Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0922.22.1994 35.000.000 40 Đặt mua
2 Vietnamobile 09.28.11.1994 20.200.000 44 Đặt mua
3 Vietnamobile 09.25.07.1994 19.200.000 46 Đặt mua
4 Vietnamobile 09.29.01.1994 18.000.000 44 Đặt mua
5 Vietnamobile 09.27.05.1994 18.000.000 46 Đặt mua
6 Vietnamobile 09.24.06.1994 18.000.000 44 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.27.08.1994 18.000.000 49 Đặt mua
8 Vietnamobile 09.22.01.1994 18.000.000 37 Đặt mua
9 Vietnamobile 09.22.12.1994 18.000.000 39 Đặt mua
10 Vietnamobile 09.21.02.1994 18.000.000 37 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.21.08.1994 18.000.000 43 Đặt mua
12 Vietnamobile 09.29.04.1994 18.000.000 47 Đặt mua
13 Vietnamobile 09.28.01.1994 17.800.000 43 Đặt mua
14 Vietnamobile 09.24.08.1994 17.800.000 46 Đặt mua
15 Vietnamobile 09.27.03.1994 16.100.000 44 Đặt mua
16 Vietnamobile 09.29.03.1994 16.100.000 46 Đặt mua
17 Vietnamobile 09.29.05.1994 16.100.000 48 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.28.04.1994 16.100.000 46 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.27.02.1994 16.100.000 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.25.08.1994 16.100.000 47 Đặt mua
21 Vietnamobile 09.25.06.1994 16.100.000 45 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.23.09.1994 16.100.000 46 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.22.10.1994 16.100.000 37 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.23.01.1994 16.100.000 38 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.22.07.1994 16.100.000 43 Đặt mua
26 Vietnamobile 09.27.01.1994 16.000.000 42 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.28.05.1994 16.000.000 47 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.28.02.1994 16.000.000 44 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.25.01.1994 16.000.000 40 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.22.06.1994 16.000.000 42 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.21.03.1994 16.000.000 38 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.22.04.1994 16.000.000 40 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.23.10.1994 15.600.000 38 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.23.04.1994 15.600.000 41 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.28.06.1994 15.500.000 48 Đặt mua
36 Vietnamobile 05.8888.1994 14.300.000 60 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.2612.1994 13.400.000 43 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.2910.1994 13.400.000 44 Đặt mua
39 Vietnamobile 092.888.1994 13.300.000 58 Đặt mua
40 Vietnamobile 05.28.09.1994 12.000.000 47 Đặt mua
41 Vietnamobile 05.23.12.1994 12.000.000 36 Đặt mua
42 Vietnamobile 05.28.08.1994 12.000.000 46 Đặt mua
43 Vietnamobile 05.23.04.1994 12.000.000 37 Đặt mua
44 Vietnamobile 05.22.10.1994 12.000.000 33 Đặt mua
45 Vietnamobile 05.28.07.1994 12.000.000 45 Đặt mua
46 Vietnamobile 05.28.01.1994 12.000.000 39 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.24.02.1994 10.700.000 40 Đặt mua
48 Vietnamobile 05.2222.1994 10.700.000 36 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.21.11.1994 10.600.000 37 Đặt mua
50 Vietnamobile 05.28.02.1994 10.600.000 40 Đặt mua
51 Vietnamobile 05.28.05.1994 10.600.000 43 Đặt mua
52 Vietnamobile 05.28.03.1994 10.600.000 41 Đặt mua
53 Vietnamobile 05.22.04.1994 10.600.000 36 Đặt mua
54 Vietnamobile 05.23.08.1994 10.600.000 41 Đặt mua
55 Vietnamobile 05.22.01.1994 10.600.000 33 Đặt mua
56 Vietnamobile 05.23.05.1994 10.600.000 38 Đặt mua
57 Vietnamobile 0923.05.1994 10.400.000 42 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.29.06.1994 10.200.000 49 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.23.06.1994 8.600.000 43 Đặt mua
60 Vietnamobile 05.8686.1994 8.000.000 56 Đặt mua
61 Vietnamobile 056.999.1994 8.000.000 61 Đặt mua
62 Vietnamobile 058.999.1994 8.000.000 63 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.2288.1994 7.870.000 52 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.26.04.1994 7.730.000 44 Đặt mua
65 Vietnamobile 092.779.1994 7.620.000 57 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.2772.1994 7.300.000 50 Đặt mua
67 Vietnamobile 0923.79.1994 7.240.000 53 Đặt mua
68 Vietnamobile 0929.22.1994 6.800.000 47 Đặt mua
69 Vietnamobile 0928.6.1.1994 6.450.000 49 Đặt mua
70 Vietnamobile 0522.08.1994 5.380.000 40 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status