Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.73.1995 1.830.000 50 Đặt mua
2 Viettel 0389.62.1995 3.500.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0357.53.1995 2.990.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0358.05.1995 3.490.000 45 Đặt mua
5 Viettel 038.24.7.1995 5.000.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0369.53.1995 1.325.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0395.22.1995 2.800.000 45 Đặt mua
8 Viettel 0335.23.1995 3.490.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0358.45.1995 1.500.000 49 Đặt mua
10 Viettel 037379.1995 2.550.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0335.40.1995 1.100.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0359.61.1995 2.000.000 48 Đặt mua
13 Viettel 0376.82.1995 2.000.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0367.30.1995 1.325.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0358.99.1995 5.500.000 58 Đặt mua
16 Viettel 035.239.1995 5.000.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0378.55.1995 4.000.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0349.24.1995 1.100.000 46 Đặt mua
19 Viettel 0372.13.1995 5.000.000 40 Đặt mua
20 Viettel 0363.31.1995 2.500.000 40 Đặt mua
21 Viettel 0339.23.1995 3.500.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0363.92.1995 3.600.000 47 Đặt mua
23 Viettel 0376.37.1995 2.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0368.09.1995 2.200.000 50 Đặt mua
25 Viettel 0389.44.1995 1.700.000 52 Đặt mua
26 Viettel 0358.6.5.1995 2.000.000 51 Đặt mua
27 Viettel 0399.84.1995 1.900.000 57 Đặt mua
28 Viettel 0357.18.1995 2.200.000 48 Đặt mua
29 Viettel 0343.26.1995 1.960.000 42 Đặt mua
30 Viettel 0346.34.1995 1.940.000 44 Đặt mua
31 Viettel 0327.53.1995 2.280.000 44 Đặt mua
32 Viettel 0388.72.1995 2.200.000 52 Đặt mua
33 Viettel 032.664.1995 1.590.000 45 Đặt mua
34 Viettel 0328.37.1995 2.000.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0348.92.1995 1.325.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0366.11.1995 6.000.000 41 Đặt mua
37 Viettel 0364.22.1995 1.500.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0336.58.1995 3.490.000 49 Đặt mua
39 Viettel 0343.28.1995 1.980.000 44 Đặt mua
40 Viettel 037.30.5.1995 5.000.000 42 Đặt mua
41 Viettel 0347.71.1995 1.325.000 46 Đặt mua
42 Viettel 0374.721.995 2.760.000 47 Đặt mua
43 Viettel 0329.04.1995 3.110.000 42 Đặt mua
44 Viettel 038.571.1995 1.890.000 48 Đặt mua
45 Viettel 0368.56.1995 2.890.000 52 Đặt mua
46 Viettel 03.9996.1995 8.000.000 60 Đặt mua
47 Viettel 0387.81.1995 1.790.000 51 Đặt mua
48 Viettel 035.779.1995 6.560.000 55 Đặt mua
49 Viettel 036.23.2.1995 5.000.000 40 Đặt mua
50 Viettel 0343.29.1995 1.950.000 45 Đặt mua
51 Viettel 0337.5.3.1995 1.325.000 45 Đặt mua
52 Viettel 0375.88.1995 2.600.000 55 Đặt mua
53 Viettel 0327.81.1995 4.780.000 45 Đặt mua
54 Viettel 035.301.1995 3.000.000 36 Đặt mua
55 Viettel 034.27.9.1995 5.000.000 49 Đặt mua
56 Viettel 0396.31.1995 2.000.000 46 Đặt mua
57 Viettel 037.26.9.1995 5.000.000 51 Đặt mua
58 Viettel 039.665.1995 3.500.000 53 Đặt mua
59 Viettel 0379.64.1995 1.700.000 53 Đặt mua
60 Viettel 0348.01.1995 1.325.000 40 Đặt mua
61 Viettel 0338.31.1995 3.500.000 42 Đặt mua
62 Viettel 0397.72.1995 2.000.000 52 Đặt mua
63 Viettel 0378.06.1995 2.000.000 48 Đặt mua
64 Viettel 0358.98.1995 3.430.000 57 Đặt mua
65 Viettel 0354.70.1995 1.100.000 43 Đặt mua
66 Viettel 038.24.1.1995 3.800.000 42 Đặt mua
67 Viettel 0376.3.0.1995 1.325.000 43 Đặt mua
68 Viettel 037.288.1995 6.800.000 52 Đặt mua
69 Viettel 0346.41.1995 1.325.000 42 Đặt mua
70 Viettel 0387.4.7.1995 1.500.000 53 Đặt mua
DMCA.com Protection Status