Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0564.62.1994 730.000 46 Đặt mua
2 Vinaphone 0825.70.1994 750.000 45 Đặt mua
3 Vietnamobile 0562.13.1994 770.000 40 Đặt mua
4 Vietnamobile 0562.14.1994 770.000 41 Đặt mua
5 Vietnamobile 0563.34.1994 770.000 44 Đặt mua
6 Mobifone 0762.90.1994 770.000 47 Đặt mua
7 Mobifone 0706.75.1994 770.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 078.553.1994 770.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 0769.30.1994 770.000 48 Đặt mua
10 Mobifone 0779.80.1994 770.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 0783.80.1994 770.000 49 Đặt mua
12 Mobifone 0706.70.1994 770.000 43 Đặt mua
13 Vietnamobile 0563.95.1994 770.000 51 Đặt mua
14 Vietnamobile 0589.42.1994 770.000 51 Đặt mua
15 Vietnamobile 0586.42.1994 770.000 48 Đặt mua
16 Vietnamobile 0563.94.1994 799.000 50 Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.63.1994 799.000 47 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 47 Đặt mua
19 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 45 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 54 Đặt mua
21 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 51 Đặt mua
22 Vietnamobile 0584.20.1994 820.000 42 Đặt mua
23 Vietnamobile 0563.65.1994 820.000 48 Đặt mua
24 Vietnamobile 0564.85.1994 820.000 51 Đặt mua
25 Vietnamobile 0564.84.1994 820.000 50 Đặt mua
26 Vietnamobile 0528.00.1994 820.000 38 Đặt mua
27 Vietnamobile 0584.35.1994 820.000 48 Đặt mua
28 Vietnamobile 0584.34.1994 820.000 47 Đặt mua
29 Vinaphone 0853.41.1994 833.000 44 Đặt mua
30 Vinaphone 0849.87.1994 833.000 59 Đặt mua
31 Vinaphone 0858.49.1994 833.000 57 Đặt mua
32 Vinaphone 0849.81.1994 833.000 53 Đặt mua
33 Vinaphone 0849.21.1994 833.000 47 Đặt mua
34 Vinaphone 0849.72.1994 833.000 53 Đặt mua
35 Vinaphone 0849.61.1994 833.000 51 Đặt mua
36 Vinaphone 0849.34.1994 833.000 51 Đặt mua
37 Vinaphone 0849.24.1994 833.000 50 Đặt mua
38 Vinaphone 0846.20.1994 833.000 43 Đặt mua
39 Vinaphone 0849.84.1994 833.000 56 Đặt mua
40 Vinaphone 0849.51.1994 833.000 50 Đặt mua
41 Vinaphone 0849.37.1994 833.000 54 Đặt mua
42 Vinaphone 0849.64.1994 833.000 54 Đặt mua
43 Vinaphone 0849.15.1994 833.000 50 Đặt mua
44 Vinaphone 0849.43.1994 833.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 0845.49.1994 833.000 53 Đặt mua
46 Vinaphone 0849.53.1994 833.000 52 Đặt mua
47 Vinaphone 0849.27.1994 833.000 53 Đặt mua
48 Vinaphone 0849.47.1994 833.000 55 Đặt mua
49 Vinaphone 0849.42.1994 833.000 50 Đặt mua
50 Vinaphone 0849.97.1994 833.000 60 Đặt mua
51 Vinaphone 0849.56.1994 833.000 55 Đặt mua
52 Vinaphone 0849.57.1994 833.000 56 Đặt mua
53 Vinaphone 0849.76.1994 833.000 57 Đặt mua
54 Vinaphone 0846.53.1994 833.000 49 Đặt mua
55 Vinaphone 0849.75.1994 833.000 56 Đặt mua
56 Vinaphone 0849.14.1994 833.000 49 Đặt mua
57 Vinaphone 0849.46.1994 833.000 54 Đặt mua
58 Vinaphone 0845.37.1994 833.000 50 Đặt mua
59 Vinaphone 0849.54.1994 833.000 53 Đặt mua
60 Vinaphone 0849.73.1994 833.000 54 Đặt mua
61 Vinaphone 0846.49.1994 833.000 54 Đặt mua
62 Vinaphone 0849.35.1994 833.000 52 Đặt mua
63 Vinaphone 0845.53.1994 833.000 48 Đặt mua
64 Vinaphone 0849.85.1994 833.000 57 Đặt mua
65 Mobifone 0798.8.0.1994 833.000 55 Đặt mua
66 Mobifone 0786.70.1994 833.000 51 Đặt mua
67 Mobifone 0798.4.0.1994 833.000 51 Đặt mua
68 Mobifone 0793.8.0.1994 833.000 50 Đặt mua
69 Mobifone 0798.2.0.1994 833.000 49 Đặt mua
70 Mobifone 0783.5.3.1994 833.000 49 Đặt mua
DMCA.com Protection Status