Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 085.777.1994 2.500.000 57 Đặt mua
2 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 47 Đặt mua
3 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 56 Đặt mua
4 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 0858.58.1994 5.030.000 57 Đặt mua
6 Vinaphone 082.888.1994 6.560.000 57 Đặt mua
7 Vinaphone 0825.99.1994 1.400.000 56 Đặt mua
8 Vinaphone 0834.67.1994 1.990.000 51 Đặt mua
9 Vinaphone 083.567.1994 5.470.000 52 Đặt mua
10 Vinaphone 0823.97.1994 1.100.000 52 Đặt mua
11 Vinaphone 081776.1994 1.860.000 52 Đặt mua
12 Vinaphone 082.551.1994 1.100.000 44 Đặt mua
13 Vinaphone 0833.99.1994 4.490.000 55 Đặt mua
14 Vinaphone 0819.86.1994 4.750.000 55 Đặt mua
15 Vinaphone 082889.1994 3.190.000 58 Đặt mua
16 Vinaphone 08.1979.1994 5.290.000 57 Đặt mua
17 Vinaphone 082.818.1994 1.770.000 50 Đặt mua
18 Vinaphone 0838.77.1994 1.870.000 56 Đặt mua
19 Vinaphone 082.345.1994 6.650.000 45 Đặt mua
20 Vinaphone 0828.93.1994 1.400.000 53 Đặt mua
21 Vinaphone 0823.91.1994 1.100.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 083.966.1994 1.860.000 55 Đặt mua
23 Vinaphone 0914.54.1994 3.240.000 46 Đặt mua
24 Vinaphone 0828.98.1994 5.590.000 58 Đặt mua
25 Vinaphone 08.1977.1994 3.490.000 55 Đặt mua
26 Vinaphone 081771.1994 2.080.000 47 Đặt mua
27 Vinaphone 0837.38.1994 1.990.000 52 Đặt mua
28 Vinaphone 083.523.1994 1.100.000 44 Đặt mua
29 Vinaphone 085.939.1994 1.100.000 57 Đặt mua
30 Vinaphone 0825.95.1994 5.030.000 52 Đặt mua
31 Vinaphone 0819.49.1994 1.100.000 54 Đặt mua
32 Vinaphone 0823.93.1994 5.320.000 48 Đặt mua
33 Vinaphone 0833.68.1994 4.750.000 51 Đặt mua
34 Vinaphone 0828.97.1994 1.400.000 57 Đặt mua
35 Vinaphone 0919.64.1994 3.220.000 52 Đặt mua
36 Vinaphone 081779.1994 1.950.000 55 Đặt mua
37 Vinaphone 0817.81.1994 980.000 48 Đặt mua
38 Vinaphone 0839.88.1994 1.990.000 59 Đặt mua
39 Vinaphone 0913.6.4.1994 2.760.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 0825.92.1994 1.100.000 49 Đặt mua
41 Vinaphone 0825.96.1994 1.100.000 53 Đặt mua
42 Vinaphone 081777.1994 6.290.000 53 Đặt mua
43 Vinaphone 0833.55.1994 4.750.000 47 Đặt mua
44 Vinaphone 0824.22.1994 1.100.000 41 Đặt mua
45 Vinaphone 0825.94.1994 1.100.000 51 Đặt mua
46 Vinaphone 0828.99.1994 1.490.000 59 Đặt mua
47 Vinaphone 0828.95.1994 1.400.000 55 Đặt mua
48 Vinaphone 082.558.1994 1.100.000 51 Đặt mua
49 Vinaphone 08.5678.1994 16.200.000 57 Đặt mua
50 Vinaphone 083.678.1994 5.550.000 55 Đặt mua
51 Vinaphone 091.898.1994 4.380.000 58 Đặt mua
52 Vinaphone 08.3568.1994 4.750.000 53 Đặt mua
53 Vinaphone 0828.92.1994 1.400.000 52 Đặt mua
54 Vinaphone 081778.1994 3.090.000 54 Đặt mua
55 Vinaphone 085.668.1994 1.625.000 56 Đặt mua
56 Vinaphone 085.779.1994 2.090.000 59 Đặt mua
57 Vinaphone 083.888.1994 5.410.000 58 Đặt mua
58 Vinaphone 0839.33.1994 1.850.000 49 Đặt mua
59 Vinaphone 0825.98.1994 3.090.000 55 Đặt mua
60 Vinaphone 082.556.1994 1.100.000 49 Đặt mua
61 Vinaphone 09.1981.1994 6.130.000 51 Đặt mua
62 Vinaphone 0839.7.6.1994 1.100.000 56 Đặt mua
63 Vinaphone 082559.1994 2.890.000 52 Đặt mua
64 Vinaphone 082.882.1994 1.500.000 51 Đặt mua
65 Vinaphone 081782.1994 980.000 49 Đặt mua
66 Vinaphone 081775.1994 1.900.000 51 Đặt mua
67 Vinaphone 0823.98.1994 1.100.000 53 Đặt mua
68 Vinaphone 0823.96.1994 1.100.000 51 Đặt mua
69 Vinaphone 083.616.1994 3.090.000 47 Đặt mua
70 Vinaphone 0825.48.1994 1.100.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status