Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 093.24.1.1995 3.500.000 43 Đặt mua
2 Vinaphone 0914.45.1995 3.390.000 47 Đặt mua
3 Vinaphone 0917.34.1995 3.290.000 48 Đặt mua
4 Vinaphone 0916.49.1995 1.400.000 53 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.27.1995 3.090.000 52 Đặt mua
6 Vinaphone 0914.54.1995 3.290.000 47 Đặt mua
7 Vinaphone 0916.21.1995 3.090.000 43 Đặt mua
8 Vinaphone 0915.46.1995 3.390.000 49 Đặt mua
9 Vinaphone 0919.21.1995 3.190.000 46 Đặt mua
10 Vinaphone 091.456.1995 10.900.000 49 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.83.1995 5.000.000 50 Đặt mua
12 Vinaphone 0913.35.1995 5.900.000 45 Đặt mua
13 Vinaphone 0946.34.1995 2.200.000 50 Đặt mua
14 Vinaphone 0946.44.1995 3.130.000 51 Đặt mua
15 Vinaphone 0915.63.1995 4.580.000 48 Đặt mua
16 Vinaphone 0944.39.1995 3.900.000 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0918.72.1995 4.200.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0943.99.1995 9.750.000 58 Đặt mua
19 Vinaphone 0943.82.1995 2.500.000 50 Đặt mua
20 Vinaphone 0943.84.1995 3.200.000 52 Đặt mua
21 Vinaphone 0942.50.1995 2.340.000 44 Đặt mua
22 Vinaphone 0919.64.1995 2.940.000 53 Đặt mua
23 Vinaphone 094.606.1995 3.800.000 49 Đặt mua
24 Vinaphone 0942.90.1995 3.500.000 48 Đặt mua
25 Vinaphone 09.1974.1995 6.000.000 54 Đặt mua
26 Mobifone 0937.20.1995 2.100.000 45 Đặt mua
27 Mobifone 0939.4.8.1995 2.700.000 57 Đặt mua
28 Mobifone 0907.9.4.1995 2.700.000 53 Đặt mua
29 Mobifone 0907.4.5.1995 3.200.000 49 Đặt mua
30 Mobifone 0907.50.1995 2.050.000 45 Đặt mua
31 Mobifone 0907.1.6.1995 3.800.000 47 Đặt mua
32 Mobifone 0939.8.4.1995 2.700.000 57 Đặt mua
33 Mobifone 0939.7.6.1995 3.100.000 58 Đặt mua
34 Mobifone 0907.2.1.1995 2.700.000 43 Đặt mua
35 Mobifone 0932.9.3.1995 3.200.000 50 Đặt mua
36 Vinaphone 094.579.1995 4.000.000 58 Đặt mua
37 Vinaphone 0946.51.1995 3.300.000 49 Đặt mua
38 Vinaphone 0944.32.1995 2.050.000 46 Đặt mua
39 Vinaphone 094.7.06.1995 3.500.000 50 Đặt mua
40 Vinaphone 094.29.7.1995 3.300.000 55 Đặt mua
41 Vinaphone 0947.88.1995 2.700.000 60 Đặt mua
42 Vinaphone 0913.75.1995 3.300.000 49 Đặt mua
43 Vinaphone 0946.02.1995 2.050.000 45 Đặt mua
44 Vinaphone 094.213.1995 3.500.000 43 Đặt mua
45 Vinaphone 094.318.1995 3.000.000 49 Đặt mua
46 Vinaphone 0918.84.1995 1.900.000 54 Đặt mua
47 Vinaphone 0948.09.1995 3.300.000 54 Đặt mua
48 Vinaphone 0913.84.1995 2.500.000 49 Đặt mua
49 Vinaphone 09.4747.1995 4.500.000 55 Đặt mua
50 Vinaphone 0944.01.1995 2.050.000 42 Đặt mua
51 Vinaphone 094.878.1995 3.500.000 60 Đặt mua
52 Vinaphone 0948.14.1995 3.300.000 50 Đặt mua
53 Vinaphone 0949.88.1995 5.000.000 62 Đặt mua
54 Vinaphone 0944.36.1995 3.500.000 50 Đặt mua
55 Vinaphone 0948.56.1995 3.300.000 56 Đặt mua
56 Vinaphone 0917.65.1995 3.000.000 52 Đặt mua
57 Vinaphone 0914.93.1995 2.050.000 50 Đặt mua
58 Vinaphone 0915.02.1995 12.000.000 41 Đặt mua
59 Vinaphone 0947.23.1995 3.300.000 49 Đặt mua
60 Vinaphone 0945.43.1995 1.900.000 49 Đặt mua
61 Vinaphone 0947.28.1995 3.300.000 54 Đặt mua
62 Vinaphone 0946.94.1995 3.000.000 56 Đặt mua
63 Viettel 097.164.1995 8.000.000 51 Đặt mua
64 Vinaphone 0942.30.1995 3.210.000 42 Đặt mua
65 Mobifone 0937.42.1995 2.050.000 49 Đặt mua
66 Vinaphone 0941.02.1995 7.030.000 40 Đặt mua
67 Vinaphone 0942.1.5.1995 3.790.000 45 Đặt mua
68 Vinaphone 0917.91.1995 4.000.000 51 Đặt mua
69 Mobifone 0907.40.1995 2.500.000 44 Đặt mua
70 Vinaphone 0911.76.1995 6.000.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status