Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0837.99.1995 4.000.000 60 Đặt mua
2 Vinaphone 0886.08.1995 2.500.000 54 Đặt mua
3 Vinaphone 082.522.1995 2.280.000 43 Đặt mua
4 Vinaphone 0858.22.1995 2.280.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 08.22.08.1995 12.000.000 44 Đặt mua
6 Vinaphone 0886.13.1995 2.500.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 0886.03.1995 2.900.000 49 Đặt mua
8 Vinaphone 085.888.1995 13.000.000 61 Đặt mua
9 Vinaphone 08.28.09.1995 12.000.000 51 Đặt mua
10 Vinaphone 0822.99.1995 5.000.000 54 Đặt mua
11 Vinaphone 0836.55.1995 2.600.000 51 Đặt mua
12 Vinaphone 0889.07.1995 2.050.000 56 Đặt mua
13 Vinaphone 0886.27.1995 2.050.000 55 Đặt mua
14 Vinaphone 08.19.07.1995 12.000.000 49 Đặt mua
15 Vinaphone 0889.29.1995 3.700.000 60 Đặt mua
16 Vinaphone 0886.87.1995 2.200.000 61 Đặt mua
17 Vinaphone 081.966.1995 3.600.000 54 Đặt mua
18 Vinaphone 0889.66.1995 4.600.000 61 Đặt mua
19 Vinaphone 0889.19.1995 3.800.000 59 Đặt mua
20 Vinaphone 0889.58.1995 2.500.000 62 Đặt mua
21 Vinaphone 0886.94.1995 1.980.000 59 Đặt mua
22 Vinaphone 0889.16.1995 2.800.000 56 Đặt mua
23 Vinaphone 0886.32.1995 2.050.000 51 Đặt mua
24 Vinaphone 0889.22.1995 5.700.000 53 Đặt mua
25 Vinaphone 08.23.04.1995 8.000.000 41 Đặt mua
26 Vinaphone 0835.71.1995 1.200.000 48 Đặt mua
27 Vinaphone 0886.41.1995 1.200.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 0835.73.1995 1.200.000 50 Đặt mua
29 Mobifone 0899.76.1995 2.750.000 63 Đặt mua
30 Mobifone 0899.78.1995 2.550.000 65 Đặt mua
31 Mobifone 0899.77.1995 2.050.000 64 Đặt mua
32 Mobifone 0899.75.1995 2.310.000 62 Đặt mua
33 Mobifone 0896.7.3.1995 1.900.000 57 Đặt mua
34 Mobifone 0896.7.4.1995 1.830.000 58 Đặt mua
35 Mobifone 0896.7.2.1995 1.900.000 56 Đặt mua
36 Mobifone 0896.70.1995 1.180.000 54 Đặt mua
37 Mobifone 0896.7.1.1995 1.900.000 55 Đặt mua
38 Mobifone 0896.04.1995 1.330.000 51 Đặt mua
39 Mobifone 0899.6.8.1995 4.000.000 64 Đặt mua
40 Mobifone 0899.6.7.1995 2.500.000 63 Đặt mua
41 Mobifone 0899.6.6.1995 5.000.000 62 Đặt mua
42 Vinaphone 0812.97.1995 2.050.000 51 Đặt mua
43 Vinaphone 0858.61.1995 2.050.000 52 Đặt mua
44 Vinaphone 0856.77.1995 2.280.000 57 Đặt mua
45 Vinaphone 0818.72.1995 2.050.000 50 Đặt mua
46 Vinaphone 0858.97.1995 2.050.000 61 Đặt mua
47 Vinaphone 0812.94.1995 2.050.000 48 Đặt mua
48 Vinaphone 0819.38.1995 2.050.000 53 Đặt mua
49 Vinaphone 0855.72.1995 1.680.000 51 Đặt mua
50 Vinaphone 0813.78.1995 2.050.000 51 Đặt mua
51 Vinaphone 085.4.09.1995 3.000.000 50 Đặt mua
52 Vinaphone 0858.73.1995 2.050.000 55 Đặt mua
53 Vinaphone 0857.73.1995 2.050.000 54 Đặt mua
54 Vinaphone 0855.17.1995 1.680.000 50 Đặt mua
55 Vinaphone 085.276.1995 3.000.000 52 Đặt mua
56 Vinaphone 0818.61.1995 2.050.000 48 Đặt mua
57 Vinaphone 0812.44.1995 2.050.000 43 Đặt mua
58 Vinaphone 082.777.1995 5.500.000 55 Đặt mua
59 Vinaphone 08.1952.1995 2.050.000 49 Đặt mua
60 Vinaphone 0818.37.1995 2.050.000 51 Đặt mua
61 Vinaphone 0818.51.1995 2.050.000 47 Đặt mua
62 Vinaphone 083.5.04.1995 3.000.000 44 Đặt mua
63 Vinaphone 0818.73.1995 2.050.000 51 Đặt mua
64 Vinaphone 0858.53.1995 2.050.000 53 Đặt mua
65 Vinaphone 0858.09.1995 2.050.000 54 Đặt mua
66 Vinaphone 08.1976.1995 3.600.000 55 Đặt mua
67 Vinaphone 0858.57.1995 2.050.000 57 Đặt mua
68 Vinaphone 0858.07.1995 2.050.000 52 Đặt mua
69 Vinaphone 08.1972.1995 3.600.000 51 Đặt mua
70 Vinaphone 0858.31.1995 2.050.000 49 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563

DMCA.com Protection Status