Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.82.1995 810.000 50 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.16.1995 810.000 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.47.1995 810.000 51 Đặt mua
4 Vietnamobile 0586.39.1995 1.680.000 55 Đặt mua
5 Vietnamobile 056.777.1995 4.380.000 56 Đặt mua
6 Vietnamobile 0587.5.4.1995 960.000 53 Đặt mua
7 Viettel 05.23.10.1995 4.790.000 35 Đặt mua
8 Vietnamobile 0522.68.1995 4.200.000 47 Đặt mua
9 Vietnamobile 05.23.11.1995 3.990.000 36 Đặt mua
10 Vietnamobile 0569.34.1995 1.230.000 51 Đặt mua
11 Vietnamobile 0585.92.1995 1.175.000 53 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.23.04.1995 10.500.000 38 Đặt mua
13 Vietnamobile 0582.77.1995 2.050.000 53 Đặt mua
14 Vietnamobile 0589.4.8.1995 960.000 58 Đặt mua
15 Vietnamobile 0565.22.1995 980.000 44 Đặt mua
16 Vietnamobile 0522.96.1995 1.850.000 48 Đặt mua
17 Vietnamobile 0586.61.1995 1.070.000 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 05.28.07.1995 12.000.000 46 Đặt mua
19 Vietnamobile 05.28.02.1995 10.600.000 41 Đặt mua
20 Vietnamobile 052.279.1995 3.000.000 49 Đặt mua
21 Vietnamobile 0585.82.1995 1.450.000 52 Đặt mua
22 Vietnamobile 0563.61.1995 820.000 45 Đặt mua
23 Vietnamobile 0586.45.1995 980.000 52 Đặt mua
24 Vietnamobile 0528.00.1995 820.000 39 Đặt mua
25 Vietnamobile 0562.47.1995 2.670.000 48 Đặt mua
26 Vietnamobile 0564.84.1995 780.000 51 Đặt mua
27 Vietnamobile 056.28.8.1995 3.600.000 53 Đặt mua
28 Vietnamobile 0584.26.1995 810.000 49 Đặt mua
29 Vietnamobile 0584.95.1995 1.150.000 55 Đặt mua
30 Vietnamobile 05.28.11.1995 3.990.000 41 Đặt mua
31 Vietnamobile 0587.71.1995 1.150.000 52 Đặt mua
32 Vietnamobile 0587.5.6.1995 960.000 55 Đặt mua
33 Vietnamobile 0562.01.1995 1.175.000 38 Đặt mua
34 Vietnamobile 0582.65.1995 2.050.000 50 Đặt mua
35 Vietnamobile 05.22.06.1995 10.700.000 39 Đặt mua
36 Vietnamobile 0522.97.1995 1.850.000 49 Đặt mua
37 Vietnamobile 056.25.7.1995 1.900.000 49 Đặt mua
38 Vietnamobile 0584.09.1995 1.290.000 50 Đặt mua
39 Vietnamobile 052.25.1.1995 1.250.000 39 Đặt mua
40 Vietnamobile 0563.46.1995 820.000 48 Đặt mua
41 Vietnamobile 0523.73.1995 1.170.000 44 Đặt mua
42 Vietnamobile 0584.08.1995 1.290.000 49 Đặt mua
43 Vietnamobile 0584.8.1.1995 910.000 50 Đặt mua
44 Vietnamobile 0584.93.1995 1.150.000 53 Đặt mua
45 Vietnamobile 058.999.1995 7.000.000 64 Đặt mua
46 Vietnamobile 052.234.1995 3.600.000 40 Đặt mua
47 Vietnamobile 0587.2.8.1995 2.460.000 54 Đặt mua
48 Vietnamobile 0528.85.1995 1.450.000 52 Đặt mua
49 Vietnamobile 0563.94.1995 810.000 51 Đặt mua
50 Vietnamobile 0583.44.1995 1.230.000 48 Đặt mua
51 Vietnamobile 0589.36.1995 1.120.000 55 Đặt mua
52 Vietnamobile 0528.61.1995 910.000 46 Đặt mua
53 Vietnamobile 0583.24.1995 1.150.000 46 Đặt mua
54 Gmobile 0592.99.1995 4.750.000 58 Đặt mua
55 Vietnamobile 0569.64.1995 910.000 54 Đặt mua
56 Vietnamobile 0586.42.1995 770.000 49 Đặt mua
57 Vietnamobile 056.369.1995 1.290.000 53 Đặt mua
58 Vietnamobile 0588.52.1995 1.260.000 52 Đặt mua
59 Vietnamobile 05.23.03.1995 9.000.000 37 Đặt mua
60 Vietnamobile 05.22.01.1995 12.000.000 34 Đặt mua
61 Vietnamobile 0587.5.3.1995 920.000 52 Đặt mua
62 Vietnamobile 0589.5.1.1995 910.000 52 Đặt mua
63 Vietnamobile 05.28.05.1995 12.000.000 44 Đặt mua
64 Vietnamobile 05.22.11.1995 5.240.000 35 Đặt mua
65 Vietnamobile 0523.7.5.1995 950.000 46 Đặt mua
66 Vietnamobile 0588.87.1995 1.980.000 60 Đặt mua
67 Vietnamobile 0584.96.1995 1.150.000 56 Đặt mua
68 Vietnamobile 0565.21.1995 980.000 43 Đặt mua
69 Vietnamobile 0587.3.9.1995 1.150.000 56 Đặt mua
70 Vietnamobile 0583.64.1995 1.150.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status