Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 081.866.1994 3.250.000 52 Đặt mua
2 Vinaphone 0948.32.1994 2.390.000 49 Đặt mua
3 Vinaphone 0859.33.1994 2.300.000 51 Đặt mua
4 Vinaphone 08.1981.1994 11.000.000 50 Đặt mua
5 Vinaphone 0856.22.1994 2.300.000 46 Đặt mua
6 Vinaphone 0948.36.1994 3.000.000 53 Đặt mua
7 Vinaphone 0886.27.1994 3.230.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 0915.741.994 2.490.000 49 Đặt mua
9 Vinaphone 09.18.02.1994 14.800.000 43 Đặt mua
10 Vinaphone 08.23.02.1994 11.900.000 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.48.1994 3.230.000 50 Đặt mua
12 Vinaphone 0942.85.1994 3.630.000 51 Đặt mua
13 Vinaphone 0911.89.1994 5.620.000 51 Đặt mua
14 Vinaphone 0945.62.1994 3.000.000 49 Đặt mua
15 Vinaphone 0918.40.1994 2.500.000 45 Đặt mua
16 Vinaphone 08.1994.1994 60.000.000 54 Đặt mua
17 Vinaphone 0912.90.1994 3.000.000 44 Đặt mua
18 Vinaphone 0914.90.1994 2.440.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 0943.61.1994 3.510.000 46 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 51 Đặt mua
21 Vinaphone 0824.06.1994 11.900.000 43 Đặt mua
22 Vinaphone 081.966.1994 3.420.000 53 Đặt mua
23 Vinaphone 0889.19.1994 3.800.000 58 Đặt mua
24 Vinaphone 0914.62.1994 2.870.000 45 Đặt mua
25 Vinaphone 0886.83.1994 2.160.000 56 Đặt mua
26 Vinaphone 0886.18.1994 3.230.000 54 Đặt mua
27 Vinaphone 08.1955.1994 2.290.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 0886.06.1994 2.480.000 51 Đặt mua
29 Vinaphone 094.345.1994 2.940.000 48 Đặt mua
30 Vinaphone 0946.52.1994 2.860.000 49 Đặt mua
31 Vinaphone 0918.47.1994 3.160.000 52 Đặt mua
32 Vinaphone 0886.21.1994 2.170.000 48 Đặt mua
33 Vinaphone 08.18.02.1994 11.800.000 42 Đặt mua
34 Vinaphone 0913.87.1994 4.800.000 51 Đặt mua
35 Vinaphone 0829.66.1994 2.580.000 54 Đặt mua
36 Vinaphone 0913.92.1994 5.870.000 47 Đặt mua
37 Vinaphone 0886.65.1994 2.500.000 56 Đặt mua
38 Vinaphone 0915.64.1994 2.930.000 48 Đặt mua
39 Vinaphone 0913.84.1994 4.200.000 48 Đặt mua
40 Vinaphone 0948.24.1994 2.620.000 50 Đặt mua
41 Vinaphone 0888.70.1994 2.500.000 54 Đặt mua
42 Vinaphone 0916.26.1994 5.650.000 47 Đặt mua
43 Vinaphone 0913.72.1994 5.860.000 45 Đặt mua
44 Vinaphone 0945.23.1994 3.060.000 46 Đặt mua
45 Vinaphone 0813.55.1994 2.570.000 45 Đặt mua
46 Vinaphone 084.999.1994 6.500.000 62 Đặt mua
47 Vinaphone 0886.02.1994 1.970.000 47 Đặt mua
48 Vinaphone 0889.61.1994 2.870.000 55 Đặt mua
49 Vinaphone 0886.16.1994 3.520.000 52 Đặt mua
50 Vinaphone 0912.91.1994 5.660.000 45 Đặt mua
51 Vinaphone 085.988.1994 3.260.000 61 Đặt mua
52 Vinaphone 0816.68.1994 4.880.000 52 Đặt mua
53 Vinaphone 0859.22.1994 2.280.000 49 Đặt mua
54 Vinaphone 0914.93.1994 2.930.000 49 Đặt mua
55 Vinaphone 0917.46.1994 2.690.000 50 Đặt mua
56 Mobifone 0786.63.1994 1.512.500 53 Đặt mua
57 Mobifone 0797.62.1994 1.740.000 54 Đặt mua
58 Mobifone 0784.76.1994 1.710.000 55 Đặt mua
59 Mobifone 0908.3.1.1994 3.900.000 44 Đặt mua
60 Mobifone 0784.78.1994 1.740.000 57 Đặt mua
61 Mobifone 0793.89.1994 1.750.000 59 Đặt mua
62 Mobifone 0896.95.1994 1.710.000 60 Đặt mua
63 Mobifone 0784.57.1994 1.710.000 54 Đặt mua
64 Mobifone 0793.49.1994 1.437.500 55 Đặt mua
65 Mobifone 0785.36.1994 1.690.000 52 Đặt mua
66 Mobifone 0797.71.1994 1.750.000 54 Đặt mua
67 Mobifone 0784.60.1994 1.287.500 48 Đặt mua
68 Mobifone 0784.75.1994 1.710.000 54 Đặt mua
69 Mobifone 0797.38.1994 1.287.500 57 Đặt mua
70 Mobifone 0793.72.1994 1.710.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status