Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.47.1995 810.000 51 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.16.1995 810.000 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.82.1995 810.000 50 Đặt mua
4 Vinaphone 0817.36.1995 980.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 081782.1995 980.000 50 Đặt mua
6 Vinaphone 0822.45.1995 980.000 45 Đặt mua
7 Vinaphone 085.494.1995 980.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 0819.44.1995 980.000 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0846.37.1995 980.000 52 Đặt mua
10 Vinaphone 0847.34.1995 980.000 50 Đặt mua
11 Vinaphone 0853.78.1995 980.000 55 Đặt mua
12 Vinaphone 0849.14.1995 875.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0706.42.1995 910.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 0766.92.1995 910.000 54 Đặt mua
15 Vinaphone 0853.87.1995 980.000 55 Đặt mua
16 Vinaphone 0848.74.1995 980.000 55 Đặt mua
17 Vietnamobile 0928.53.1995 980.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0704.80.1995 903.000 43 Đặt mua
19 Vinaphone 0846.73.1995 980.000 52 Đặt mua
20 Vietnamobile 0565.21.1995 980.000 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0849.37.1995 875.000 55 Đặt mua
22 Mobifone 0783.72.1995 910.000 51 Đặt mua
23 Vinaphone 0854.29.1995 1.000.000 52 Đặt mua
24 Mobifone 0784.5.8.1995 910.000 56 Đặt mua
25 Vinaphone 0848.67.1995 980.000 57 Đặt mua
26 Vinaphone 0847.53.1995 875.000 51 Đặt mua
27 Vietnamobile 0584.26.1995 810.000 49 Đặt mua
28 Mobifone 0784.5.0.1995 840.000 48 Đặt mua
29 Vietnamobile 0588.07.1995 840.000 52 Đặt mua
30 Vinaphone 0849.17.1995 875.000 53 Đặt mua
31 Mobifone 0794.92.1995 770.000 55 Đặt mua
32 Mobifone 0792.44.1995 840.000 50 Đặt mua
33 Vinaphone 0845.72.1995 980.000 50 Đặt mua
34 Vinaphone 0844.53.1995 875.000 48 Đặt mua
35 Vietnamobile 0528.3.6.1995 960.000 48 Đặt mua
36 Mobifone 0784.6.7.1995 910.000 56 Đặt mua
37 Vietnamobile 0564.85.1995 810.000 52 Đặt mua
38 Mobifone 0788.92.1995 910.000 58 Đặt mua
39 Vinaphone 0847.17.1995 980.000 51 Đặt mua
40 Vietnamobile 0523.7.5.1995 960.000 46 Đặt mua
41 Vietnamobile 0564.98.1995 820.000 56 Đặt mua
42 Vinaphone 0846.72.1995 980.000 51 Đặt mua
43 Vinaphone 0848.37.1995 980.000 54 Đặt mua
44 Mobifone 0775.87.1995 910.000 58 Đặt mua
45 Vinaphone 0845.73.1995 980.000 51 Đặt mua
46 Vinaphone 0854.18.1995 980.000 50 Đặt mua
47 Vinaphone 0843.54.1995 980.000 48 Đặt mua
48 Vinaphone 0849.47.1995 875.000 56 Đặt mua
49 Vinaphone 0847.35.1995 980.000 51 Đặt mua
50 Vinaphone 0847.64.1995 980.000 53 Đặt mua
51 Vietnamobile 0587.6.2.1995 960.000 52 Đặt mua
52 Mobifone 0784.06.1995 910.000 49 Đặt mua
53 Vietnamobile 0563.44.1995 820.000 46 Đặt mua
54 Vinaphone 0844.87.1995 980.000 55 Đặt mua
55 Vinaphone 0849.23.1995 875.000 50 Đặt mua
56 Vietnamobile 0564.62.1995 730.000 47 Đặt mua
57 Vietnamobile 0564.71.1995 770.000 47 Đặt mua
58 Vietnamobile 0585.91.1995 945.000 52 Đặt mua
59 Vietnamobile 0563.46.1995 820.000 48 Đặt mua
60 Mobifone 0784.17.1995 910.000 51 Đặt mua
61 Vinaphone 0849.43.1995 875.000 52 Đặt mua
62 Vinaphone 0845.29.1995 980.000 52 Đặt mua
63 Vietnamobile 0563.52.1995 820.000 45 Đặt mua
64 Vinaphone 0819.53.1995 980.000 50 Đặt mua
65 Mobifone 0702.90.1995 770.000 42 Đặt mua
66 Vietnamobile 0564.23.1995 810.000 44 Đặt mua
67 Mobifone 0784.73.1995 910.000 53 Đặt mua
68 Vietnamobile 0587.5.4.1995 910.000 53 Đặt mua
69 Vinaphone 0829.53.1995 980.000 51 Đặt mua
70 Vinaphone 0849.67.1995 875.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status