Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0707.32.1995 2.600.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 0708.76.1995 2.130.000 52 Đặt mua
3 Mobifone 0764.66.1995 2.130.000 53 Đặt mua
4 Mobifone 093.24.1.1995 3.500.000 43 Đặt mua
5 Mobifone 0777.92.1995 3.000.000 56 Đặt mua
6 Mobifone 0798.22.1995 2.130.000 52 Đặt mua
7 Vinaphone 0917.34.1995 3.290.000 48 Đặt mua
8 Vinaphone 0915.46.1995 3.290.000 49 Đặt mua
9 Vinaphone 0919.21.1995 3.110.000 46 Đặt mua
10 Vinaphone 081771.1995 2.090.000 48 Đặt mua
11 Vinaphone 0825.95.1995 4.370.000 53 Đặt mua
12 Vinaphone 082559.1995 3.090.000 53 Đặt mua
13 Vinaphone 0916.21.1995 3.010.000 43 Đặt mua
14 Vinaphone 083.444.1995 4.910.000 47 Đặt mua
15 Vinaphone 082.555.1995 4.350.000 49 Đặt mua
16 Vinaphone 08.3568.1995 4.390.000 54 Đặt mua
17 Vinaphone 0823.93.1995 4.910.000 49 Đặt mua
18 Vinaphone 0919.27.1995 3.010.000 52 Đặt mua
19 Vinaphone 0833.55.1995 4.390.000 48 Đặt mua
20 Vinaphone 081778.1995 3.030.000 55 Đặt mua
21 Vinaphone 08.1978.1995 3.410.000 57 Đặt mua
22 Vinaphone 0914.54.1995 3.210.000 47 Đặt mua
23 Vinaphone 0825.98.1995 3.090.000 56 Đặt mua
24 Vinaphone 0914.45.1995 3.390.000 47 Đặt mua
25 Vinaphone 08.1977.1995 3.690.000 56 Đặt mua
26 Vinaphone 082889.1995 3.190.000 59 Đặt mua
27 Vinaphone 083.616.1995 2.960.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 085.779.1995 2.090.000 60 Đặt mua
29 Vinaphone 0836.55.1995 2.540.000 51 Đặt mua
30 Vinaphone 0915.83.1995 4.890.000 50 Đặt mua
31 Vinaphone 0944.39.1995 3.900.000 53 Đặt mua
32 Vinaphone 0889.29.1995 3.700.000 60 Đặt mua
33 Vinaphone 0889.66.1995 4.600.000 61 Đặt mua
34 Vinaphone 0822.99.1995 5.000.000 54 Đặt mua
35 Vinaphone 0837.99.1995 3.820.000 60 Đặt mua
36 Vinaphone 0946.44.1995 3.060.000 51 Đặt mua
37 Vinaphone 0943.82.1995 2.500.000 50 Đặt mua
38 Vinaphone 0942.50.1995 2.310.000 44 Đặt mua
39 Vinaphone 0889.58.1995 2.500.000 62 Đặt mua
40 Vinaphone 094.606.1995 3.800.000 49 Đặt mua
41 Vinaphone 0919.64.1995 2.990.000 53 Đặt mua
42 Vinaphone 0886.87.1995 2.180.000 61 Đặt mua
43 Vinaphone 0889.16.1995 2.790.000 56 Đặt mua
44 Vinaphone 0886.03.1995 2.820.000 49 Đặt mua
45 Vinaphone 0889.19.1995 3.620.000 59 Đặt mua
46 Vinaphone 0858.22.1995 2.260.000 49 Đặt mua
47 Vinaphone 0943.84.1995 3.200.000 52 Đặt mua
48 Vinaphone 082.522.1995 2.280.000 43 Đặt mua
49 Vinaphone 0946.34.1995 2.200.000 50 Đặt mua
50 Vinaphone 081.966.1995 3.370.000 54 Đặt mua
51 Vinaphone 0915.63.1995 4.790.000 48 Đặt mua
52 Vinaphone 0918.72.1995 4.200.000 51 Đặt mua
53 Vinaphone 0942.90.1995 3.500.000 48 Đặt mua
54 Mobifone 0899.78.1995 2.550.000 65 Đặt mua
55 Mobifone 0899.76.1995 2.730.000 63 Đặt mua
56 Mobifone 0799.96.1995 2.250.000 64 Đặt mua
57 Mobifone 0792.19.1995 3.500.000 52 Đặt mua
58 Mobifone 0899.75.1995 2.310.000 62 Đặt mua
59 Mobifone 0937.20.1995 2.100.000 45 Đặt mua
60 Mobifone 0939.4.8.1995 2.690.000 57 Đặt mua
61 Mobifone 0907.9.4.1995 2.660.000 53 Đặt mua
62 Mobifone 0939.7.6.1995 3.090.000 58 Đặt mua
63 Mobifone 0907.2.1.1995 2.680.000 43 Đặt mua
64 Mobifone 0899.6.6.1995 4.770.000 62 Đặt mua
65 Mobifone 0907.1.6.1995 3.620.000 47 Đặt mua
66 Mobifone 0907.50.1995 2.000.000 45 Đặt mua
67 Mobifone 0939.8.4.1995 2.700.000 57 Đặt mua
68 Mobifone 0932.9.3.1995 3.190.000 50 Đặt mua
69 Mobifone 0907.4.5.1995 3.120.000 49 Đặt mua
70 Mobifone 0899.6.7.1995 2.460.000 63 Đặt mua
DMCA.com Protection Status