Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.45.1994 1.287.500 56 Đặt mua
2 Mobifone 0797.71.1994 1.750.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 0908.3.1.1994 3.900.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 0784.75.1994 1.710.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 0937.98.1994 2.100.000 59 Đặt mua
6 Mobifone 0785.36.1994 1.690.000 52 Đặt mua
7 Mobifone 0798.25.1994 1.720.000 54 Đặt mua
8 Mobifone 0896.7.2.1994 1.830.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 0896.70.1994 1.180.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 0896.04.1994 1.330.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 0896.7.4.1994 1.750.000 57 Đặt mua
12 Mobifone 0939.4.5.1994 2.200.000 53 Đặt mua
13 Mobifone 0899.06.1994 1.830.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 0896.7.3.1994 1.830.000 56 Đặt mua
15 Mobifone 0896.7.1.1994 1.830.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 0907.3.5.1994 2.700.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 0907.2.3.1994 2.800.000 44 Đặt mua
18 Mobifone 0939.06.1994 2.700.000 50 Đặt mua
19 Mobifone 0907.5.7.1994 2.800.000 51 Đặt mua
20 Mobifone 09.31.07.1994 5.800.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 0931.00.1994 2.200.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0939.5.1.1994 3.200.000 50 Đặt mua
23 Mobifone 0939.7.7.1994 5.800.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 0932.9.8.1994 2.790.000 54 Đặt mua
25 Mobifone 0939.8.1.1994 3.100.000 53 Đặt mua
26 Mobifone 0939.8.4.1994 2.500.000 56 Đặt mua
27 Mobifone 0907.6.4.1994 3.200.000 49 Đặt mua
28 Mobifone 0899.6.6.1994 4.000.000 61 Đặt mua
29 Mobifone 0899.6.7.1994 2.500.000 62 Đặt mua
30 Mobifone 0907.4.8.1994 2.280.000 51 Đặt mua
31 Mobifone 0939.1.7.1994 3.000.000 52 Đặt mua
32 Mobifone 0705.61.1994 1.500.000 42 Đặt mua
33 Mobifone 0705.63.1994 1.490.000 44 Đặt mua
34 Mobifone 0799.89.1994 2.060.000 65 Đặt mua
35 Mobifone 0799.72.1994 1.890.000 57 Đặt mua
36 Mobifone 0705.51.1994 1.480.000 41 Đặt mua
37 Mobifone 0799.73.1994 2.350.000 58 Đặt mua
38 Mobifone 07.9999.1994 35.500.000 66 Đặt mua
39 Mobifone 0797.01.1994 2.060.000 47 Đặt mua
40 Mobifone 0797.04.1994 1.890.000 50 Đặt mua
41 Mobifone 0762.35.1994 1.500.000 46 Đặt mua
42 Mobifone 0797.06.1994 1.900.000 52 Đặt mua
43 Mobifone 0705.69.1994 1.500.000 50 Đặt mua
44 Mobifone 0797.05.1994 1.860.000 51 Đặt mua
45 Mobifone 07.07.07.1994 35.500.000 44 Đặt mua
46 Mobifone 07.08.09.1994 23.800.000 47 Đặt mua
47 Vinaphone 09.1144.1994 4.000.000 42 Đặt mua
48 Vinaphone 0948.69.1994 2.500.000 59 Đặt mua
49 Vinaphone 0917.27.1994 1.900.000 49 Đặt mua
50 Vinaphone 0919.38.1994 4.000.000 53 Đặt mua
51 Vinaphone 081.333.1994 6.000.000 41 Đặt mua
52 Vinaphone 0945.78.1994 3.300.000 56 Đặt mua
53 Vinaphone 0917.69.1994 3.000.000 55 Đặt mua
54 Vinaphone 0886.38.1994 2.050.000 56 Đặt mua
55 Vinaphone 0827.05.1994 9.000.000 45 Đặt mua
56 Vinaphone 0917.54.1994 2.050.000 49 Đặt mua
57 Vinaphone 0915.47.1994 2.500.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 081.678.1994 6.000.000 53 Đặt mua
59 Vinaphone 0919.30.1994 2.050.000 45 Đặt mua
60 Vinaphone 082.456.1994 5.500.000 48 Đặt mua
61 Vinaphone 0947.49.1994 3.300.000 56 Đặt mua
62 Vinaphone 0943.68.1994 3.100.000 53 Đặt mua
63 Vinaphone 0948.59.1994 3.300.000 58 Đặt mua
64 Vinaphone 0943.70.1994 2.050.000 46 Đặt mua
65 Vinaphone 0913.46.1994 3.500.000 46 Đặt mua
66 Vinaphone 0815.09.1994 9.000.000 46 Đặt mua
67 Vinaphone 0886.95.1994 2.050.000 59 Đặt mua
68 Vinaphone 0917.43.1994 2.500.000 47 Đặt mua
69 Vinaphone 0943.88.1994 2.200.000 55 Đặt mua
70 Vinaphone 0941.14.1994 2.200.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status