Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0941.14.1994 2.200.000 42 Đặt mua
2 Vinaphone 081.678.1994 6.000.000 53 Đặt mua
3 Vinaphone 0917.69.1994 3.000.000 55 Đặt mua
4 Vinaphone 0945.42.1994 2.050.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 09.1144.1994 4.000.000 42 Đặt mua
6 Vinaphone 0815.09.1994 9.000.000 46 Đặt mua
7 Vinaphone 0915.47.1994 2.500.000 49 Đặt mua
8 Vinaphone 08.29.04.1994 7.600.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 07.07.05.1994 9.500.000 42 Đặt mua
10 Vinaphone 09.13.07.1994 9.180.000 43 Đặt mua
11 Vinaphone 08.13.05.1994 5.560.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0798.69.1994 3.190.000 62 Đặt mua
13 Viettel 0979.07.1994 15.000.000 55 Đặt mua
14 Vietnamobile 0563.91.1994 1.450.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0783.94.1994 980.000 54 Đặt mua
16 Vinaphone 0814.69.1994 1.100.000 51 Đặt mua
17 Vinaphone 0823.27.1994 1.250.000 45 Đặt mua
18 Vietnamobile 0925.62.1994 2.930.000 47 Đặt mua
19 Mobifone 0763.3.9.1994 3.000.000 51 Đặt mua
20 Vinaphone 0819.32.1994 1.250.000 46 Đặt mua
21 Vinaphone 0833.78.1994 1.900.000 52 Đặt mua
22 Viettel 038.23.9.1994 4.800.000 48 Đặt mua
23 Vinaphone 0854.39.1994 1.490.000 52 Đặt mua
24 Viettel 0386.5.2.1994 1.800.000 47 Đặt mua
25 Mobifone 0777.48.1994 1.475.000 56 Đặt mua
26 Vinaphone 082.29.3.1994 3.000.000 47 Đặt mua
27 Mobifone 0773.58.1994 1.100.000 53 Đặt mua
28 Vietnamobile 0523.14.1994 960.000 38 Đặt mua
29 Viettel 0968.14.1994 5.500.000 51 Đặt mua
30 Vinaphone 0829.36.1994 1.250.000 51 Đặt mua
31 Mobifone 070597.1994 1.500.000 51 Đặt mua
32 Vinaphone 083.777.1994 7.000.000 55 Đặt mua
33 Vinaphone 0826.53.1994 1.250.000 47 Đặt mua
34 Vietnamobile 0925.21.1994 3.380.000 42 Đặt mua
35 Viettel 0867.63.1994 1.990.000 53 Đặt mua
36 Mobifone 090.182.1994 4.670.000 43 Đặt mua
37 Vinaphone 0814.53.1994 2.170.000 44 Đặt mua
38 Vinaphone 0944.2.1.1994 2.400.000 43 Đặt mua
39 Viettel 0865.04.1994 5.000.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 0834.46.1994 3.500.000 48 Đặt mua
41 Mobifone 0784.6.7.1994 903.000 55 Đặt mua
42 Vinaphone 0836.51.1994 1.250.000 46 Đặt mua
43 Vietnamobile 0569.32.1994 980.000 48 Đặt mua
44 Viettel 0397.7.1.1994 1.800.000 50 Đặt mua
45 Viettel 097.182.1994 11.000.000 50 Đặt mua
46 Mobifone 0798.67.1994 840.000 60 Đặt mua
47 Viettel 0336.27.1994 2.000.000 44 Đặt mua
48 Viettel 098.14.8.1994 11.000.000 53 Đặt mua
49 Vinaphone 0842.25.1994 3.500.000 44 Đặt mua
50 Vinaphone 0854.98.1994 1.100.000 57 Đặt mua
51 Vinaphone 09.13.03.1994 15.000.000 39 Đặt mua
52 Viettel 0343.95.1994 1.400.000 47 Đặt mua
53 Vietnamobile 05.22.10.1994 12.000.000 33 Đặt mua
54 Viettel 0329.361.994 3.590.000 46 Đặt mua
55 Vinaphone 0914.74.1994 3.810.000 48 Đặt mua
56 Vinaphone 0853.47.1994 1.100.000 50 Đặt mua
57 Viettel 0343.4.7.1994 1.400.000 44 Đặt mua
58 Mobifone 0904.01.1994 14.900.000 37 Đặt mua
59 Vinaphone 0859.13.1994 1.250.000 49 Đặt mua
60 Vinaphone 0947.34.1994 2.200.000 50 Đặt mua
61 Vietnamobile 05.22.11.1994 5.240.000 34 Đặt mua
62 Viettel 086.6.05.1994 5.100.000 48 Đặt mua
63 Vinaphone 0838.19.1994 2.500.000 52 Đặt mua
64 Viettel 0387.22.1994 2.000.000 45 Đặt mua
65 Viettel 0378.4.1.1994 1.500.000 46 Đặt mua
66 Vinaphone 0857.06.1994 1.600.000 49 Đặt mua
67 Vinaphone 0814.33.1994 1.500.000 42 Đặt mua
68 Mobifone 0937.13.1994 1.960.000 46 Đặt mua
69 Vinaphone 082.696.1994 1.580.000 54 Đặt mua
70 Mobifone 0785.89.1994 1.043.000 60 Đặt mua
DMCA.com Protection Status