 Vinaphone 08.1919.1995 9.390.000 52 Đặt mua
27 Mobifone 07.02.09.1995 6.670.000 42 Đặt mua
28 Viettel 0967.5.3.1995 5.230.000 54 Đặt mua
29 Vinaphone 0837.04.1995 6.000.000 46 Đặt mua
30 Viettel 034.31.8.1995 5.000.000 43 Đặt mua
31 Viettel 033.25.1.1995 5.000.000 38 Đặt mua
32 Vinaphone 0818.81.1995 5.000.000 50 Đặt mua
33 Vinaphone 0912.17.1995 6.000.000 44 Đặt mua
34 Viettel 096.25.4.1995 9.000.000 50 Đặt mua
35 Mobifone 093.17.4.1995 9.900.000 48 Đặt mua
36 Viettel 0328.86.1995 5.000.000 51 Đặt mua
37 Viettel 037.25.5.1995 5.000.000 46 Đặt mua
38 Viettel 0966.43.1995 6.100.000 52 Đặt mua
39 Viettel 036.23.2.1995 5.000.000 40 Đặt mua
40 Viettel 0972.24.1995 8.500.000 48 Đặt mua
41 Viettel 035.249.1995 5.000.000 47 Đặt mua
42 Mobifone 0901.25.1995 6.900.000 41 Đặt mua
43 Viettel 086.20.9.1995 6.000.000 49 Đặt mua
44 Viettel 0966.71.1995 7.500.000 53 Đặt mua
45 Vinaphone 083.3.09.1995 9.500.000 47 Đặt mua
46 Viettel 039.24.1.1995 5.000.000 43 Đặt mua
47 Vinaphone 0837.74.1995 6.000.000 53 Đặt mua
48 Vinaphone 0858.33.1995 5.000.000 51 Đặt mua
49 Viettel 096.153.1995 9.000.000 48 Đặt mua
50 Viettel 0978.36.1995 9.000.000 57 Đặt mua
51 Viettel 033.296.1995 5.000.000 47 Đặt mua
52 Viettel 086.285.1995 5.500.000 53 Đặt mua
53 Viettel 0964.98.1995 6.000.000 60 Đặt mua
54 Viettel 0967.43.1995 6.900.000 53 Đặt mua
55 Vinaphone 0822.24.1995 6.500.000 42 Đặt mua
56 Viettel 0866.30.1995 5.000.000 47 Đặt mua
57 Vinaphone 091.19.3.1995 6.500.000 47 Đặt mua
58 Vinaphone 0913.00.1995 5.000.000 37 Đặt mua
59 Viettel 0973.49.1995 5.000.000 56 Đặt mua
60 Vietnamobile 092.15.2.1995 6.000.000 43 Đặt mua
61 Viettel 086.27.6.1995 5.550.000 53 Đặt mua
62 Viettel 036.27.9.1995 5.000.000 51 Đặt mua
63 Vinaphone 0918.29.1995 7.000.000 53 Đặt mua
64 Viettel 0869.22.1995 7.830.000 51 Đặt mua
65 Viettel 037.28.9.1995 5.000.000 53 Đặt mua
66 Viettel 0383.56.1995 5.000.000 49 Đặt mua
67 Viettel 0979.30.1995 8.000.000 52 Đặt mua
68 Viettel 03.26.01.1995 6.800.000 36 Đặt mua
69 Viettel 034.27.7.1995 5.000.000 47 Đặt mua
70 Viettel 033.20.3.1995 5.000.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status